ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ. 5

1.1. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. 5

1.2. Аналіз складу злочину передбаченого статтею 307 КК України. 8

1.3. Кваліфікуючи ознаки злочину передбаченого статтею 307 КК України. 13

РОЗДІЛ ІІ. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН.. 16

2.1. Національна стратегія боротьби з наркотиками на період до 2020 року. 16

2.2. Боротьба з переміщенням наркотичних засобів автомобільним транспортом  25

2.3. Комплексний характер організації взаємодії органів і служб у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. 32

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

Нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні набуває все більш значних масштабів, стає досить серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на стан здоров'я і благополуччя людей, розвиток суспільства в цілому. Різко збільшується кількість осіб, які незаконно вживають наркотики і психотропні речовини. Швидкими темпами зростає число зло­чинів, пов'язаних з наркотичними засобами. Прогресуюче зловживання ними і різке зростання цін на такі засоби створюють сприятливі умови для формування організова­них груп, які займаються нелегальним наркобізнесом.

В умовах соціально-політичної та економічної нестабіль­ності перехідного періоду, складного морально-психологіч­ного клімату в суспільстві, переоцінки соціальних орієнтирів у свідомості мас, зростання злочинності, особливо у молодіжному середовищі, розширення незаконного попиту на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх протиправного пропонування на "чорному ринку" стають тією силою, що реально загрожує безпеці суспільства.

Масштаби та темпи поширення зловживання наркотиками і психотропними речовинами, широкий розмах їх нелегального обігу свідчать, що заходи, які вживалися право­охоронними органами у цьому напрямі, були недостатньо ефективними.

Багато в чому це зумовлювалось тим, що боротьба з нелегальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі й зі зловживанням ними, не мала необхідного організаційного та правового забезпечення.

Велике занепокоєння викликає зловживання наркотика­ми, одержуваними з нарковмісних рослин, що незаконно культивуються на території України, оскільки це створює реальну загрозу погіршання не тільки генотипу особи, а й генофонду суспільства в цілому.

Ось чому одним з центральних завдань у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є створення ефективного механізму правового контролю за діяльністю як юридичних осіб, так і громадян, які беруть участь у виробленні, розподілі, обігу, застосуванні та вжи­ванні таких продуктів і торгівлі ними.

Проблематиці, пов'язаній із протидією наркоманії та бороть­бою з наркобізнесом, присвячені наукові праці О.М. Бандурки, С.П. Гарницького, О.М. Джужі, О.М. Костенка, A.A. Музики, Л.І. Романової, І.П. Рущенка, В.М. Самсонова, М.О. Сергатого, С.В. Слинька, Г.М. Штанька та ін. Проте питання щодо боротьби з перевезенням та транзитом наркотичних засобів та психотропних речовин окремо не вивчалось і ще не найшло належного відбиття у наукових працях.

Метою курсовоїроботи є аналіз нормативно-правових та оперативно-профілактичних заходів, що вживаються з метою боротьби з обігом наркотичних засобів або психотропних речовин в Україні, а також вироблення пропозицій щодо їх удосконалення.

Закрити

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.