План

Психолого-педагогічний консиліум

Консультативна робота шкільної психологічної служби

Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах

Попередження і подолання сімейних конфліктів

Література   

Участь шкільного психолога в педрадах, класних і шкільних батьківських зборах

Психолог повинен інформувати адміністрацію про результати своєї діяльності і давати рекомендації як по корекції роботи самої адміністрації, так і роботи відповідних вчителів. Особливу турбот шкільний психолог проявляє в роботі класних керівників (вихователів), допомагає їм в складанні планів виховної роботи, в її проведенні. Важливою роботою класного керівника являється організація і керівництво учнівським самоуправлінням. Для того, щоб учні стали суб’єктами навчально-виховного процесу, щоб створити у школі і в кожному класі нормальний, діловий і мажорний психологічний клімат, сформувати і закріпити в школі добрі традиції, засобом вирішення цих задач є розвиток загального і навчального самоуправління. Тому, шкільний психолог разом з директором школи і класними керівниками розробляють розумну систему такого самоуправління. Особливу увагу він приділяє розвитку різноманітних форм учнівського самоуправління в класах, тому що, саме цей вид самоуправління забезпечує перетворення навчання в могутні засоби виховання і особистого розвитку школярів. Звичайно, у реальному шкільному житті психологу приходиться займатися і іншою роботою: читати лекції, проводити консультації, проводити навчальні заняття з курсу психології там, де цей предмет введений в навчальний план школи та інше.

Досвід шкільних психологів, які працюють з програмою даної концепції, показують, що шкільний психолог стає однією із центральних і найбільш поважних фігур педагогічного колективу школи.

Шкільного психолога потрібно розуміти як члена педагогічного колективу, який реалізує свої спеціальні можливості не прямо на школярах, а через учителів, класних керівників, адміністрацію школи, а також через учнівське самоуправління. Розроблена концепція заснована якраз на цій точці зору.

Що ж стосується концепції І.В. Дубровіної, то А.М. Мойсєєв, маючи це на увазі, говорив, що ставка на психолога, здатного в одиночку розв’язати проблеми сотні школярів, просто неможлива. Він вважав, що тактика дій шкільного психолога виражається в наступному: курс на взаємодії і співпраці з учителями, від аналізу педагогічної практики до її психологічного пояснення, до загального з педагогами пошуку корекційних мір і знову до практики. Тому, ця концепція рекомендує різні види роботи шкільного психолога.

На серпневій педагогічній раді школи психолог ставить завдання про налагодження нормальних відносин з батьками учнів і рекомендує прийняти наступні правила:

1. Вчителі ніколи не повинні жалітися батькам на їх дітей і просити прийняти „певні міри”.

В необхідних випадках зустріч з батьками може проводитись як ділове, дружнє обговорення проблем, які пов’язані з поведінкою учня чи з необхідністю розвитку або корекції деяких його особистих якостей.

2. Вчителі не повинні писати будь-які замітки в щоденники учнів, виставляти там „двійки”, навіть якщо учень їх отримав (тому що „двійка” – це попередження вихованцю про відставання у знаннях і ліквідації цих відставань, для чого до нього причіплюється учень-консультант з того ж чи із старшого класу).

3. Батьківські збори необхідно проводити як збори партнерів і на них не торкатися успіхів і невдач окремих учнів.

4. Потрібно залучати батьків до участі в проведенні позаурочних занять дітей в інтересах шляхом організації невеликих кружків, заняття яких проводиться вдома одного із батьків і під їхнім керівництвом.

5. Батьків можна зацікавити для проведення будь-яких бесід з учнями, для організації і проведення екскурсій, походів, свят та інше. Шкільний психолог постійно слідкує за здійсненням усіма вчителями цього рішення педагогічної поради.

Практичний психолог працює у тісній взаємодії з педагогічним колективом і керівниками навчально-виховного закладу, батьками учнів. Найважливішою умовою ефективної роботи психологічної служби є правильне розуміння психологом і педагогом (викладачем, вихователем, майстром виробничого навчання) суті їхньої професійної взаємодії. Взаємодоповнюваність позицій психолога й педагога у ставленні до учня, тісне співробітництво між ними слід розглядати як необхідну умову успішної роботи служби.

У процесі своєї роботи психолог школи розв’язує такі завдання:

Консультує адміністрацію школи, педагогів, вихователів з проблем навчання і виховання учнів, педагогіки співробітництва;

Сприяє підвищенню психологічної культури педагогів, керівників, вихователів проведенням індивідуальних і групових консультацій, участю в педрадах, методоб’єднаннях, практичних завдань;

Допомагає педагогам планувати навчально-виховні заходи на основі психологічних особливостей дітей;

Бере участь у консультуванні педагогів при розробці професіограм і психограм, які використовують під час профвідбору;

Дає поради керівникам і педагогам шкіл з питань обладнання навчальних кабінетів класів, робочих місць керівників, виробничих майстерень, виготовлення стендів, тренажерів, наочного приладдя, враховуючи вимоги інженерної психології та ергономіки;

Консультує педагогів і майстрів з питань розробки і застосування передових психолого-педагогічних технологій;

Надавати необхідну допомогу адміністрації та педагогічному колективу у вирішенні основних питань, пов’язаних із забезпеченням повноцінного психічного розвитку учнів, індивідуального підходу до них.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 34

Безкоштовна робота

Закрити

Організація діяльності психологічної служби 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.