План

1. Порушення мовлення у дітей

2. Поняття емоційного інтелекту

3. Організація допомоги дітям з вадами розвитку та їх батькам

Список використанних джерел

3. Організація допомоги дітям з вадами розвитку та їх батькам

У психологічній літературі майже відсутні дослідження особистісних якостей батьків дітей з особливими потребами. Специфіка соціальної ситуації, в якій опинились такі батьки, вивчалась виключно у контексті психокорекційної роботи з дітьми-інвалідами. Усе це зумовило необхідність проведення дослідження соціальної ситуації та особистісних утворень батьків дітей із вадами розвитку, що виділяють їх із загального ряду та відрізняють від батьків, які виховують повноцінних дітей.

У процесі вибору адекватних психокорекційних методів підтримки та реабілітації родин, де виховується дитина із проблемами розвитку, спеціалісти, які працюють з членами таких родин, повинні взяти до уваги, що хронічна кризова (екстремальна) ситуація, в якій опинились батьки цих дітей, має психотравмувальний вплив на їхній організм, наслідки якого позначаються на їхньому психосоматичному стані. Деформації знаходять прояв на чотирьох особистісних рівнях:

1) психологічному (особистісна деформація членів таких родин характеризується наявністю внутрішнього конфлікту, почуттям безперепективності, страхом перед майбутнім, перевагою негативних емоцій, високим рівнем тривожності, чутливості до критичних зауважень та зовнішніх впливів тощо);

2) фізичному або соматичному (спостерігаються перенапруження, перевтома, що призводить до різноманітних функціональних порушень серцево-судинної, ендокринної, шлунково-кишкової та інших систем);

3) енергетичному (деформації проявляються у фізичному та нервовому виснаженні, зниженні сексуального потягу, схильності до накопичення енергії, потребі у спокої тощо);

4) поведінковому (характеризується протестними формами поведінки й висловлювань, схильністю звинувачувати у своїх негараздах оточуючих, імпульсивністю і підвищеною дратівливістю; прагненням забутися в напруженій діяльності; метушливою активністю, що спрямована на малопродуктивну діяльність; обмежувальною поведінкою, звуженою вибірковістю контактів; втечею у світ ілюзій, ірреальністю вимог до оточення; стенічним відстоюванням своєї самостійності тощо).

В умовах пролонгованого емоційно-соціального стресу ці деформації можуть призвести до розвитку у батьків дітей з особливими потребами різноманітних невротичних станів.

Усі ці особливості батьків дітей із вадами розвитку зумовлюють специфічні вимоги до фахівця, який працює з цією групою дорослих. У контексті звуженої вибірковості контактів батьків дітей із вадами розвитку найбільш ефективну психотерапевтичну підтримку може здійснити, на нашу думку, так названий «свій» керівник групи (тренер, психотерапевт), який був би близький їм за ціннісними орієнтаціями й особистісними проблемами. Звужена вибірковість контактів у своєму вищому прояві може сублімуватися у своєрідний корпоративний «орденський» дух. Не випадково один із варіантів розв'язання назрілої проблеми реабілітації батьків дітей-інвалідів Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи вбачає у створенні творчої групи практичних психологів і соціальних педагогів, до складу яких має входити «майбутній психолог, який належить до категорії людей з особливими потребами».

Переважання у представників такої категорії батьків трофотропних тенденцій (відповідно до наших досліджень) диктує необхідність використовувати у процесі групової та індивідуальної психотерапевтичної роботи з ними відновлювальну психокорекцію (на відміну від мобілізуючої і раціональної). З метою залучення вольової сфери батьків нами запропоновано різноманітні завдання, спрямовані на саморозвиток, зміцнення системи особистісного контролю, на зміну застарілих шаблонів поведінки та мислення (заміна ірраціональних думок на конструктивні), набуття навичок контролю та керування психологічними станами (контроль над гнівом та вироблення стійкості до фрустрації). В межах активної релаксації може бути ефективним використання вправ, що допомагають адекватно виражати емоції, почуття, настрій; бібліо- та музикотерапії, спеціальних дихальних вправ тощо.

Розуміння особливостей та наслідків хронічної екстремальної ситуації, в якій опинились батьки дітей із вадами розвитку, та усвідомлення специфіки роботи з ними є запорукою успішної взаємодії спеціалістів (психологів, лікарів, дефектологів, реабілітологів, соціальних працівників тощо) із членами таких родин. Тому важливою складовою їх комплексної реабілітації є робота з вищезазначеною категорією спеціалістів, оскільки тільки адекватний психокорекційний вплив дає можливість реконструювати неадекватні сімейні взаємини, переорієнтувати позиції і погляди батьків на свою дитину, створити необхідні умови для її розвитку, а також підвищити ефективність адаптації в соціумі всіх членів такої родини.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у створенні програми тренінгу активного соціально-психологічного навчання фахівців, що працюють із родинами, в яких виховується дитина з особливими потребами.


Список використанних джерел

  1. Токарева О.А. Функциональные дислалии. // Расстройства речи у детей и подростков /Под ред. С.С. Ляпидевского. - М.: 1969. - С 104 - 107.
  2. Филичева Т.Б., Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. Основы логопедии - М.: 1989. - 221 с. - С 82 - 85.
  3. Хватцев М.Е. Логопедия. - М.: 1959.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Соціальна психологія 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.