Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ

Глава1.  Поняття та ознаки юридичної особи

Глава 2. Правоздатність юридичної особи

Глава 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

3.1. Способи утворення юридичних осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний

3.2. Державна реєстрація

3.3. Припинення діяльності юридичної особи

3.4. Форми припинення юридичних осіб: ліквідація і реорганізація

Глава 4. Види юридичних осіб

4.1. Комерційні організації як юридичні особи

4.2. Некомерційні організації як юридичні особи

Висновки

Список використаної літератури 

ВСТУП

Суб'єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих немайнових прав та обов'язків можуть бути не лише індивіди — фізичні особи, а й різні колективні утворення: підприємства та організації, господарські товариства, виробничі та споживчі кооперативи та ін. Однак для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб'єктами, ці колективні утворення наділяються за наявності певних ознак статусом юридичної особи. На відміну від фізичних осіб, юридичні особи не є живими істотами і тому не мають природної волі, однак у них діє об'єднана людська воля і об'єднана людська сила в певному напрямі, зумовленому метою створення юридичної особи. Внаслідок цього за юридичною особою і визнається можливість бути суб'єктом права. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особі воно може бути носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей.

Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві зумовлений становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій. З метою найбільш ефективного і раціонального використання державного майна воно, за загальним правилом, розподіляється і закріплюється за окремими державними підприємствами, установами та організаціями. Наділення підприємств та об'єднань майном, надання їм господарської самостійності є неодмінною передумовою здійснення господарського розрахунку, вчинення правових актів з реалізації продукції, розпорядження грошовими коштами, тобто виступу в обороті як самостійного суб'єкта цивільних прав та обов'язків.

Метою даної курсової роботи є розкриття сутності юридичних осіб, як суб’єктів цивільного права. 

Завданням курсової роботи є розкриття наступних питань:
поняття та ознаки юридичної особи;
правоздатність юридичної особи;
порядок виникнення і припинення юридичних осіб;
види юридичних осіб.

При написанні даної курсової роботи було вивчено велику кількість нормативних актів та літературних джерел, таких як:
Закон України ”Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.;
Закон Української РСР “Про власність” від 7 лютого 1991 р.;
Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.;
Закон України “Про банкрутство” від 14травня 1992 р.;
Цивільний Кодекс Української РСР.- 1998.- кн.2;
Цивільне право України. – У 2-х кн...- 2000 р. та інші.
На жаль, на момент написання курсової роботи основне джерело цивільного права “Проект Цивільного Кодексу України” іще не був прийнятий Верховною Радою України.

Закрити

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.