Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 2

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 6

1.1. Основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів 6

1.2. Правовий статус споживача 11

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ РОБІТ ТА ПОСЛУГ 18

2.1. Правове регулювання якості товарів та послуг 18

2.2. Ознаки якості робіт та послуг 20

РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 23

3.1. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 23

3.3. Механізми захисту прав споживачів у різних країнах світу 28

ВИСНОВКИ 33

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 36

ВСТУП

Актуальність теми. З метою задоволення будь-яких власних побутових потреб кожен з нас майже щодня дня вступає у відносини з різного роду підприємствами, установами, організаціями. Це може стосуватися придбання продуктових і побутових товарів в магазинах роздрібної торгівлі, послуг побутового обслуговування та задоволення будь-яких інших потреб. При цьому багато хто може пригадати негативні випадки, обумовлені наявністю недоліків у придбаних товарах, неможливістю їх використання протягом гарантійного терміну, незадовільною якістю виконаних робіт тощо. У більшості подібних випадків, зважаючи на обмаль часу або низьку вартість товару чи послуги, а також необізнаність громадян щодо можливих шляхів врегулювання таких питань, вони просто не вживають ніяких заходів для захисту свої прав у відповідній ситуації.

Водночас, правова обізнаність при виборі товару (послуги) дозволить уникнути непорозумінь або врегулювати їх в рамках, передбачених чинним законодавством. Основним документом, який регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, а також встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав є Закон України "Про захист прав споживачів" (далі-Закон). Відповідно до Закону, споживачем є фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Метою роботи є правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Основним завданням роботи є подальша теоретична розробка питання щодо адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

визначити основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів;

розглянути чинне законодавство, що відповідає за суспільні відносини у сфері захисту прав споживачів;

дослідити правовий статус споживача;

дослідити правове регулювання якості товарів та послуг відповідно до чинного законодавства України;

розглянути стан адміністративну відповідальність в Україні та за її межами.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є законодавче регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав споживачів в Україні, в межах якої знаходиться предмет дослідження – адміністративна відповідальність за порушення прав споживачів.

Методологічна основа дослідження. В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:

структурний метод застосовувався при дослідженні розділу один – правова основа захисту прав споживачів;

описовий метод застосовувався при написанні розділу 2 щодо правового регулювання якості товарів та послуг в Україні;

логічний метод був застосований при написанні всієї роботи;

метод аналізу застосовувався для аналізу вітчизняних та зарубіжних авторів та чинного законодавства на обрану тему;

метод узагальнення використовувався при написанні висновків в роботі.

Огляд джерел та літератури. Джерельна база складаєтьсяроботи складається із нормативно-правових актів, а саме: Конституції України, законодавств про гарантії прав споживачів, законів України, що регулюють даний процес, а також праць вчених, що стосуються теоретичних основ заданої теми, зокрема, аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремі аспекти зазначеної проблеми досліджувались на дисертаційному рівні та у фаховій літературі, зокрема в роботах таких учених-правників як: С. В. Ващенко, Ю. Т. Добромислов, О. В. Зверева, Л. М. Іваненко, М. А. Катис, Т. Г. Квятковська, К. О. Кагал, Т. О. Коломоець, С. О.аКосінов, А. Г. Кравченко, Д. М. Лук’янець, Л. В. Ніколаева, В. Ф. Опришко, Р. М. Посполітак, М. С. Циганков та ін. Безперечно, наукові праці названих учених мають важливу наукову і практичну цінність. Водночас, треба визнати, що адміністративні правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів у вітчизняній науці спеціально не вивчалися, в існуючих працях ці питання досліджувалися фрагментарно, без комплексного підходу. Тому недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність правових прогалин зумовили вибір теми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Закрити

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.