План

Методи системного аналізу

Державна система патентної інформації

Впровадження результатів наукових досліджень

Список літератури         

Впровадження результатів наукових досліджень

Загальні поняття

Впровадження - це важливий етап НДМР архівної установи, що здійснюється комплексом організаційних, методичних і практичних заходів, спрямованих на забезпечення повного або часткового використання у практичній діяльності пропозицій та рекомендацій, отриманих у ході наукового дослідження і метою якого є одержання позитивного практичного ефекту.

Впровадженню підлягають усі нормативні документи та методичні посібники, необхідні для діяльності державних архівних установ, підготовлені будь-якою установою і затверджені у встановленому порядку.

Впровадження результатів наукових досліджень буває експериментальним і практичним. Експериментальне (дослідне) впровадження здійснюється на стадії розроблення теми і є одним з його етапів.

Практичне впровадження - це повне або часткове використання положень і висновків теоретичних та прикладних досліджень у науково-дослідній, методичній та практичній діяльності архівних установ.

Залежно від кінцевого результату дослідження розрізняють такі форми впровадження:

теоретичні дослідження (монографії, концепції, наукові звіти тощо) впроваджують шляхом їх опублікування;

нормативні розробки (стандарти, правила, нормативи, інструкції, переліки тощо) впроваджують затвердженням відповідною установою, виданням, тиражуванням, розсиланням зацікавленим юридичним і фізичним особам;

документи конгресів, конференцій, круглих столів, семінарів впроваджують через опублікування, оприлюднення на конференціях, семінарах.

Організація та порядок впровадження

Організаційним та координаційним центром галузі з питань впровадження результатів наукових досліджень є Держкомархів.

Результати наукових досліджень впроваджують у практику роботи архівних установ всіх рівнів згідно з річним планом.

План впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок складається УНДІАСД, ЦДА, ДА при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державними архівами областей, міст Києва та Севастополя.

До плану впровадження включають завершені науково-дослідні та методичні розробки, враховуючи всі форми впровадження. Назви розробок розміщують у плані впровадження у послідовності, аналогічній тексту плану НДМР.

За необхідності до плану складають стислу пояснювальну записку.

План підписує укладач і затверджує керівник архівної установи.

План складається щорічно до 30 грудня та направляється разом з іншими плановими документами до Держкомархіву до 5 січня.

Експериментальне (дослідне) впровадження передбачається планом НДМР архівної установи як етап розроблення теми, його проведення узгоджується з Держкомархівом та установою, зацікавленою у впровадженні розробки. Про результати експериментального впровадження керівник теми і представник установи складають акт.

Архівна установа-розробник здійснює методичне забезпечення та авторський нагляд за впровадженням розробок на всіх етапах, надає установам, що впроваджують, консультативно-методичну допомогу, за необхідності організовує семінари, наради, практичні заняття, де пояснюються основні положення впроваджуваних робіт, визначаються сфери застосування і можливості використання розробки, необхідні заходи щодо організації праці. Аналогічні наради, семінари, консультації проводяться і для співробітників зацікавлених відомств.

Оформлення результатів впровадження

Результати впровадження відбиваються у річному звіті архівної установи про виконання плану впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок. Звіт складається УНДІАСД, ЦДА, ДА при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, державними архівами областей, мм. Києва та Севастополя.

Структура тексту звіту відповідає структурі тексту плану впровадження результатів наукових досліджень і методичних розробок. Звіт, підписаний керівником архівної установи, засвідчується печаткою та направляється до Держкомархіву до 5 січня.

Наукові дослідження у галузі архівознавства та документознавства, як правило, не мають прямого економічного ефекту, тому показником ефективності таких робіт є ступінь їхнього впливу на розвиток архівної справи, підвищення наукового рівня виконуваних робіт.


Список літератури

1.Волкова В.Н., Денисов А.А. "Основы теории систем и системного анализа" Изд-во СПбГТУ, 1997

2.Лагоша Б.А., Емельянов А.А. "Основы системного анализа " Изд-во МЭСИ, 7. 1998

3.Смирнов Э.А. "Основы теории организации: Учебное пособие " ЮНИТИ, 2000

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Основи наукових досліджень 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.