Адміністративно-територіальна система України і перспективи її реформування

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП. 2

РОЗДІЛ І. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ.. 5

1.1. Характерні риси адміністративно-територіального устрою.. 5

1.2. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи. 7

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА.. 10

2.1. Адміністративно-територіальна реформа. 10

Перспективи та плани здійснення адміністративно-територіальної реформи. 14

2.2. Перспективи та плани здійснення адміністративно-територіальної реформи  14

2.3. Етапи здійснення реформи. 18

2.4. Можливий негативний вплив. 21

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА, ЯК ДЗЕРКАЛО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.. 23

ВИСНОВОК.. 29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Взятий Україною курс на створення правової держави поставив вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільно-державного життя. В теперішній час, коли Україна потрапила в складну політичну і економічну ситуацію постає багато нових, важливих питань, які слід вирішувати в найкоротші терміни. Питання адміністративно-територіального устрою України. Потрібність удосконалення адміністративно-територіального устрою будь-якої країни постає відразу після здобуття державою незалежності. Але доцільним вирішенням питання щодо можливих перетворень устрою держави може залишатися і після здобуття країною незалежності. Зрозумівши те, що відразу після здобуття незалежності, Україна не зможе ефективно і вдало провести адміністративно-територіальну реформу в зв’язку з тим, що в перші роки незалежності постало безліч питань, які потребували негайного вирішення. Але вже зараз є всі умови для докорінного реформування адміністративно-територіального устрою.

На жаль, складний політичний стан України в даний момент дещо гальмує реформування адміністративно-територіального устрою. Поспішати з втіленням певних змін не слід. Зміни повинні бути виважені і продумані з усіх позицій, а це можливе лише шляхом глибоких, обдуманих і ефективних дій по реформуванню адміністративно-територіального устрою. А для здійснення вдалого реформування треба перш за все зважити всі аспекти державних перетворень, знайти всі негативні явища і вдало їх знешкодити.

Від територіального устрою залежить розташування соціальних, культурних і економічних об’єктів, рівень об’єднання громадян, а що саме головне – розміщення державних органів. Треба зазначити той факт, що Україна дещо спізнилась з проведенням цієї реформи. Але для ефективного проведення реформи треба розробити поступовий план проведення, який би міг передбачити всі труднощі, які можуть постати на шляху здійснення реформи. Реформу слід здійснювати згідно чинного законодавства. Слід мати на увазі, що реформування адміністративно-територіального устрою неможливе без внесення змін до Конституції України та нормативно-правових актів, які регулюють питання адміністративно-територіального устрою України. При таких умовах може скластися ситуація, коли Конституція і нормативно-правові документи будуть суперечити один одному. Треба докласти достатню кількість зусиль для попередження такого явища. Для того, щоб ця реформа призвела до позитивних змін в устрої України треба залучати до проведення авторитетних політичних діячів держави і висококваліфікованих юристів України. Адже адміністративно-територіальна реформа покликана на подолання кризового становища устрою України.

Теоретична база дослідження. Ініціатором адміністративно-територіальної реформи є Р. Безсмертний. Серед науковців, які активно беруть участь над здійсненням і дослідженням адміністративно-територіальної реформи слід виділити наступних: В. Селіванов, В. Цвєтков, В. Авер’янов, В. Колпаков, В. Бакуменко, Ю. Карпінський, І. Голосніченко, М. Стахурський, І. Коліушко, В. Бондаренко, А. Васильєв, О. Крупчан, В. Малиновський, Н. Нижчик та інші.

Емпіричну базу дослідження складає проект Закону України "Про територіальний устрій України", а також поточне національне законодавство.

Мета і задачі дослідження. Метою є більш глибоке вивчення питання адміністративно-територіального устрою України, яке зараз перебуває в стадії реформування.

Для досягнення означеної мети дослідження автор ставить перед собою такі задачі:

1. дослідити передумови здійснення реформи.

2. проаналізувати етапи проведення реформи та основні напрямки дії на кожному етапі.

3. висвітлити, зазначені науковцями можливі негативні наслідки адміністративно-територіальної реформи.

4. зробити висновок про перспективи здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Об’єктом дослідження є адміністративно-територіальний устрій, як основний напрямок реформ в Україні в даний період часу.

Предметом дослідження є заплановані дії по здійсненню адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Теоретичне і практичне значення студентської наукової роботи. Дослідження і висвітлення даної теми допоможе студентам більш глибоко дізнатися про адміністративно-територіальну реформу в Україні, а також дізнатися про основні шляхи здійснення реформи та її можливий негативний вплив на суспільство і державу.

Закрити

Адміністративно-територіальна система України і перспективи її реформування

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.