ПЛАН

Хто, коли і навіщо звертається до психолога-консультанта

Цілі і завдання психологічного консультування

Види психологічного консультування

Умови результативності психологічного консультування

Література

Цілі і завдання психологічного консультування

Консультування як основний вид психологічної практики переслідує наступні цілі:

1. Надання оперативної допомоги клієнтові в рішенні виниклих у нього проблем.

У людей часто виникають такі проблеми, які вимагають термінового втручання, невідкладного рішення, - такі, на рішення яких клієнт не має можливості витрачати багато часу, сил і засобів. Подібні проблеми зазвичай називають оперативними, і аналогічна назва закріплюється за відповідними рішеннями. Отримання термінової психологічної допомоги у формі усної консультації при рішенні оперативних проблем стає незамінним. Наприклад, у батька дитини можуть виникнути такі серйозні ускладнення у взаєминах з ним, збереження яких багате наслідками дуже несприятливими наслідками для стану фізичного і психічного здоров'я дитини. У працівника якої-небудь установи також може з'явитися серйозна, вимагаюча термінового рішення проблема, яку йому, наприклад, належить улагодити в спілкуванні зі своїм безпосереднім керівником під час короткої зустрічі, призначеної на один з найближчих днів. Третій приклад: в сім'ї у чоловіка або у дружини несподівано різко можуть ускладнитися стосунки з дружиною (чоловіком) або з ким-небудь з його (її) родичів. Через це в цій сім'ї може скластися складна, багата наслідками серйозними несприятливими наслідками обстановка.

2. Надання клієнтові допомоги у вирішенні тих питань, з якими він цілком би зміг самостійно впоратися без втручання з боку, без безпосередньої і постійної участі психолога в його справах, тобто там, де спеціальні професійні психологічні знання, як правило, не потрібні і потрібна лише загальна, життєва, заснована на здоровому глузді рада. Такий, приміром, проблемою може стати визначення клієнтом оптимального для себе режиму праці і відпочинку, раціональний розподіл часу між різними видами діяльності.

3. Надання тимчасової допомоги клієнтові, який насправді потребує тривалої, більш менш постійної психотерапевтичної дії, але через ті або інші причини не в змозі розраховувати на нього в даний момент часу. В цьому випадку психологічне консультування використовується як засіб надання поточної, оперативної допомоги клієнтові, стримуючою прогресивний розвиток негативних процесів, проблеми, що перешкоджає подальшому ускладненню, з якою зіткнувся клієнт. Таким, наприклад, може виявитися дуже несподівана поява у клієнта стану депресії.

4. Коли у клієнта вже є правильне розуміння своєї проблеми і він, в принципі, готів сам приступити до її рішення, але де в чому ще сумнівається, не цілком упевнений у своїй правоті. Тоді в процесі проведення психологічного консультування клієнт, спілкуючись з психологом-консультантом, отримує з його боку необхідну професійну і моральну підтримку, і це надає йому упевненість в собі.

5. Надання допомоги клієнтові у тому випадку, коли ніякій іншій можливості, окрім отримання консультації, у нього немає. В цьому випадку, проводячи психологічне консультування, фахівець-психолог повинні дати зрозуміти клієнтові, що він насправді потребує отримання грунтовнішої, досить тривалішої психокоректувальної або психотерапевтичної допомоги.

6. Коли психологічне консультування застосовується не замість інших способів надання психологічної допомоги клієнтові, а разом з ними, на додаток до них з розрахунком на те, що не лише психолог, але і сам клієнт займеться вирішенням виниклої проблеми.

7. У тих випадках, коли готового рішення у психолога-консультанта немає, оскільки ситуація виходить за рамки його компетенції, він повинен зробити клієнтові хоч би якусь, нехай навіть мінімальну і недостатньо ефективну, допомога.

У усіх цих і інших подібних випадках психологічне консультування вирішує наступні основні завдання:

1. Уточнення (прояснення) проблеми, з якою зіткнувся клієнт.

2. Інформування клієнта про суть виниклої у нього проблеми, про реальну міру її серйозності. (Проблемне інформування клієнта.)

3. Вивчення психологом-консультантом особи клієнта з метою з'ясування того, чи зможе клієнт самостійно впоратися з виниклою у нього проблемою.

