Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Загальні  положення діяльності прокуратури України. 5

1.1. Прокуратура  в світлі Конституції - Основного Закону України. 5

1.2. Правові основи діяльності прокуратури. 5

1.3. Основні функції прокуратури. 6

1.4. Принципи організації і діяльності прокуратури. 7

Розділ 2. Загальна характеристика інституту прокурорського нагляду. 11

2.1. Прокурорський нагляд. 11

2.2. Сутність прокурорського нагляду за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства та його характерні ознаки. 14

2.3. Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і досудового слідства. 21

Розділ 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи. 29

Висновок. 38

Список використаної літератури. 40

Вступ

Закон України "Про прокуратуру" прийнятий 5 листопаду 1991 р.Верховною Радою України.Його ухвалення з'явилося вираженнямзбільшеного значення законності в умовахглибокої правової реформи, що відбувається в новій суверенній державі і ролі прокурорського нагляду в її забезпеченні.

Прокуратура єневід'ємноючастиною державного механізму,наділюється певним об'ємом влади для здійснення вищого нагляду за виконанням законів в державі.

Засоби здійснення нагляду єдині для прокурорів всіхрівнів і застосовуються в межах компетенції кожного прокурора. При встановленні порушень закону прокурори в межах своєї компетенції мають право опротестовувати актиміністерств, державнихкомітетівівідомств, виконавських і розпорядливих органів і місцевих Рад народних депутатів, підприємствустанов, об'єднаньгромадян, а також рішення і дії посадовців; вносити уявлення абопротести на рішеннямісцевих Рад народних депутатів залежно від характеру порушень; порушувати у встановленомузакономпорядкукримінальні справи, дисциплінарні провадженняпроадміністративніправопорушення, передавати матеріалина розглядоб'єднаньгромадян; давати розпорядження по усуненню очевидних порушень закону; вносити представлення державним органам, об'єднань громадян і посадовцям про усуненняпорушеньзакону; вносити представлення державним органам, об'єднань громадян і посадовцям про усуненняпорушеньзакону і умов, ним сприяючим; звертатися до суду або арбітражного суду із заявою про захист прав і законних інтересівгромадян, держави, підприємствііншихюридичних осіб; вносити касаційні і окремі уявлення на вироки, рішення, визначення іухвалисуддівв межах їх компетенції;витребувати в межах своєї компетенції з суду будь-яку справу або категорію справ, поякихвироки, рішення, визначення і ухвали увійшли до законної сили.За наявності підстав до перегляду справ в порядку судового нагляду, прокурор приноситьпротестна вирок, рішення, визначення або ухвалу суду. Вказані акти обов'язкові для розгляду органами і посадовцями, яким вони адресовані.

Органи прокуратури складають єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України з підкоренням нижчестоячих прокурорів вищестоящим.

Пропонована нижчетема дуже актуальна і цікава тим, що цілі, задачі і функції прокуратури України в корені змінилися у зв'язку з ухваленням Конституції України 28 червня 1996 р., переходом українського суспільства від соціалістичногодокапіталістичногошляхурозвиткуі побудові справжньої демократичної правової держави.

Закрити

Прокурорський нагляд в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.