План

1. Історія вікової психології. Основні напрямки розвитку вікової психології у 19ст: дитяча психологія, порівняльна психологія, психологія народів. 

2. Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку. 

3. Становлення самосвідомості та стабільного образу «Я» як центр новоутворення ранньої юності. 

4. Історія вікової психології. Основні напрямки розвитку вікової психології у 20 столітті (Ст. Холл, К. Гроос, Д. М. Белдуін, В. Штерн, А. Біне) 

5. Закономірності та етапи розвитку гри в дошкільному віці.

5. Закономірності та етапи розвитку гри в дошкільному віці.

У дошкільному віці провідною діяльністю виступає рольова гра, характерне для 3х років прагнення дитини бути самостійною може бути вирішене лише у формі гри. В процесі гри дитина пізнає різні види діяльності дорослих, а також особливості взаємин між ними. Від 3-х до 4х років дитина оперує реальними предметами і віддає їм перевагу. У цей період у неї розвивається здатність до сюжетно рольових ігор. Наприкінці дошкільного віку. У неї розвивається здатність до ігор з правилами. Ігрова діяльність є провідною, тому що створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних інтересів, позитивних психічних якостей. Це дозволяє підготувати дитину для засвоєння складніших символів — систем соціальних знаків.

У ігровий діяльності дошкільник як заміщає предмети, а й перебирає той чи інший роль й починає діяти у відповідність до цієї роллю. У грі дитині вперше відкриваються відносини, що існують між людьми у процесі їхній трудовий діяльності, їхніх прав й обов'язки.

У рольової грі діти відбивають навколишнє їх розмаїття діяльності. Вони відтворюють сцени зі сімейного побуту, з трудової роботи і трудових взаємовідносинах дорослих, відбивають епохальні події та т.д.Отражаемая у невмілих дитячих іграх дійсність стає сюжетом рольової гри. Що ширшим сфера дійсності, із якою зіткнулися діти, тим ширші й різноманітніше сюжети ігор. Тому, природно, молодший дошкільник має обмежену кількість сюжетів, а й у старшого дошкільника сюжети ігор надзвичайно різноманітні.

Водночас зі збільшенням розмаїття сюжетів збільшується тривалість ігор. Так, тривалість ігри в дітей трьох - чотирьох років не перевищує 10-15 хвилин, в чотирьох - п'ятирічних сягає 40-50 хвилин, а й у старших дошкільнят гри можуть досягати кілька годині і навіть протягом днів.

Деякі сюжети дитячих ігор зустрічаються як в маленьких, і у старших дошкільнят (дочки-матері, дитсадок).

Не дивлячись те що, що є сюжети, загальні для дітей всіх дошкільних вікових груп, вони розігруються по-різному: у межах й того сюжету гра стає різноманітнішою у старших дошкільнят. Кожному віку властиво відтворювати різні боки дійсності всередині однієї й тієї ж самого сюжету.

Поруч із сюжетом треба розрізняти зміст рольової гри. До гри і те, що вона виділяє основний момент діяльності дорослих. Діти різних вікових груп при грі з однією і тим самим сюжетом вносять у цю гру різне зміст. Так, молодші дошкільнята багаторазово повторюють одні й самі дії з тими самими предметами, відтворюючи реальні дії дорослих. Відтворення реальних дій дорослий людей предметами стають основним змістом гри молодших дошкільнят. Граючи ополудні, наприклад, малята ріжуть хліб, варять кашу, миють посуд, у своїй багаторазово відтворюючи одні й самі дії. Проте нарізаний хліб столу лялькам не подається,сваренная каша не розкладається по тарілкам, посуд миється, коли вона ще чиста. Тут зміст гри зводиться виключно діям з предметами.

Ігровий сюжет, як і і ігрова роль, найчастіше не планується дитиною молодшого дошкільного віку, а виникає залежно від цього, який предмет попадеться йому під руки.

Разом про те вже в молодших дошкільнят часом змістом гри можуть виступати відносини для людей.

Молодші дошкільнята відтворюють у грі відносини у дуже обмеженому, вузьке коло сюжетів. Зазвичай, це гри, зв'язкові з безпосередньою практикою самих дітей. Пізніше відтворення відносин людей стає у грі головним моментом. Так, гра в дітей віком середнього дошкільного віку протікає так. Дії, вироблені дитиною, не повторюються нескінченно, а одну дію змінюється іншим. У цьому дії відбуваються не заради самих дій, а щоб виявити певне ставлення до іншої людини відповідно до взятій роллю. Ці відносини можуть розігруватися і з лялькою, що отримала певну роль. Дії, вироблені дошкільням середнього віку, більш згорнуті, ніж в молодших дошкільнят. У сюжетних іграх дошкільнят середнього віку основним змістом стає відносини для людей.

Розгорнута передача відносин для людей у грі навчає дитину підпорядковуватися певних правил. Знайомлячись через гру з "суспільною життям дорослих, діти дедалі більше долучатимуться до розумінню громадських функцій покупців, безліч правил відносин з-поміж них.

До рольової ігри в старших дошкільнят стає підпорядкування правилам, що випливають із взятій він ролі. Діти цього віку надзвичайно прискіпливо ставляться до виконання правил. Виконуючи у грі правила суспільну поведінку, діти спрямовують увагу, що "буває". Тому сперечаються у тому, що й що ні буває.

Отже, розвитку сюжету та змісту рольової гри відбиває дедалі більше глибоке проникнення дитини на життя оточуючих дорослих людей.

У ігровий діяльності найінтенсивніше формується психічні якості і особистісні особливості дитини. У грі складаються решта видів діяльності, які потім набувають самостійного значення. Ігрова діяльність впливає формування довільності в дітей віком психічних процесів. Та, у грі в дітей віком починає розвиватися довільне увага фахівців і довільна пам'ять.

Ігрова ситуація й дії ній надають постійна увага в розвитку розумової діяльності" дитини дошкільного віку. Гра значною мірою сприяє з того що дитина поступово переходить до мисленню у плані уявлень.

Ролевая гра має визначальне значення у розвиток уяви. У ігровий діяльності дитина навчається заміщати предмети інші предмети, брати він різні ролі. Це здатність лягає основою уяви. [2]

У особливий клас виділяютьсяигри-соревнования, у найбільш привабливим моментом для дітей стає виграш, чи успіх. Передбачаються, що у таких іграх формується і закріплюється в дітей віком дошкільного віку мотивація досягнення успіху.

У старшому дошкільному віці конструктивна гра починає перетворюватися на діяльність, у якої дитина конструює, створює, будує щось корисне, потрібний у побуті. У цих іграх діти засвоюють елементарні трудові вміння і навички, пізнають фізичні властивості предметів, вони активно розвивається практичне мислення. У грі дитина навчається користуватися багатьма інструментами і продуктами домашнього побуту. В нього з'являється й розвивається здатність планувати свої дії, вдосконалюються ручні руху, і розумові операції, уяви і її уявлення.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Вікова психологія 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.