Конституційно-правовий статус сільського, селищного та міського голови в Україні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Місце сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування 5

2. Порядок обрання сільського, селищного, міського голови 12

3. Функції і повноваження сільського, селищного, міського голови. акти сільського, селищного, міського голови 16

4. Припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 27

Висновки 29

Список використаних джерел 31

Вступ

Актуальність теми. Відповідно до статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади у Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади й органи місцевого самоврядування. Важливою умовою підвищення демократизації України є продовження реформування системи місцевого самоврядування з метою підвищення його ефективності, адже громадяни України реалізують свої права на участь у місцевому самоврядуванні через представницькі органи (сільські, селищні та міські ради) та органи самоорганізації населення.

У процесі здійснення муніципальної реформи в Україні одним з найбільш конфліктних питань стала проблема статусу сільських, селищних, міських голів.

Правовий статус сільських, селищних, міських голів як відносно нових суб’єктів публічно-правових відносин є предметом численних суперечок, як серед вчених, які займаються муніципальною проблематикою, так і серед практичних працівників.

Цьому питанню присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжсних вчених, таких як М. О. Баймуратов, Ю. А. Дмитрієв, М. І. Корнієнко, В. Ф. Погорілко, В. І. Фадеєв, О. Ф. Фрицький, Е. С. Шугрін та ін., однак предметом окремого дослідження вони досить не стали.

Метою дослідження є визначення основних засад правового статусу, обрання і повноважень сільського, селищного, міського голови, охарактеризувати особливості припинення їх повноважень.

Мета наукового дослідження зумовила постановку та розв’язання таких завдань:

– визначити місце голови серед посадових осіб місцевого самоврядуваннята проаналізувати конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови;

– проаналізувати порядок обрання сільського, селищного, міського голови;

– проаналізувати повноваження й функції сільського, селищного, міського голови в Україні, охарактеризувати акти сільського, селищного, міського голови;

– охарактеризувати особливості припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з функціонуванням конституційно-правового інституту сільського, селищного, міського голови в Україні.

Предметом дослідження є конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні.

Для вирішення поставлених задач використовувався комплекс методів дослідження: теоретичні, порівняльно-історичний, ретроспективний і прогностичний аналіз джерел, систематизація і класифікація.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані студентами юридичного факультету при підготовці до семінарів, практичних занять, заліків та екзаменів.

Структура роботи: робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Закрити

Конституційно-правовий статус сільського, селищного та міського голови в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.