План

1. Методологічні принципи етнопсихології 

2. Стратегія поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання. 

Список літератури 

2. Стратегія поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання.

Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання Сучасний досвід показує, що чим сильніше розгорається національний конфлікт, тим важче його припинити. У зв'язку з цим головним завданням політиків, психологів, правознавців є розробка заходів щодо запобігання етнічних конфліктів. Зокрема, психологи та соціологи повинні виявляти "зони напруги" в міжнаціональних стосунках і пропонувати заходи зниження цієї напруги.

Які можливості існують для конструктивного та успішного вирішення етнічного конфлікту в арсеналі сучасного психолога?

Розв'язання цієї складної проблеми полягає в тому, щоб розглянути конфлікт як задачу: в першу чергу потрібно визначити причину конфлікту, а потім застосувати відповідну техніку вирішення конфліктних проблем. Процес у цілому починається з розгляду конфлікту та визначення його суті. Потім необхідно розглянути причини протистояння та загострити увагу на джерелі напруження. Наприклад, деякі конфлікти викликані релігійними факторами; деякі -- пов'язані з особливостями кланового протистояння; інші -- обумовлені стабільною формою поведінки (наприклад, зневага до традицій іншого етносу).

Після визначення прихованих причин і джерел конфлікту наступним етапом буде корекція проблеми шляхом відповідної реакції. Наприклад, якщо етнічний конфлікт виникнув у результаті недостатньої уваги до чужої культури, відповідною реакцією буде пошук шляхів налагодження спілкування. Як правило, подібні конфлікти не виникають стихійно. У конфліктуючих є чітко визначене керівництво -- ядро групи. У зв'язку з цим потрібно визначити, які приховані мотиви мають керівники (наприклад, бажання влади). Потім ці приховані мотиви розголошуються рядовим учасникам конфлікту та змальовуються їм їхні власні перспективи.

Рядові учасники конфлікту, які, до речі, складають більшість у конфліктній групі, повинні будуть відповісти собі на запитання, чи згодні вони понести значні втрати заради ілюзорних цілей, принести в жертву своє благополуччя, здоров'я та життя -- своє і своїх близьких.

При відповідному досвіді поведінки в конфліктних ситуаціях потенційних конфліктів можна взагалі уникнути, а конфліктну ситуацію використати як джерело для поліпшення відносин між етносами. Цей підхід базується на оцінюванні обставин, характерів, інтересів і потреб націй, які втягуються в конфлікт.

Спеціалісти з етноконфліктів зазначають, що в серйозних конфліктах завжди експлуатуються емоції учасників. Отже, одним із перших кроків у вирішенні конфлікту є подолання негативних емоцій, що народжені цим конфліктом.

Американський психолог Дж. Скотт запропонувала таблицю-схему питань і відповідних стратегій, які можна застосовувати при розв'язанні конфліктних ситуацій, яка була модифікована російськими психологами.

Стратегії поведінки в етнічних конфліктах
Запитання Стратегія
1. Чи є емоції причиною конфлікту

або чи перешкоджають вони його

вирішенню? Якщо так, то які ці емоції?


а) роздратування?
б) недовіра?
в) страх?

2. Які приховані причини конфлікту?


3. Чи є конфлікт наслідком непорозуміння?

4. Чи викликаний конфлікт тією обставиною, що хтось бере на себе відповідальність за певні дії?5. Який стиль поведінки був би найкращим у цій конфліктній ситуації?


6. Чи існують особливі особистісні фактори, які повинні бути враховані під час вирішення конфлікту?


7. Які можливі рішення?

Застосування техніки охолодження емоцій

обох сторін: переконання за допомогою ЗМІ

з метою пом'якшення негативних емоцій

або усунення непорозумінь, що викликають

роздратування


Техніка подолання недовіри та відкрите

і продуктивне обговорення конфліктної

ситуаціїТехніка зменшення страху, відкритого та

продуктивного обговорення ситуацій та факторів, що викликають страх. Техніка заспокоєння


Аналіз реальних потреб і бажань


Техніка подолання непорозуміння шляхом

поліпшення спілкування


Техніка визначення відповідальної сторони та опрацювання погоджень про прийняття

відповідальності


Оцінка відповідних стилів поведінки та вибір найкращого


Техніка ефективного вираження власних потреб. Використання техніки спілкування з особливо важкими людьми


Продукування власних ідей та спонукання

інших сторін до альтернативи та висування

альтернативних рішень:

а) метод мозкового штурму;

б) встановлення пріоритетів серед різних

можливостей

Отже, дослідження проблем вирішення етнічних конфліктів - важлива ланка роботи практичного психолога. У цій роботі потрібно перш за все враховувати такі моменти:

1. Важливим механізмом спілкування між людьми є переговори. Але стандартна стратегія переговорів сьогодні вже мало кого задовольняє, адже вона передбачає лише дві можливості поведінки: поступливість або жорсткість. Конфліктологи запропонували альтернативний варіант: метод принципових переговорів. Він полягає в тому, щоб розв'язувати проблеми, виходячи із суті справи, а не торгуватись з приводу того, на що може піти чи не піти певна сторона. Тобто метод принципових переговорів означає жорсткий підхід до розгляду сутності справи, але передбачає м'який підхід до стосунків між учасниками переговорів. Цей метод дозволяє бути справедливим, одночасно застерігаючи від тих, хто міг скористатися чесністю іншої сторони.

2. Спілкування -- це основна умова конструктивного вирішення конфліктів. Але, як відомо, у ситуації конфлікту комунікація різко погіршується. Сторони в основному намагаються розв'язати свої проблеми, приховуючи будь-яку інформацію про себе. Між тим комунікація може допомогти тільки тоді вирішити конфлікт, коли обидві сторони шукають спосіб для досягнення взаєморозуміння. Адже чим точніше визначені істотні елементи конфлікту, тим легше знайти засоби ефективної поведінки. Бажано, щоб сторони зуміли погодити свої уявлення про те, як визначити ситуацію конфлікту і на основі цього опрацювати шляхи його подолання.


Список літератури

1. Баронин А.С. Этническая психология: Учеб. пособие. - К., ПК ООО "Тандем", 2000. - 264с.

2. Бороноев А. О., Павленко В. Н. Этническая психология. - СПб., Санкт-Петербургский ун-т., 1994. - 168с.

3. Гнатенко П.И. Национальная психология. - Д., Поліграфіст, 2000. - 214с.

4. Киричук О. В. Ментальність: сутність, функції, генеза // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - К.; Луцьк, 1994. - С. 720.

5. Колмаков В.Ю. Семантика менталитета. // Современная психология. Хрестоматия. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. - Мн., 2003. - С. 240-256.

6. Крысько В.Г. Этническая психология: Учеб. пособие. - М., Академия, 2002. - 314с.

7. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., Макет 1995. - 313с.

8. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посібник. - К., МАУП, 2002. - 144с.

9. Ольшанский Д. В. Психология больших групп в политике. Большие национально-этнические группы. // Современная психология. Хрестоматия. - Мн., 2003. - С. 267 - 310.

10. Орбан Л. Е., Хрущ В. Д., Ларіонова В. К., Москаленко Ю. М., Крюкова Н. М. Етнопсихологія: метод. посібник. - Івано-Франківськ, І.-Фр. ун-т., 1994. - 83с.

11. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - Вип. 8. - Ч. 1. - С. 3-19.

12. Павленко В. Н., Таглин С. А. Факторы етнопсихогенеза: Учеб. пособие. -Харьков, 1993. - 185с.

13. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. - К., Знання, 2006. - 342с.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Основи етнопсихології

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.