Права і свободи громадян України, контроль за їх дотриманням

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Конституційні права і свободи громадян України. 5

2. Громадянське суспільство і держава в Україні 11

3. Адміністративно правовий статус громадян та контроль за дотриманням прав і свобод  20

4. Європейський досвід і гарантія. 28

Висновки. 35

Список використаних джерел. 37

Вступ

Метою і завданням даної курсової роботи є дослідження питання про конституційні права і свободи громадян України, визначення поняття «права громадян», порівняння їх з поняттям «права людини», способи їх (права громадянина) захисту та реалізації, а також питання громадянського суспільства в Україні, визначення адміністративно-правового статусу громадян України, здійснення контролю за дотриманням прав і свобод громадянина України, дослідження та перейняття європейського досвіду на теренах України, та приклади захисту прав громадянина коли держава цього забезпечити неспроможна.

Глобалізація ідеї основних прав і свобод у сучасному світі впливає на здійснення державою своїх повноважень. Незважаючи на відносний характер основних прав і свобод, що зумовлено особливостями правової культури конкретного суспільства, у світі склались стандарти та галузі людських прав. Міжнародний каталог прав і свобод містить мінімальні стандарти в галузі відносин індивіда з державою. Відповідно держава зобов’язана поважати гідність індивіда, оскільки закріплені у міжнародно-правових актах права і свободи є своєрідним juscogens, яких покликані додержуватися держави як загальновизнаних принципів міжнародного права.

Зрозуміло що основне навантаження щодо забезпечення основних прав і свобод лежить на національному законодавстві, яке регулює організацію та процедури їх здійснення. Водночас кожна держава покликана забезпечити принаймні той мінімум прав, що гарантується міжнародно-правовими актами. У випадку порушення їх міжнародного каталогу в особи виникає право на звернення до міжнародних юрисдикційних установ – Ради ООН з прав людини, Комітету ООН проти дискримінації тощо або юрисдикційних установ регіонального рівня. Держави не можуть ігнорувати діяльність цих установ, оскільки йдеться про репутацію країни на міжнародній арені, її міжнародної спроможності вступати у міжнародні відносини на засадах взаємовигідного співробітництва. Тому ці міжнародні установи є додатковими інститутами до національних засобів правового захисту. Серед міжнародних юрисдикційних установ найбільш ефективними є регіональні.

Україна, ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основних свобод, приєдналася до європейської системи захисту прав людини. Особливою рисою європейської правової культури є визначення місця юристів як основних посередників у вирішенні соціальних конфліктів, що гарантується публічною владою. Це також відображається на правосвідомості населення та функціонуванні соціальних інститутів. У цих умовах юрист покликаний керуватися у своїй діяльності такими критеріями: індивідуальна свобода та правопорядок, незаангажованість правової позиції політичною кон’юнктурою, довіра до основних правових інститутів, які розвиваються поступово з урахуванням динаміки соціального життя та суспільного прогресу, тощо. [13;286]

Змістовне наповнення прав і свобод людини залежить від типу цивілізації, особливостей культурного і соціального розвитку кожної країни. Тому справедливо вважає німецький вчений Петер Хеберле, що?

«...до цих пір не вироблено чіткого та зручного формулювання відносно того, як слід розуміти гідність людини. У різних визначеннях цього поняття між рядками вгадується, що всі вони випливають із уявлень про гідність, що притаманні різним і своєрідним культурам. У результаті виникає проблема культурної залежності таких уявлень, в тому числі і насамперед – проблема їх релігійних витоків. Наприклад, виникає питання, чи не суперечить становище жінки за нормами ісламу поняттю людської гідності, загальноприйнятій у західному світі (універсальному)» [6]

Закрити

Права і свободи громадян України, контроль за їх дотриманням

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.