Правова характеристика усиновлення в Україні

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Поняття та зміст усиновлення за сімейним законодавством України. 5

1.1. Особа, яка може бути усиновленою.. 9

1.2. Особи, які можуть бути усиновлювачами. 10

1.3. Згода батьків на усиновлення дитини. 13

Розділ ІІ. Порядок здійснення усиновлення. 16

2.1. Заява про усиновлення дитини. 16

2.2. Рішення суду про усиновлення. 16

2.3. Право на таємницю усиновлення. 18

2.4. Правові наслідки усиновлення. 19

Розділ ІІI. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства  21

Висновки. 26

Список використаних джерел. 28

Вступ

Досліджуючи правові аспекти проблем усиновлення дітей варто виходити з того, що правове регулювання усиновлення дітей відображає політику держави у сфері зміцнення становища дитини-сироти, сім’ї, захисту їх інтересів та підвищення відповідальності за виховання дітей. У названому регулюванні держава робить спроби поєднати створення оптимальних умов для забезпечення виховання дитини, позбавленої батьківської турботи, та створення умов, які повністю відповідають вихованню у сім’ї, а інколи і кращих, аніж ті, що дитина могла отримати у власній сім’ї.

І право, і соціологія розглядають усиновлення як різновид соціального батьківства чи материнства. Якщо права та обов’язки усиновителів практично.тотожні батьківським, то фактичні відносини, що виникають у процесі усиновлення, не завжди нагадують батьківські. У тих випадках, коли дитина вважає усиновителів своїми батьками, їх відносини нічим не відрізняються від родинних. Якщо ж дитина знає про те, що усиновителі не її батьки, фактичні відносини між ними можуть бути дещо іншими. Безумовно, знання про відсутність біологічного зв’язку на сьогодні набуває все меншого значення. Якщо усиновителі виховували дитину протягом всього її життя, саме по собі виявлення факту відсутності кровної спорідненості, як правило, нічого не змінює у відносинах між ними та дитиною. Але, якщо дитина усиновлена вже у підлітковому віці, звичайно, що вона може і не вважати таких усиновителів своїми батьками. На нашу думку, законодавство повинно, шляхом збереження таємниці усиновлення, забезпечити там, де це можливо, всіх ознак кровноспорідненої сім’ї, а там. де відсутність родинного зв’язку очевидна, законодавство не повинно штучно моделювати відносини усиновлення за зразком кровної сім’ї.

Основною ідеєю інституту усиновлення є турбота про дітей та створення відповідних сімейних умов виховання (піклування про розвиток дитини, виховання, спілкування з дорослими, матеріальне забезпечення тощо). Саме тут усиновлена дитина отримує сім’ю, родину, оскільки законодавство зорієнтоване на так зване «повне» усиновлення.

Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, що об’єднують в собі сім підрозділів, висновків та завершується списком використаних джерел.

Закрити

Правова характеристика усиновлення в Україні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.