Формування особистості практикуючого психолога. Тренінги

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Теоретична частина. 5

Розділ І. Основні принципи формування особистості практикуючого психолога  5

Розділ ІІ. Професійно важливі якості психолога в контексті професійної діяльності 8

Розділ ІІІ. Методологічні особливості проведення соціально-психологічного тренінгу професійно важливих якостей психолога. 15

3.1. Ключові моменти проведення СПТ. 16

3.2. Методологічні принципи та організаційна структура проведення СПТ ПВЯ. 18

Практична частина. 22

Висновки. 46

Бібліографія. 48

Вступ

В сучасних умовах суспільна практика потребує усе більшої кількості фахівців із базовою психологічною освітою, які могли б безпосередньо здійснювати консультативну, експертну, діагностичну і корекційну роботу. Усе це – свідчення високих вимог до роботи практичного психолога, з однієї сторони, і високої відповідальності фахівця за результати своєї праці – з іншої.

Підготовка спеціаліста потребує пошуку шляхів оптимізації навчання, застосування таких форм і методів, які дають можливість підвищити практичну спрямованість освіти і прискорюють процес оволодіння професією в соціально-гуманітарній сфері, зокрема практичного психолога. Дослідження останніх років доводять, що найбільш плодотворним шляхом удосконалення процеса підготовки психолога-практика є система проведення соціально-психологічних тренінгів, що в значній мірі має сприяти розкриттю та розвитку його особистісного потенціалу як необхідної умови становлення його професіоналізму.

Мета курсової роботи полягає у висвітленні методичних особливостей проведення соціально-психологічного тренінгу професійно-важливих якостей психолога, від яких залежить успішність його професійної діяльності.

Розкриття мети даної роботи можна досягти шляхом вирішення наступних завдань:

1. Визначити основні принципи формування особистості практичного психолога

2. Проаналізувати неоднозначність позицій провідних вчених-психологів щодо визначення поняття професійно важливих якостей психолога, обґрунтувати багатосторонній підхід відносно цього в контексті професійної діяльності психолога

3. Дослідити методичні особливості проведення соціально-психологічного тренінгу професійно важливих якостей психолога з безпосереднім виокремленням ключових моментів проведення занять та організаційно-методичних принципів функціонування

Особливості та специфіка становлення особистості психолога-практика, розвиток і формування його професійно важливих якостей, а також методологія соціально-психологічного навчання розглядаються в працях відомих вчених-психологів Абрамової Г. С., Захарова В. П., Коломінського Н. П., Панок В. Г., Ткаченка О., Мартинюка І. А. та ін. У працях цих авторів проблема дослідження формування і розвитку професійно важливих якостей психолога розкривається по різному, що свідчить про неоднозначний підхід щодо уявлень про їх зміст.

Закрити

Формування особистості практикуючого психолога. Тренінги

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.