Психологічні особливості навчальної діяльності молодшого школяра

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.. 5

1.1. Аналіз літератури із проблеми дослідження. 5

1.2. Теоретичні засади дослідження ролі розумових здібностей у процесі навчання дітей молодшого шкільного віку. 9

1.3. Врахування психологічних особливостей навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей. 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.. 17

2.1. Розвиток психічних процесів як психологічна умова удосконалення розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. 17

2.1.1. Сприйняття. 17

2.1.2. Увага. 18

2.1.3. Пам’ять. 19

2.1.4. Смислова пам’ять. 21

2.1.4. Розвиток мислення. 24

2.1.5. Освоєння читання. 26

2.1.6. Освоєння граматики й орфографії 27

2.1.7. Розвиток мовлення в інших видах навчальної діяльності 29

2.2. Психологічне обстеження розумових здібностей дитини. 30

2.2.1. Методики дослідження навчальної діяльності молодших школярів. 31

ВИСНОВКИ.. 33

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 35

ВСТУП

Молодший шкільний вік – це період життя дитини, коли вона відвідує початкову школу. Цей період в основному заключає розвиток кори великих півкуль, розвиваються гальмівні процеси, концентрація збудження. Дитина починає координувати й усвідомлювати свої дії, що й дозволяє їй виконувати складні навчальні завдання. Поступово збільшується вага мозку, розвивається об’єм легень, міцніють м’язи.

Прихід дитини до школи вимагає надзвичайної перебудови психіки дитини. З цього приводу професор І.П.Добринін писав: “щасливе” і безтурботне дитинство закінчилось із приходом до школи, починається період тяжкої розумової праці. Тому школа відіграє величезну роль у розвитку розумових дій дитини.

Психологічною наукою визначено засади впливу знань на розвиток розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. Психологи одностайно стверджують, що особистісно-зорієнтоване навчання (І.Д.Бех,1998) є перспективним спрямуванням нової парадигми розвитку сучасної освіти, що забезпечує формування й розвиток підростаючої особистості, системи особистісних цінностей як регуляторів її суспільно значущої поведінки.

Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі засвоєння знань і розвитку їх розумових здібностей.

Предмет дослідження: психологічні умови ролі навчання у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати психологічні особливості і методичні аспекти впливу психологічних умов на розвиток розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження.

2. Обгрунтувати теоретичні засади дослідження ролі психологічних умов у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання.

3. Виявити психологічні особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей.

4. Вивчити значення ролі навчання для розвитку психічних пізнавальних процесів і розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Закрити

Психологічні особливості навчальної діяльності молодшого школяра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.