Діяльність ООН – основа міжнародної безпеки і безпеки особи

План

Цілі, принципи та функції організацій системи ООН

Організаційно-структурна побудова системи ООН

Загальна характеристика основних міжнародних організацій системи ООН

Діяльність України в Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Висновок 

Список літератури

Цілі, принципи та функції організацій системи ООН

Організацію Об'єднаних Націй (ООН) створено 26 червня 1945 року в м. Сан-Франциско, а 24 жовтня 1945 року було прийнято Статут ООН, керуючись яким, розпочалася діяльність. Цей документ не лише регулює діяльність міжнародної організації, але й створює фундамент формування системи колективної безпеки для всіх держав, або своєрідного кодексу "поведінки" у військовій, політичній, економічній, екологічній, гуманітарній та інших сферах. На основі Статуту утворилася розгалужена система багатосторонніх договорів, укладених у межах ООН. На сучасному етапі державами-учасницями ООН є 189 країн.

Основними цілями організації системи ООН визначені:

- підтримка міжнародної безпеки світу шляхом мирного врегулювання конфліктів;

- розвиток дружніх відносин між країнами на основі дотримання принципів рівноправності та самовизначення народів;

- здійснення міжнародного співробітництва у розв'язанні проблем економічного, політичного, соціального, культурного та гуманітарного характеру;

- виконання функцій центрального органу з узгодження вимог різних країн, спрямованих на досягнення означених цілей.

З утворенням у жовтні 1945 року ООН та з прийняттям Статуту ООН було закладено основи сучасного права. У 1970 році декларацією Генеральної Асамблеї ООН було закріплено принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин між державами. До них належать:

1) суверенна рівноправність членів організації;

2) сумлінне виконання всіх обов'язків, передбачених Статутом;

3) вирішення міжнародних спорів мирними засобами;

4) заборона погрози силою та її застосування;

5) невтручання у внутрішні справи країн;

6) спільна взаємодопомога членів організацій системи ООН. Згідно зі Статутом ООН однією з цілей її діяльності є здійснення багатосторонньої співпраці у розв'язанні міжнародних проблем економічного характеру.

До основних функцій організації в цій сфері можна зарахувати:

- розв'язання глобальних економічних проблем сучасності;

- надання допомоги з метою розвитку;

- економічну допомогу найменш розвиненим країнам та країнам з перехідною економікою;

- вирішення питань природоохоронної діяльності та захисту довкілля;

- надання гуманітарної допомоги у надзвичайних ситуаціях (обсяг потреб такого роду постійно зростає та становить у середньому 3-4 млрд дол. США щороку);

- проведення прогнозно-аналітичної та інформаційної роботи щодо стану та перспектив розвитку глобальної економіки;

- реалізацію конкретних програм та проектів, надання допомоги в кризових ситуаціях.

Детальніше ці принципи зафіксовано в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975).

Зазначимо, що названі документи не мають прямої юридичної сили. Викладені в них принципи є обов'язковими лише тією мірою, якою їх зміст юридично визнається державами. Тобто вони існують як норми звичаєвого права. У зв'язку з розпадом СРСР та подіями в Німеччині, Чехословаччині, Югославії такі норми, як принцип територіальної цілісності і право націй, почали суперечити один одному. Це лише одна з проблем, що змушують скептично ставитися до оцінки діяльності ООН як гіпотетичного "світового уряду". Крім того, існує думка, що ООН у теперішньому своєму вигляді стане неспроможною виконувати завдання, поставлені в момент заснування, оскільки ініціатори створення ООН у 1945 році могли зафіксувати в правовій базі тільки післявоєнний розклад геополітичних сил. Тому реформа ООН набуває актуальності й необхідності.

Ця проблема є надзвичайно складною та багатоаспектною. Статутом організації провідна роль відводилася Секретаріату ООН,

Адміністративній Раді, Економічній та Соціальній Раді. Але на практиці вони виявилися дуже складними та надто слабкими для узгодженої діяльності спеціалізованих закладів, регіональних економічних комісій і всієї сукупності програм ООН. У роботі поширилося дублювання функцій, координація дій на низькому рівні, звичайним явищем стали бюрократичні суперечки з приводу монополії того чи іншого конкретного питання. Реформа зазначених та інших подібних структур, що діють у межах ООН, стосується не лише вдосконалення їх функціонування. Надзвичайно важливим залишається реформування Ради Безпеки ООН. Більшість експертів вважають, що діючий кількісний склад Ради Безпеки не відповідає новій глобальній геополітичній ситуації.


Організаційно-структурна побудова системи ООН

Організація Об'єднаних Націй має шість головних органів: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальну рада, Рада з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат (рис. 1).

Генеральна Асамблея - головний орган ООН, який складається з представників усіх держав-учасниць ООН, остаточно затверджує всі міжнародні конвенції з економічних питань, визначає політику та програму ООН, затверджує бюджет, скликає та організовує конференції.

До складу Генеральної Асамблеї входять:

- Комітет з економічних та фінансових питань, який здійснює підготовку рекомендацій та резолюцій пленарних засідань Генеральної Асамблеї;

- Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) - створена з метою гармонізації та уніфікації правових норм у міжнародній торгівлі;

- Комісія з міжнародного права (КМП) - сприяє міжнародній співпраці та розвиткові міжнародного права і його кодифікації;

- Комітет з інвестицій - надає допомогу Секретаріату в розміщенні інвестицій із ресурсів пенсійного фонду, що перебувають під контролем ООН.

Структурна побудова системи Організації Об'єднаних Націй

Рис. 1. Структурна побудова системи Організації Об'єднаних Націй

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Діяльність ООН – основа міжнародної безпеки і безпеки особи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.