План

1. Технологія проективної казки в психодіагностиці сімейних проблем.

2. Музика, образотворча діяльність, література, театр як засоби виховання та освіти дітей із проблемами психофізичного розвитку.

3. Значення артпедагогіки та арттерапії в процесі соціалізації дітей із вадами в розвитку.

4. Корекція страхів за допомогою методів арт-терапії.

5. Вимоги до обладнання арт-терапевтичного кабінету.

6. Метод ізотерапії в роботі з дітьми з проблемами у розвитку.

7. Методики та техніки застосування асоціативних карток в роботі з психічними станами дітей з особливими потребами.

4. Корекція страхів за допомогою методів арт-терапії.

Вибір корекційних методів залежить від багатьох факторів і, перш за все, від характеру страху, причин його виникнення і індивідуальних особливостей дитини. У психолого-педагогічній літературі описані різні способи арт-терапевтичної корекції дитячих страхів.

В цілому, пропоновані методики умовно можна розділити на наступні групи:

малювання страху;

вербалізація страху;

експресивна драматизація страху.

Дитяча потреба в яскравих образах ненаситна. Необхідно не тільки задовольнити її, але і використовувати для розвитку уваги, спостережливості, профілактики та корекції тривожності і страхів. Деякі діти більше відчувають і розуміють, чим можуть сказати, вони інтуїтивно вибирають малюнок серед інших способів самовираження. Цей свого роду невербальний спосіб комунікації дозволяє дітям відреагувати свої емоційні проблеми, тому ми вважаємо арт-терапевтичні вправи найбільш прийнятними для подолання страхів у роботі з дошкільнятами.

Так як, арт-терапія - це спеціалізована форма психотерапії, заснована на використанні коштів мистецтва, як правило, образотворчого, її мета полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток здатності самовираження і самопізнання. Образотворча діяльність, подібно до гри, дозволяє "глибше осмислювати цікавлять дитини сюжети" і надає природну можливість для розвитку моторики, уяви, гнучкості та пластичності мислення. Малюючи, дитина дає вихід своїм почуттям і переживанням, бажанням і мріям.

Ми виділяємо кілька аспектів експресивної, образотворчої діяльності дитини, а саме, діагностичний, терапевтичний, катарсичний, біхевіоральний, що розвиває.

Діагностичний аспект (продуті образотворчої діяльності - цінна інформація про психологічному розвитку, емоційному стані, наявності внутрішніх конфліктів і переживань дитини).

Терапевтичний аспект (процес емоційної експресії надає можливість працювати не тільки з думками, але і з почуттями дитини).

Катарсичний аспект (малювання є безпечним способом розрядки напруги, знімає фрустрацію, послаблює почуття неповноцінності).

Біхевіоральний, поведінковий аспект (в малюнку програються можливі рішення, аналізуються ситуації і проблеми).

Розвиваючий аспект (в процесі образотворчої діяльності розвивається уява, гнучкість і пластичність мислення).

Практична цінність малювання складається в наданні дитині додаткових можливостей для невербального вираження фантазій і переживань.

Застосування арт-терапевтичних вправ в корекційній роботі дозволяє отримати наступні позитивні результати: забезпечує ефективне емоційне відреагування; полегшує процес комунікації для замкнутих, сором'язливих дітей; чинить додатковий вплив на усвідомлення дитиною своїх почуттів, переживань, емоційних станів; істотно підвищує особистісну цінність, сприяє підвищенню впевненості в собі.

Зміст програми по корекції страхів (за допомогою арт-терапевтичних засобів) включає в себе кілька основних етапів роботи.

На першому, орієнтовному етапі, проводяться групові заняття, йде встановлення емоційно-позитивного контакту з кожною дитиною, знайомство учасників групи і встановлення взаємовідносин, орієнтування в обстановці кімнати, а також знайомство з правилами і нормами поведінки під час занять.