4. Чітке формулювання рад і рекомендацій клієнтові з приводу того, як якнайкраще розв'язати його проблему.

5. Надання поточної допомоги клієнтові у вигляді додаткових практичних порад, пропонованих в той час, коли він вже приступив до вирішення своєї проблеми.

6. Навчання клієнта тому, як краще всього попередити виникнення в майбутньому аналогічних проблем (завдання психопрофілактики).

7. Передача психологом-консультантом клієнтові елементарних, життєво необхідних психологічних знань і умінь, освоєння і правильне вживання яких можливе самим клієнтом без спеціальної психологічної підготовки. (Психолого-просвітницьке інформування клієнта.)

Розглянемо кожне з названих завдань детальніше.

Прояснення проблеми полягає в тому, що, уважно вислухавши клієнта, деякий час постеживши за ним, психолог-консультант приходить до певного висновку відносного того, в чому насправді полягає проблема клієнта. Іноді його вивід в цілому співпадає з думкою клієнта, а іноді розходиться з ним. У останньому випадку психолог-консультант пояснює клієнтові, чому він - консультант - дійшов саме цього висновку, що відрізняється від того, про що спочатку думав сам клієнт.

Проблемне інформування клієнта якраз в цьому і полягає. Проводячи таке інформування, психолог-консультант не лише аргументація пояснює клієнтові, в чому полягає його проблема, але також пояснює, чому ця проблема виникла і як її в принципі можна практично вирішити.

Наступний, логічно необхідний і зазвичай паралельно виконуваний разом з попереднім крок - це психологічне вивчення особи клієнта. Без такого вивчення важко, по-перше, розраховувати на повне, глибоке розуміння клієнтом своєї проблеми, по-друге - на активну особисту участь клієнта в її рішенні. Зробивши цей необхідний при консультуванні крок, психолог дістає можливість пояснити клієнтові його проблему, максимально враховуючи при цьому індивідуальність клієнта.

Далі психолог-консультант з урахуванням його власного розуміння суті проблеми і індивідуальності клієнта формулює рекомендації клієнтові по оптимальному рішенню проблеми. Такі рекомендації мають бути короткими, простими і зрозумілими клієнтові, а також практично здійснимими в реальних умовах життя клієнта з належним свідомим контролем з його боку.

Далеко не завжди клієнт відразу ж і з розрахунком на успіх може приступити до реалізації рад і рекомендацій, отриманих від

психолога-консультанта. Нерідко із-за власної недосвідченості або невміння він здійснює помилки і потребує отримання оперативної поточної допомоги з боку психолога-консультанта. Той же, у свою чергу, не повинен думати, що він повністю виконав свій професійний обов'язок, якщо вислухав клієнта, прояснив для себе і для нього суть проблеми і запропонував рекомендації по її правильному рішенню. Завдання психолога-консультанта полягає також в тому, щоб забезпечити по можливості безпомилкове виконання клієнтом отриманих ним порад і рекомендацій. Не виключається, правда, і те, що клієнт не побажає виконувати отримані від психолога-консультанта рекомендації, і тоді психолог не несе відповідальності за кінцевий практичний результат психологічного консультування (якщо, звичайно, клієнтові були дані правильні рекомендації).

Багато проблем психологічного характеру, з якими люди стикаються в житті, такі, що можуть виникати повторно, і одноактне їх рішення не завжди є повною гарантією того, що вони ще раз не виникнуть в майбутньому. Тому, проводячи консультаційну роботу з клієнтом, важливо домагатися того, щоб повторне виникнення аналогічної проблеми в майбутньому було зведене до мінімуму. У цьому, зокрема, і полягає одне із завдань психопрофілактики. Вирішуючи її, психолог-консультант домагається того, щоб сам клієнт своїми власними діями міг попередити і уникнути повторного виникнення в його житті подібної проблеми в майбутньому.

Для того, щоб клієнт був в змозі самостійно вирішити психопрофілактичне завдання, а також для того, щоб він був в змозі надати самому собі потрібну допомогу, консультант-психолог іноді добровільно бере на себе професійно не обов'язкове для нього завдання: передати клієнтові елементарні корисні для нього психологічні знання.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічне консультування 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.