Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙ.. 6

1.1. Поняття конституції 6

1.2. Властивості конституції 10

1.3. Класифікація конституцій. 13

2. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.. 17

2.1. Основні риси зарубіжних конституцій. 17

2.2. Структура конституцій. 22

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗМІНИ КОНСТИТУЦІЙ.. 24

3.1. Прийняття конституції 24

3.2. Дія конституції 25

3.3. Зміна конституцій. 26

4. КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) 27

4.1. Поняття конституційного контролю і нагляду. 27

4.2. Органи конституційного контролю.. 28

4.3. Види конституційного контролю.. 29

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. У науці конституційного права і політології конституція розглядається як найважливіший політико-юридичний документ. Політичне значення конституції обумовлюється тим, що вона оформляє суспільні відносини і стає фундаментом їх розвитку. Юридична природа конституції зв'язується з тим, що свої завдання вона виконує правовими засобами, тобто є законом, актом, що витікає від держави і тим самим набуває загальнообов'язкової сили.

Конституція (лат. constitutio — устрій, установлення) є стрижнем правової системи будь-якої демократичної держави. Прогресивні ідеї конституціоналізму як політичної системи, що спирається на конституцію, зародилися за умов феодалізму і були альтернативою необмеженому правлінню монархів. Появу перших конституцій спричинили буржуазні революції і повалення феодалізму. Вони були покликані юридично оформити перемогу буржуазії і закріпити основи нової соціально-економічної та політичної організації суспільства. З часів прийняття перших конституцій і до сьогодні зарубіжні конституції еволюціонували в бік демократизації конституційного матеріалу і ускладнення обсягу конституційного регулювання.

Тепер у зарубіжних країнах діють конституції, які були прийняті за самих різних часів: Конституція США 1787 p., Конституція Французької Республіки 1958 p., Конституція Куби 1976 p., Конституція КНР 1982 p., Конституція Республіки Болгарії 1991 p., Конституція Російської Федерації 1993 р. та ін. Конституція США є найдавнішою з нині діючих конституцій у світі, і її недаремно називають юридичною біблією. Звичайно, закономірно постає питання, як за сучасних умов в обстановці, що постійно змінюється і в кожній країні, й у світі в цілому, можуть бути співзвучні конституційні положення, прийняті у XVIII—XIX ст. і наприкінці XX ст.? Це досягається завдяки внесенню в конституції поправок, доповнень і змін, а також тлумаченню конституційних положень органами конституційного контролю (нагляду).

У сучасному світі діє близько 200 конституцій різних держав, 300 основних законів (конституцій, статутів) суб'єктів федерацій (у Бразилії, Німеччині, Росії, США і ін.), іноді приймаються конституції і в деяких автономних утвореннях (наприклад, Конституція 1998 р. Автономної республіки Крим). Крім загальних рис, в цих конституціях є і відмінності. Тому необхідно приділити увагу розгляду питання про поняття, суть і юридичні властивості конституції.

Для зміни конституції чи доповнення її, на відміну від звичайних законів, встановлено особливий ускладнений порядок. Як правило, він закріплений у тексті конституції (див., наприклад, ст. V Конституції США, ст. 89 Конституції Французької Республіки, ст. 5 Конституції Республіки Болгарії, ст. 64 Конституції КНР). Особливий порядок зміни конституції зумовлений тим, що вона закріплює основоположні засади життєдіяльності людини і суспільства. Можна сказати, що кожна конституція тримається "на трьох китах": правах і свободах людини, формах власності — наріжному камені суспільного ладу, організації верховної влади. Характер і рівень усіх інших блоків суспільних відносин, що регулюються як самою конституцією, так і нормами інших галузей права, залежать від того, що являють собою ці три основоположні конституційні засади. Отже, не випадково у багатьох країнах конституцію називають основним законом, законом законів, найвищим авторитетом усього законодавства. Академік С. С. Алексеев порівнює (цілком слушно, як на нашу думку) конституцію з камертоном, за допомогою якого має бути налагоджено все правове й політико-державне життя країни.

Актуальність даної теми пов'язана з необхідністю розуміння особливого правового становища конституції як документа, що володіє вищою юридичною силою.

Об’єкт дослідження – конституція зарубіжних країн.

Предмет дослідження – теоретичне дослідження правового становища конституції, як документа, що володіє вищою юридичною силою.

Метою курсової роботи є розгляд поняття, властивостей та класифікації конституцій зарубіжних країн, їх особливостей, а також порядок прийняття та зміни основного закону кожної держави.

Для досягнення поставленої мети, ми виконали наступні завдання:

- розглянули поняття, властивості та класифікацію конституцій;

- ознайомились з особливостями конституцій зарубіжних країн, зокрема їх основними рисами та структурою;

- дослідили порядок прийняття та зміни конституцій;

- визначили особливості конституційного контролю.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Конституція зарубіжних країн

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.