Кримінально-правова характеристика терористичного акту

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 4

Розділ І. Кримінально–правова та кримінологічна характеристика терористичного акту  6

1.1. Об'єктивні ознаки тероризму. 10

1.2. Суб'єктивні ознаки тероризму. 19

Розділ ІІ. Класифікація видів тероризму. 23

Розділ ІІІ.  Відповідальність за терористичний акт. 27

Висновки. 31

Список використаних джерел. 33

Вступ

У сучасних словниках світу неможливо знайти більш розповсюдженого терміну, ніж “тероризм” та “терористичний акт”. Про тероризм в різних країнах і особливо в Україні зараз говорять і пишуть фахівці в галузі юридичних, суспільних та інших наук. Зі сторінок академічних журналів та інших спеціальних видань дана тематика перейшла на сторінки популярних і непопулярних газет, різних пропагандистських брошур і журналів, а також інших видань, розрахованих на широкого масового читача.

Сьогодні тероризм є однією з найбільших загроз для людства і досі світова спільнота не знайшла ефективних методів боротьби з явищем тероризму, а постійна загроза, що “висить” над кожним із нас і обумовлює актуальність дослідження даної тематики.

Об’єктом дослідження у даній роботі є поняття терористичного акту та складу даного злочину, як одного з найбільш масштабніших злочинів проти людства.

Варто зауважити, що в авторів, які досліджують це питання немає єдиних поглядів не лише щодо самого трактування термінів “тероризм” та “терористичний акт”, а й щодо визначення шляхів подолання даного явища.

Метою даної роботи є опрацювання нормативно-правових актів, літературних джерел та запропонувати ті визначення, які якнайбільше підходять для полегшення теоретичного осягнення поняття терористичного акту та детального вивчення складу даного злочину.

Значна увага в роботі приділяється її предмету, яким є склад терористичного акту, види цього злочину, визначення ступеня суспільної небезпеки вказаного діяння, чим зумовлена потреба у посиленні відповідальності за даний злочин.

При дослідженні поняття терористичного акту використовувалися такі загальнонаукові методи: аналіз, синтез, узагальнення, дедукція та індукція, а також метод теоретичного осмислення. Останній полягає в опрацюванні системи знань, теорій, у яких розкриваються загальні та необхідні зв’язки, формулюються закони в їх системній єдності та цілісності. Тобто, на основі використаної літератури автор намагається всебічно розглянути поняття даного злочину, його склад та шляхи подолання такого негативного явища як тероризм і, на основі цього, сформулювати власне бачення даної проблематики.

Елементи наукової новизни полягають у тому, що автор на основі опрацьованого нормативно-правового та науково-публіцистичного матеріалу узагальнено виклав шляхи та перспективи вирішення проблеми, суть якої полягає у злочині, що КК України визначений як терористичний акт.

Отже, ця курсова робота направлена на глибоке вивчення кримінально-правової характеристики терористичного акту на сучасному етапі розвитку законодавства. 

Закрити

Кримінально-правова характеристика терористичного акту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.