Психологічний аналіз комп’ютерної залежності старших підлітків

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 76

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.. 5

1.1. Специфіка розвитку особистості в підлітковому віці 5

1.2. Аддикції. Види аддикцій. 20

1.3. Комп’ютерна залежність та її вплив на формування особистості 27

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ. 56

2.1. Організація, методика та процедура дослідження. 56

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження. 59

2.3. Рекомендована програма корекційної роботи з метою підвищення самооцінки і самосвідомості, посилення контролю над імпульсами, збільшення стабільності міжособових відносин, соціальної адаптації 67

ВИСНОВОК.. 72

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 75

ВСТУП

Актуальність теми. З розвитком комп'ютерних технологій і розширенням ринку ігрового програмного забезпечення росте число людей, що захоплюються комп'ютерними іграми. Про це можна судити по декількох об'єктивно спостережуваних чинниках: активний розвиток ігрового комп'ютерного бізнесу, розширення ринку ігрового програмного забезпечення, збільшення ігрових комп'ютерних журналів і газет, зростання кількості ігрових веб-серверів в мережі Інтернет.

Логічно припустити, що із збільшенням числа людей, що захоплюються іграми, росте число потенційних ігрових комп'ютерних аддиктів. Під вплив нових технологій більшою мірою підпадають діти. За наслідками анкетного опитування 80% учнів 5-7 класів загальноосвітніх шкіл захоплюються комп'ютерними іграми, причому багато хто захоплюється достатньо серйозно: Широке розповсюдження комп'ютерів дає підставу говорити про те, що наступає епоха кіберкультури. Микола Носов в своїй книзі «Віртуальна психологія» (2000) відзначає, що сучасна культура зараз вступила в черговий виток підвищеного інтересу до не буденних явищ людської психіки. Цей інтерес знаходить свій вираз в самих різних формах: від вивчення і практикування різних езотеричних систем до захоплення трансперсональною психологією, містикою, астрологією і так далі аж до широкого вживання наркотиків. Наявність цього інтересу є проявом певної потреби. Віртуальна комп'ютерна технологія цілком може стати таким засобом. У психології був описаний особливий тип психічних станів, що існують тільки актуально. Цей тип психологічних станів був названий «віртуальними станами».

Діти у віці 10-12 років мають "ігровий досвід" 4-6 років.

Психологічна залежність від комп'ютерних ігор, можливо, не так небезпечна в своєму впливі на людину, як, наприклад, алкоголізм або наркоманія. Проте очевидно, що ігрова комп'ютерна аддикція негативно впливає на особу людини. Деякі психологічні аспекти такого впливу викладені в даній роботі.

Бесіди з родичами аддиктів показують, що більшість останніх "надмірно дратівливі", "запальні", емоційно нестійкі. Все це - свідоцтво якщо не порушень, то відхилень в емоційній сфері особи, що виражаються в зміні психічного стану людей: зниженні настрою, активності, погіршенні самопочуття, дисфорії аж до депресії.

Вивчення відхилень у сфері емоційних станів і реакцій аддиктів, а також їх неадаптованості необхідно для розуміння як самого феномена ігрової залежності, так і специфіки впливу на людину тривалого і регулярного знаходження у віртуальній реальності.

В даній роботі об’єктом дослідження являється особистісна сфера старших підлітків.

Предмет – залежність ризиків виникнення комп’ютерної аддикції від індивідуальних особливостей особистості старших підлітків.

Мета роботи – визначити індивідуальні особливості особистості, при яких ризик виникнення комп’ютерної та інших видів аддикції є найбільшим.

Завдання:

- здійснити аналіз психологічної та методичної літератури з даної проблеми

- діагностувати рівень ризику виникнення комп’ютерної залежності у старших підлітків.

- розглянути чинники виникнення комп’ютерної залежності.

- запропонувати програму психокорекції.

Гіпотеза - розвиток аддиктивної поведінки залежить від певних особових особливостей. «Комплекс неповноцінності» (низька самооцінка, незадоволеність собою), схильність до фантазій, соромливість, наявність соціальної фобії, усвідомлення недоліку соціального статусу або уваги до своєї персони — це риси особи, які можуть приводити до виникнення комп'ютерної залежності.

База дослідження. Дослідження комп’ютерної залежності проводилось на базі Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня. Було обстежено 20 учнів 8 класу віком 13-14 років. Було використано такі методики: для визначення ступеня комп’ютерної залежності було використано «Метод скринінгової діагностики комп’ютерної залежності» (Л. Н. Юрьєва, Т. Ю. Больбот) (патент на винахід (11) 72366 А (51) 7 G09B3/00, G09B3/08, G09B3/00, А61в10/00 15. 02. 2005. Бюл. № 2).

Метод цікавий тим що дозволяє диференціювати різні ступені формування комп’ютерної залежності. Крім того було використано опитувальник Шмішека, тест Кеттела, тест «Самооцінка». 

Закрити

Психологічний аналіз комп’ютерної залежності старших підлітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.