Права та обов’язки органів Державної податкової служби України

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Історія становлення Державної податкової служби України, її структура та завдання 5

1.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України 5

1.2. Система і структура органів Державної податкової служби 9

1.3. Завдання Державної податкової служби України 13

Розділ 2. Функції, обов'язки та права органів Державної податкової служби України    14

2.1. Функції органів Державної податкової служби України 14

2.2. Права та обов'язки органів Державної податкової служби України 21

Висновки 30

Список використаної літератури 32

Вступ

Актуальність теми дослідження. Система податкових органів – це розгалужена мережа спеціалізованих структур. У вузькому значенні слова податкові органи ідентичні податковій адміністрації з підвідомчими їй інспекціями. Вони здійснюють контроль тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові служби в широкому значенні слова забезпечують надходження до бюджету всіх відрахувань, які згідно із законом включені до податкової системи. У цьому випадку система податкових органів включає також і митні органи, казначейства і податкову міліцію.

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпе­чує Державна податкова служба України (ДПС).

Державна податкова служба (ДПС) - це служба, на яку держава поклала обов'язки і відповідальність за організацію збирання податків і неподаткових платежів.

Державна податкова служба України - найбільша за чисельністю контролююча служба в нашій державі, де налічується майже 80 тисяч працівників. В країні функціонує понад вісімсот державних податкових адміністрацій та інспекцій.

Органи Державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Отже, означені проблеми зумовлюють актуальність дослідження теми курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є теоретичне обґрунтування функціонування органів державної податкової служби України.

Предметом дослідження курсової роботи є Державна податкова служба України.

Метою курсової роботи є дослідження завдань, структури, функцій, прав і обов'язків Державної податкової служби України.

Мета роботи передбачає виконання наступних завдань:

- дослідити завдання, структуру і становлення Державної податкової служби України;

- висвітлити функції, обов'язки та права органів Державної податкової служби України.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Права та обов’язки органів Державної податкової служби України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.