Психологічна готовність до школи дітей 6-7 років

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 28

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми. 5

1.1. Психофізичний розвиток та психологічна готовність шестирічної дитини до навчання у школі 5

1.2. Відмінності у навчанні дітей шести і семи років. 12

1.3. Адаптаційні, навчальні, поведінкові труднощі дітей 6-річного віку. 14

Розділ ІІ. Експериментальна частина. 19

2.1. Використання психодіагностичних методик при дослідженні готовності дитини до навчання у школі 19

2.2. Аналіз результатів обстеження готовності дітей до навчання у школі ДНЗ №3 м. Рівне  23

2.3. Основні напрямки колекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку  25

Висновок. 27

Використана література. 29

Вступ

Проблема готовності дітей до школи останнім часом стала предметом гострих дискусій як серед батьків так і серед психологів та педагогів. Зараз існує багато різних підходів для визначення готовності дитини до навчання у школі. Вони дають нам майже повне уявлення про фізичний, психічний, духовний і соціальний розвиток дитини. Але ж ми не можемо забувати, що найбільша проблема маленьких школярів – невпевненість.

Тому, можна сміливо вважати, що загальноприйнятий термін „психологічна готовність” недостатньо точно передає суть того складного явища, яке він позначає.

На думку С.Максименка «кожна людська істота з моменту свого народження готова до навчання, вона постійно перебуває у стані набуття нових знань, тобто чогось навчається , А школа, це всього лиш навчальний заклад для навчання в певних умовах. Зміна форм організації навчання автоматично позначається на готовності окремих груп дітей до навчання». [9].

Оскільки, нова дійсність в Україні потребує якісно нових змін і в системі освіти, здатної підготувати молоде покоління до життя в суспільстві з новим устроєм, виховати вміння «вписатися» в цю дійсність, знайти в ній своє місце, то і у психології утверджується думка, що психологічна готовність дитини до школи визначається системою вимог, пов'язаних з зміною позиції дитини та специфікою навчальної діяльності у молодшому шкільному віці.

Під час кожної освітньої реформи проблема шкільної готовності постає знову і знову як одна із найактуальніших. Причиною цього явища є те, що, попри всі зміни в освіті, не міняється основне — взаємовідносини дитини і школи. Зараз, нажаль, дебатується те, яка дитина відповідає вимогам школи, хоча, на мою думку, доцільніше було б перейти до вирішення питання, які школи чи навчальні системи могли б задовольнити потреби нормальної, фізично і психічно здорової дитини. Однак, поки стоїть проблема дитини для школи, а не школи для дитини, доти актуальною залишається і проблема готовності дошкільника до шкільного навчання.

Проблему психологічної готовності дітей до навчання у школі вивчали такі вчені-педагоги як: Л.Божович, Д.Ельконін, М.Костікова, Л.Виготський, О.Запорожець, В.Давидов, Г.Кравцов, О.Кравцова, А.Венгер та багато інших.

Об’єкт: основі компоненти психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

Предмет: процес формування психологічної готовності дітей до навчання у школі.

Мета роботи: здійснення теоретично-експериментального дослідження проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Психологічна готовність до школи дітей 6-7 років

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.