Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ТА ЙОГО ВИДИ.. 5

Висновки до Розділу 1. 12

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ   13

Висновки до Розділу 2. 22

РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЩОДО ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД.. 23

Висновки до Розділу 3. 27

РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯМ.. 28

Висновки до Розділу 4. 32

ВИСНОВОКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 36

ВСТУП

Актуальність теми. Законність і дисципліна - основні умови існування будь-якої демократичної держави, її обов’язкові риси. Вони невід’ємні одна від одної. Законність можлива тільки при суворому дотриманні дисципліни усіма фізичними і юридичними особами, а дисципліна, в свою чергу, обумовлюється рамками закону. Словник визначає законність як “загальноприйняте, усталене правило співжиття, норму поведінки”, що охороняється законами, а дисципліну - як “твердо встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів даного колективу, розпорядок”. У загальнотеоретичному розумінні “законність” розглядається як специфічний державно-правовий режим, за допомогою якого забезпечується загальнообов’язковість юридичних норм у суспільстві і державі. ЇЇ суть полягає в обов’язковості виконання приписів правового характеру.

У даній науковій роботі проведемо аналіз адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.

Мета і завдання дослідження курсової роботи є вивченні теорії і практики адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (міліції) з реалізації своїх наглядових повноважень, формулюванні на цій підставі існуючих проблем, пов'язаних із правовими й організаційними питаннями наглядової діяльності, їх аналізі і виробленні конкретних науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення нормативного регулювання та практичної організації цієї діяльності.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:

1) розглянути види адміністративного нагляду;

2) розкрити поняття адміністративного нагляду та його завдання;

3) визначити правила адміністративного нагляду за особами, щодо яких він встановлений;

4) розглянути відповідальність за порушення законодавства про адміністративний нагляд;

5) проаналізувати контроль за здійсненням адміністративного нагляду.

Об’єкт, предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері адміністративно-наглядової діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку і громадської безпеки.

Предметом дослідження вважаються питання організації та правового регулювання адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки, а також шляхи їх подальшого удосконалення.

Методологічна основа дослідження. У роботі використані такі методи:

1. метод діалектичного пізнання соціальних процесів та явищ, застосування якого дозволило здобувачеві на достатньому рівні розкрити організаційно-правовий механізм адміністративного нагляду в сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

2. логіко-семантичний застосований при написанні всієї роботи;

3. структурно-функціональний метод у науковій роботі досліджує складові елементи адміністративного нагляду;

4. метод узагальнення використовується при написанні висновків в роботі.

Джерельна база роботи складається з таких праць вчених: Коваля Л.В., Колпакова В. П., Фролова О.С., Цвігуна Д.П., Шорина Е.В., Юсупова В.А. та інших робіт науковців.

Структура роботи складається з вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел. Основна частина роботи містить чотири розділи, змістовна структура яких побудована у відповідності до поставлених в роботі завдань.

Закрити

Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.