Другий етап - це етап об'єктування конфліктних ситуацій і емоційних переживань. На цьому етапі ставляться такі завдання: об'єктування негативних тенденцій особистісного розвитку дитини в образотворчій діяльності, в спілкуванні з однолітками; діагностика труднощів особистісного розвитку дитини і особливостей його поведінки в конфліктних ситуаціях за допомогою художньо-продуктивної діяльності; емоційне відреагування дитиною негативних почуттів і переживань.

Третій етап - індивідуальний. Основні завдання на цьому етапі такі: формування адекватних способів поведінки в конфліктних ситуаціях; розвиток здатності до усвідомлення себе і своїх можливостей, подолання невпевненості в собі; формування здатності до довільної регуляції емоцій; формування передумов для подолання тривожності і страхів.

Четвертий етап - узагальнююче-закріплює; його завдання: узагальнення сформованих на попередньому етапі адекватних способів поведінки дитини, способів подолання тривожності і страхів.


5. Вимоги до обладнання арт-терапевтичного кабінету.

Незважаючи на розмаїття завдань і форм арт-терапевтичної роботи, а також значні відмінності між окремими клієнтами та їх групами, на теперішній час можна говорити про існування єдиних вимог до обладнання кабінету для проведення арт-терапевтичних занять. Ці вимоги багато в чому базуються на уявленні про так званий «психотерапевтичний простір» - особливе середовище, яке є місцем взаємодії між ведучим і клієнтом, створюючи атмосферу довіри і безпеки. У відповідності з цим поняття «психотерапевтичного простору» передбачає деякі додаткові умови, зокрема певні вимоги до оснащення арт-терапевтичного кабінету відповідними матеріалами і засобами для роботи, а також умовам експонування та зберігання продуктів образотворчої діяльності клієнта.

У створенні атмосфери довіри та безпеки, яка є дуже необхідною для побудови «психотерапевтичного простору» арт-терапевтичної роботи, певну роль відіграє недирективність підходу і додатково обговорювані норми і правила поведінки клієнта, - зокрема, що можна, а чого не можна робити в процесі роботи. Ведучий дає зрозуміти клієнтові, що той може вільно користуватися будь-якими образотворчими матеріалами і засобами, створюючи з них усе, що йому заманеться, і що при цьому результати його образотворчої діяльності не будуть оцінюватися з точки зору їх естетичних достоїнств. Як ведучий, поясніть клієнтові, що той зовсім не зобов'язаний що-небудь відразу зображувати і що буде вітатися кожна спроба відображення почуттів і думок у будь-якій художній формі і в будь-який момент. Все це є додатковими факторами у створенні для клієнта атмосфери свободи і захищеності.

На сьогоднішній день існують наступні основні типи арт-терапевтичних кабінетів:

а) кабінет-студія;

б) кабінет для індивідуальної роботи;

в) кабінет для групової інтерактивної роботи;

г) арт-терапевтичне відділення та кабінет універсального призначення.

Арт-терапевтичний кабінет-студія є найбільш ранньою формою спеціалізованого приміщення для художніх занять. Слово «студія» у даному випадку означає, що цей тип арт-терапевтичного кабінету певною мірою нагадує приміщення, що призначене для роботи художника. У кабінеті-студії зазвичай можуть працювати декілька пацієнтів, які мало контактують один з одним. Кожен з них працює самостійно.

Арт-терапевтичний кабінет для індивідуальної роботи зазвичай призначений для більш тривалого курсу занять як з дорослими, так і з дітьми і підлітками, що страждають на легкі формами психічних розладів. Робота у такому кабінеті припускає тісну психотерапевтичну взаємодію між арт-терапевтом і пацієнтом, зокрема впродовж всього процесу образотворчої роботи. Арт-терапевт мовчки присутній при роботі і іноді задає уточнюючі питання для роботи пацієнта; у нього є стіл, стілець і весь набір образотворчих засобів і різних матеріалів, розташованих або на полицях, або на іншому столі у безпосередній близькості від столу пацієнта. Стілець арт-терапевта знаходиться поряд зі столом пацієнта. Ця частина приміщення має назву «Робоча зона». Тут іноді може знаходитися гончарне коло, резервуар з глиною, «пісочниця». 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Логопедія 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.