ПЛАН

Невдачі в управлінні емоціями в діловому житті

Невдачі у виборі професії, умов і місця роботи

Невдачі в просуванні по службі

Невдачі в підтримці і збереженні своєї працездатності

Невдачі в конкуренції з іншими людьми

Невдачі в управлінні емоціями в діловому житті

Життєві невдачі, пов'язані з недоліками емоційної саморегуляції, можуть бути обумовлені самими різними причинами, але більшість з них відноситься до особливостей внутрішнього, психологічного світу людини або до взаємин, що складаються у нього з навколишніми людьми.

Якщо проблеми торкаються психології людини, то вони називаються внутрішніми або суб'єктивними, якщо ж проблеми відносяться до обставин, не залежних від людини, то вони називаються зовнішніми або об'єктивними.

До внутрішніх причин невдач в емоційній саморегуляції можуть бути віднесені наступні причини:

1. Боротьба між собою рівнозначних, рівносильних мотивів людини, кожен з яких не в змозі здолати опір що конкурує з ним, іншого мотиву.

2. Слабкість волі людини.

3. Наявність у людини не сумісних одна з однією рис вдачі, які надають його поведінці непередбачуваність і непослідовність.

4. Підвищена емоційна збудливість людини, з якою він сам не в змозі успішно впоратися.

5. Невпевненість людини в собі.

6. Повільність в прийнятті і реалізації рішень. До можливих причин зовнішнього характеру можуть бути віднесені наступні причини:

1. Занадто велика залежність людини від життєвих обставин, що складаються.

2. Надмірна особиста і ділова залежність людини від навколишніх людей.

3. Невизначеність ситуації, в якій виявилася людина і в якій важко з об'єктивних причин приймати або реалізовувати розумні рішення.

4. Складні, суперечливі стосунки людини з навколишніми людьми.

Розглянемо детальніше кожну з названих вище причин.

Під боротьбою рівнозначних або рівносильних мотивів мається на увазі ситуація, коли в мотивації поведінки людини один з одним конкурують два або більш різних мотивів, дві або більш, важкосумісних один з одним, потреби, причому кожна з них актуальна і досить сильна. В результаті чоловік виявляється не в змозі віддати перевагу якій-небудь одну з них, оскільки не може повністю відмовитися від будь-якої з них.

Якщо, приміром, він слідує тільки одному з реально діючих мотивів і приступає до його реалізації, то через деякий час, коли цей мотив вже буде частково задоволений, актуальним відразу ж стає інший, незадоволений мотив. Ця ситуація багаторазово відтворюється з домінуванням, що чергується, то одного, то іншого мотиву. У результаті людина постійно знаходитиметься перед вибором: як діяти і що вважати за краще. Він буде не в змозі контролювати свої емоції, пов'язані з конфліктом несумісних один з одним мотивів поведінки.

Вихід з цієї конфліктної ситуації може бути наступним. Людині необхідно буде якимсь чином штучно підвищити цінність для себе одних потреб (мотивів, інтересів) і одночасно понизити значущість інших.

Ще один можливий спосіб виходу з ситуації, що склалася, полягає в тому, щоб створити умови, при яких вірогідність задоволення одних потреб буде набагато вища, ніж вірогідність задоволення інших потреб.

Третій спосіб поведінки в цій же ситуації полягає в тому, щоб просто прийняти і зусиллям волі практично реалізувати усвідомлене рішення про цілком певну послідовність задоволення рівносильних потреб (мотивів, інтересів).

У усіх цих випадках для того, щоб мотиваційні спонукання не конкурували один з одним, їх бажано якось розвести. Тоді людині стане набагато легше контролювати свою поведінку, і в кожен момент часу воно фактично виявиться підлеглим завданню реалізації однієї мотиваційної тенденції.

Слабкість волі людини - важко усунена перешкода на шляху ефективної емоційної саморегуляції. Проте слід пам'ятати про те, що іноді за слабкість волі людини помилково береться боротьба мотивів.

За слабкою волею часто ховається невміння людини приймати або виконувати вже прийняті рішення. Тому якщо клієнт звернувся в психологічну консультацію із скаргою на слабкість волі, то не варто відразу ж беззастережно довіряти його власному поясненню проблеми. Бажано з'ясувати, чи не полягає його проблема в боротьбі мотивів або в нездатності приймати і виконувати рішення.

Досі з волею людини також нерідко помилково зв'язують уявлення про деяку фізичну силу, за допомогою якої вирішуються життєві проблеми або долаються перешкоди, що виникають на шляху просування до наміченої мети. Насправді це далеко не завжди так. З фізичним зусиллям, вірніше з його дефіцитом, зв'язуються лише окремі, найпростіші прояви волі людини, тоді як складніші її прояви торкаються інтелекту і розуму. Проблеми волі дорослої людини в психологічному консультуванні майже завжди необхідно вирішувати, виходячи з передумови про його розумність і свідомість.

Наявність у людини рис вдачі, що конкурують один з одним, - це проблема, суть якої виражається в тому, що одні і ті ж ситуації і люди у однієї і тієї ж людини можуть актуалізувати різні поведінкові тенденції, пов'язані, наприклад, з конкуруючими рисами вдачі, протилежними один до одного.

Приміром, в психології однієї і тієї ж людини можуть іноді поєднуватися доброта і злість, екстраверсія і інтроверсія. Кожна з реакцій, що конкурують між собою, породжувана такими різними рисами особи, ослабляється протидією прямо протилежної нею тенденції, так що ефективна саморегуляція поведінки людини в цих умовах стає дуже проблематичною.

