План

1. Діагностика шизофренії

2. Порушення свідомості

3. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці

Література  

1. Діагностика шизофренії

Шизофренія (від гре. Schizo – розчеплення, phrenum – мозок) - важке прогресуюче захворювання, яке характеризується дисоціацією психічних функцій, змінами особистості, розладами мислення.

Найчастіше шизофренія виявляється в підлітковому віці і до 29 років. В дитячому віці зустрічаються випадки шизофренії, яка передається спадково (ядерна, внутрішня шизофренія).

Вперше шизофренія була описана в 1896 р. німецьким психіатром Крепеліном і була названа раннім слабоумством. Детально описав шизофренію і ввів цей термін Юджин Блейлер (1911). Він стверджував, що пацієнти з шизофренією вели себе так, ніби різні частини психіки були розчеплені одна від одної і кожна діяла самостійно.

Суть шизофренії – в порушенні тестуванні дійсності ( людина не здатна відрізнити факт від уяви і фантазії).

Теорії виникнення:

1) генетична – в сім’ях, де існують хворі на шизофренію психічні розлади зустрічаються набагато частіше.

2) вірусна

3) порушення активності ферментів, в результаті виникає аутоінтоксикація.

4) порушення інформаційних процесів головного мозку (А.М. Іваницький) – у хворих на шизофренію спостерігається зниження роботи систем сприйняття інформації, втрачається можливість оцінити біологічну значимість подразників, що поступають.

4) соціокультурна.

Клінічні прояви шизофренії досить різноманітні. При ній можуть виявлятися майже всі відомі симптоми і синдроми. Однак можна виділити найбільш типові, що зустрічаються при всіх видах шизофренії, але міра їх прояву різна. Їх називають негативними симптомами, оскільки вони відображають ті збитки для психіки хворого, які приносить хвороба.

Негативні прояви

Інтелектуальні розлади (порушення мислення) –

розірваність мислення

неологізми – вигадування нових слів, які не зрозумілі самому хворому;

Емоційні розлади –

Емоційна холодність

Втрата попередніх зацікавлень

Байдужість до оточуючого та думки людей

Емоційна амбівалентність

Емоційна неадекватність

Вольові розлади –

Зниження, повна втрата вольової активності

Негативізм ( невмотивована відмова від будь – якої діяльності

Крім негативних симптомів виділяють продуктивну симптоматику, тобто хворобливу продукцію мозку.

Продуктивна симптоматика шизофренії:

маячня – заздалегідь неправдиві ідеї, які людина вважає вірними (види маячні – манія переслідування, величі, управління);

галюцинації – уявленні чутливі сприймання, які сприймаються за реальні;

стійкі бредові ідеї – повідомлення про надлюдські можливості, сприйняття звичайних подій як особливих.

Діагностика шизофренії.

На даний час реальною проблемою є вияв хворих на шизофренію серед населення. Це пов’язано насамперед з відсутністю надійних даних для розуміння сутності шизофренії і діагностичних критеріїв до її визначення.

Враховуючи різноманітність проявів хвороби, діагноз шизофренія може поставити лише лікар – психіатр. Вчасне встановлення діагнозу є необхідним для правильного лікування.

Діагноз шизофренії може бути поставлений лише в таких випадках

Є в присутності хоча б два симптоми (марення, галюцинації, розлади мислення)

Якщо ці симптоми спостерігаються на протязі одного та більше місяців

Значні зміни поведінки порівняно з періодом психотичного розладу.

Діагностується порушення мислення, зокрема логічного, спостерігається за особливостями мовлення та адекватністю емоцій.

Самолікування, «домашня медицина» часто призводить до загострення процесу. Під час уникнення лікування можлива імпульсивність дій і вчинків під впливом галюциногенних переживань, збільшується ступінь небезпеки хворого для самого себе та оточуючих.

Необхідними є постійний і регулярний контроль спеціалістів і суворе дотримання рекомендацій лікаря.

Розвиток шизофренічного процесу призводить до втрати попередніх соціальних станів, зниження психічної активності, порушення поведінки. Тому дуже важливо реабілітаційними шляхами, які направлені на оздоровлення мікросоціального оточення, заволікти хворого до трудової діяльності.

Вважається, що третина хворих на шизофренію видужують, у третьої частини спостерігається погіршання стану, і у решти покращення стану.

Важлива роль у поверненні хворих на шизофренію до повноцінного життя приділяється соціально –трудовій реабілітації. У загальній системі організації психіатричної допомоги передбачені різні форми лікувально- трудової реабілітації і соціального впливу на хворих шизофренією.

Серед хворих шизофренією близько 50 % не мають інвалідності і працюють в умовах звичайних підприємств.. інші переважно інваліди 2 і рідше 1 і 3 груп. Хворі, що мають 3 групу інвалідності, працюють в спеціалізованих цехах, а хворі 2 групи – у лікувально – трудових майстернях при психоневрологічних диспансерах. Підбір видів праці для хворого проводиться лікарем – психіатром з обліком його психічного стану та колишньої професійної підготовки. При неможливості займатися колишньою роботою хворий може пройти професійне навчання й опанувати новою спеціальністю.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Патопсихологія 6

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.