План

1. Створення цілі та принципи ООН

2. Членство ООН та органи ООН

3. Спеціалізовані установи ООН

4. Регіональні міжнародні огранізації

5. Рада Європи і Україна

6. ЄС і Україна.

7. НАТО і Україна

8. Поняття прав людини та їх класифікація

9. Міжнародні стандарти прав людини

10. Діяльність ООН у сфері захисту прав людини.

11. Регіональне співробітництво в галузі прав людини

12. Міжнародні процедури та механізми в галузі прав людини

1. Створення цілі та принципи ООН

Статутом ООН визначено такі цілі організації:

- підтримувати міжнародний мир та безпеку;

- розвивати дружні відносини між націями на основі пова¬жання принципу рівноправ'я і самовизначення народів;

- здійснювати співробітництво для розв'язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та для заохочення й розвитку поваги до прав людини й основних свобод;

- організовувати і погоджувати дії націй для досягнення цих спільних цілей.

Діяльність організації ґрунтується на таких принципах:

- суверенна рівність усіх держав-членів;

- вирішення країнами-членами своїх міжнародних спірних питань мирними засобами і так, щоб не загрожувати миру, безпеці та справедливості;

- утримання будь-якої держави від загрози силою або засто¬сування сили проти інших держав;

- надання державами-членами допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються відповідно до Статуту, й утримання від допо¬моги будь-якій країні, проти якої ООН вживає заходів превентив¬ного або примусового характеру;

- забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН, тих самих принципів, оскільки це необхідно для підтримання міжнародного миру і безпеки;

- невтручання у справи, які стосуються внутрішньої компе¬тенції будь-якої держави.

На основі Статуту виникла розгалужена система багатосто¬ронніх договорів. ООН розробляє рекомендації, конвенції, захо¬ди, які пропонує прийняти своїм членам для подальшого вклю¬чення в законодавство або введення нормативних актів.

Членами ООН можуть бути всі миролюбні держави, які беруть на себе зобов'язання дотримуватися Статуту і, на думку ООН, можуть і прагнуть ці зобов'язання виконувати. Нових членів прий¬має Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки. Стату¬том передбачено також призупинення прав та привілеїв держави-члена або навіть виключення за недотримання принципів Статуту.

Хартія ООН зобов'язує країни-члени регулярно сплачувати членські внески. Згідно з існуючими правилами щорічні внески в основний (так званий регулярний) бюджет організації треба вно¬сити до ЗІ грудня відповідного року. Статтею 19 Статуту ООН передбачено, що країни, які не сплачують внески, можуть бути позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї.


2. Членство ООН та органи ООН

2Структура Організації Об'єднаних Націй

 • 2.1Генеральна Асамблея ООН
 • 2.2Рада Безпеки ООН
 • 2.3Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) ООН
 • 2.4Міжнародний Суд ООН
 • 2.5Секретаріат ООН
 • 2.6Генеральний секретар ООН

 • 3. Спеціалізовані установи ООН

  Спеціалізовані установи ООН - це самостійні міжнародні організації, створені на основі міжнародних договорів, що мають широку міжнародну відповідальність у сфері економічній, соціальній, культури, освіти, охорони здоров'я й інших подібних сфер і пов'язані з ООН за допомогою ЕКОСОР спеціальними міжнародними угодами. Такі угоди підлягають затвердженню Генеральною Асамблеєю ООН. За Статутом ООН Генеральна Асамблея й ЕКОСОР мають деякі права щодо спеціалізованих установ ООН. Всесвітній поштовий союз Всесвітня метеорологічна організаціяВсесвітня організація інтелектуальної власності Всесвітня організація охорони здоров'я Всесвітня туристична організація Група Світового банку Міжнародна морська організація Міжнародна організація праці Міжнародна організація цивільної авіації Міжнародний валютний фонд Міжнародний телекомунікаційний союз Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку Продовольча та сільськогосподарська організація ООН ЮНЕСКО ЮНІСЕФ


  4. Регіональні міжнародні огранізації

  Регіональні організації повинні створюватися насамперед для вирішення питань підтримки миру й безпеки на регіональному рівні й вирішення регіональних суперечок мирними засобами. Відповідності до ст. 53 Статуту ООН Рада Безпеки використовує, де це доречно, регіональні організації для примусових дій під її керівництвом. Однак жодні примусові дії не застосовуються регіональними організаціями без отримання повноважень від Ради Безпеки. Рада Безпеки ООН також повинна бути завжди повністю поінформована про дії, що розпочаті або намічаються, згідно з регіональними угодами (або регіональними організаціями) для підтримки міжнародного миру й безпеки (ст. 54).

  Важливими напрямами діяльності регіональних організацій також є колективна безпека, співробітництво в економічній, соціальній і культурній сферах, заохочення поваги до прав людини й основних свобод для всіх.

  Нині створено й функціонує велика кількість регіональних організацій різної спрямованості в багатьох регіонах Землі. Розглянемо найвідоміші з них.

  Організація американських держав - міжнародна організація, створена 30 квітня 1948 р. на 9-й Міжамериканській конференції в Боготі (Колумбія) на базі Панамериканського союзу, що існував з 1889 р. Нині в ОАД входять 35 держав Західної півкулі.

  Організація функціонує на підставі Статуту й Міжамериканського договору про взаємну оборону 1947 р. Доступ в ОАД відкритий для всіх держав Західної півкулі, що ратифікували її Статут.


  5. Рада Європи і Україна

  основною статутною умовою для вступу країн до Ради Європи (РЄ) є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією. Вступ країни до РЄ свідчить про її демократичний вибір, спрямованість на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів.

  Саме тому 14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до РЄ.

  До набуття членства в РЄ Україна стала стороною декількох конвенцій цієї Організації, зокрема Європейської культурної конвенції, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства, Рамкової конвенція про захист національних меншин.

  У Парламентській асамблеї Ради Європи наша держава представлена Постійною делегацією Верховної Ради України у складі 24 народних депутатів (12 основних членів та 12 їх заступників). Очолює делегацію народний депутат України Іван Попеску.

  До складу делегації України у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи (Конгрес) входять 24 представники України на чолі з міським головою Дніпропетровська І.І.Куліченком. Член делегації України Н.Романова у 2012-2014 роках очолювала Палату регіонів Конгресу.

  Суддею Європейського суду з прав людини від України є Г.Юдківська (обрано у квітні 2010 року).

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 13

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Міжнародне право 5

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.