Психологічні підходи до вивчення теорії особи і міжособових відносин

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 36

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ПО ФРЕЙДУ.. 5

1.1. Структура особистості 5

1.2. Захисні механізми особистості 11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ К.Г. ЮНГА.. 13

2.1. Архетип колективного несвідомого. 13

2.2. Психологічні типи особистості 16

РОЗДІЛ 3. ТРАНСАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ Е.БЕРНА.. 21

3.1. Структурний аналіз. 21

3.2. Психологічна характеристика ігор, в які грають люди. 31

Висновок.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Психологічне пізнання таке ж стародавнє, як сама людина. Вона не могла би існувати, не орієнтуючись в мотивах поведінки і властивостях характеру своїх ближніх.

Останнім часом зростає інтерес до питань людської поведінки і пошуків сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, подружжя вчиться спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як допомогти впоратися з емоційним хвилюванням і відчуттям розгубленості своїм студентам.

Разом з інтересом до матеріального добробуту і до бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі і зрозуміти, що означає бути людиною. Прагнуть розібратися в своїй поведінці, розвинути віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені сторони особистості, зосередитися перш за все в тому, що відбувається з ними в даний час.

Коли психологи звертаються до вивчення особистості, то, мабуть, перше, з чим вони стикаються, це різноманіття властивостей і їх проявів в її поведінці. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні і інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато що інше - ось далеко неповний перелік характеристик, з якими доводиться мати справу, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості.

Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим є єдиною цілою. Звідси витікають два взаємозв'язані завдання: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особи як систему, виділивши в ній те, що прийняте називати системоутворюючим чинником (або властивістю), і, по-друге, розкрити об'єктивні підстави цієї системи.

У даній роботі розглядається своєрідність трьох підходів до вивчення теорії особи і міжособових взаємостосунків. Це - теорія З.Фрейда, К.Юнга і теорія Е.Берна.

Розроблену З.Фрейдом психоаналітичну теорію особистості, дуже популярну в країнах Заходу, можна віднести до типу психодинамічних, неекспериментальних, що охоплюють все життя людини і що використовують для опису її як особистості, внутрішніі психологічних властивості індивіда, в першу чергу її потреби і мотиви. Він вважав, що лише незначна частина того, що насправді відбувається в душі людини і характеризує її як особистість, актуально нею усвідомлюється.

Аналітична психологія Юнга допомагає нам краще зрозуміти поведінку особистості у взаємовідношенні з тими, що оточують тобто соціальну сторону його поведінки.

Інший підхід, що допомагає краще зрозуміти людей - це трансакційний аналіз, розвинений Е.Берном. У цій роботі розглядається розуміння і застосування трансакційного аналізу в повсякденному житті звичайної людини.

Закрити

Психологічні підходи до вивчення теорії особи і міжособових відносин

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.