Діагностувати даний випадок можна за допомогою особових, характерологічних психологічних тестів, що дозволяють виявляти і оцінювати у однієї і тієї ж людини протилежні риси вдачі. Якщо виявиться, що такі риси вдачі є у клієнта і є досить розвиненими, то це означатиме, що психолог-консультант дійсно має справу з обговорюваною проблемою.

Як практично вирішувати цю проблему? Якщо намагатися її вирішити так званим радикальним чином, за рахунок посиленого розвитку однієї з позитивних, конкурентних рис вдачі, то, ставши домінуючою, вона може породити форму поведінки, регулювання якої не складе труднощів.

Проте такий шлях важкий і вимагає великого часу, оскільки риси вдачі людини є дуже стійкими. Обговорювану проблему можна також спробувати вирішити за допомогою методу, вже описаного стосовно конфлікту мотивів, а саме - за рахунок вироблення у людини корисної звички діяти раціонально, не під впливом емоцій, ситуаційно виникаючих імпульсів.

Звичайно, і в цьому випадку проблема, мабуть, не вирішуватиметься відразу ж і повністю, оскільки перш, ніж людина прийме розумне рішення, він все ж деякий час коливатиметься і переживатиме, і, отже, недостатньо добре управляти собою. Проте як тільки він прийде до певного рішення і приступить до його виконання, контроль за власною поведінкою з його боку відразу ж зросте.

Підвищена емоційна збудливість як проблема поведінкової саморегуляції проявляється у людини в тому, що, зіткнувшись з якою-небудь перешкодою на шляху досягнення поставленої мети, він досить швидко приходить в стан підвищеного емоційного збудження і довго не може заспокоїтися. Це практично позбавляє його можливості контролювати протягом деякого часу свою поведінку, оскільки занадто високий рівень емоційної схвильованості, як правило, знижує контроль людини за своєю поведінкою, робить його менш керованим.

Така неприємна властивість поведінки людини може стати наслідком одночасної дії декількох причин. По-перше, воно може виступити, як природний прояв типу темпераменту людини, і в цьому випадку ніякі спеціальні заходи не будуть в змозі повністю його усунути. Навіть якщо клієнтові вдасться впоратися із зовнішніми проявами своєї емоційності, його внутрішні, мимовільні емоційні реакції на ситуацію автоматично виникатимуть. Занадто часте зовнішнє, вольове пригнічення таких реакцій може привести до несприятливих наслідків для загального стану психічного і фізичного здоров'я людини.

По-друге, підвищена емоційна збудливість людини може стати наслідком несприятливого психологічного і фізичного його стану. В цьому випадку клієнт, навіть будучи від природи не занадто емоційною людиною, все ж дуже емоційно може реагувати на обставини життя, що складаються. Розв'язати проблему клієнта в цьому випадку можна буде за рахунок зміцнення стану його здоров'я і поліпшення настрою.

По-третє, причиною надмірної емоційної збудливості людини може стати нераціональний спосіб його життя, наприклад фізичне або психологічне перевантаження, занадто часті життєві невдачі, що породжують стан, близький до фрустрації. І те і інше послабляє нервову систему людини, робить її більш збудливою.

В даному випадку розв'язати проблему емоційної неурівноваженості клієнта можна буде тільки одним шляхом - змінити його спосіб життя так, щоб виключити виникнення в майбутньому фізичного перевантаження і фрустрації.

Невпевненість людини в собі - це особливий психологічний стан, який може бути породжений поєднанням декількох різних причин. Невпевненість може стати наслідком як заниженої самооцінки, так і очікування невдач. Останнє зазвичай буває тоді, коли у минулому людину в основному переслідували невдачі.

Невпевненість в собі також може виступити як своєрідна захисна реакція, що породжується комплексом неповноцінності, переважанням потреби уникнення невдач над потребою досягнення успіхів.

Перш ніж давати клієнтові практичні рекомендації із цього приводу, необхідно з'ясувати, в чому насправді полягає причина його невпевненості в собі. Якщо ця причина полягає в низькій самооцінці, то необхідно підвищити її. Цього, зокрема, можна добитися за рахунок виявлення у клієнта таких здібностей і якостей особи, по яких він не лише практично не поступається іншим людям, але ясно їх перевершує.

Якщо ж причина невпевненості клієнта в собі полягає в твердій установці на очікування невдач, то необхідно якось змінити цю установку на очікування успіху.

Цього можна добитися, запропонувавши клієнтові ретельно продумувати свої дії, щоб заздалегідь звести до мінімуму невдачі і в максимальній мірі забезпечити успіх. Крім того, важливо навчити клієнта уважно аналізувати умови своєї діяльності, раціонально використовувати їх для досягнення успіхів.

У тому разі якщо невпевненість клієнта в собі виступає як захисна психологічна реакція, її можна усунути тими заходами, які вже обговорювалися вище.

Що ж до сповільненості ухвалення рішень як вірогідної причини невпевненості людини в собі, то з цією причиною рекомендується боротися таким чином.

Передусім необхідно роз'яснити клієнтові, що сама по собі сповільненість в прийнятті і реалізації рішень не є достатньою причиною невдач і серйозним психологічним недоліком людини. Вона, як така, цілком може компенсуватися ретельністю підготовки і точністю виконання рішення, що приймається. Крім того, для людини з порівняно повільними природними реакціями корисно знаходити і засвоювати деякі стандартні, оптимальні способи дій, що вимагають мінімуму часу, і надалі прагнути слідувати ім.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 23

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічне консультування 10

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.