План

1. Формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення як основні форми закріплення результатів кваліфікація злочинів.

2. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі організованих груп.

3. Розмежування розбій (ст. 187 КК) та вимагання (ст. 189 КК). Завдання виконайте у вигляді таблиці.

1. Формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення як основні форми закріплення результатів кваліфікація злочинів.

Кримінально-правова кваліфікація становить собою юридичну діяльність, яка отримує свій зовнішній вираз у відповідній формі, закріплюється у процесуальних документах і включає в себе:

ви­клад фактичних обставин справи;

складання формули кваліфікації;

викладення формулювання звинувачення.

Виклад фактичних обставин справи полягає у формулюванні фактичного складу діяння. Тобто, з усіх наявних у кримінальній справі матеріалів відбираються ті, які орган дізнання, слідчий, прокурор, суд вважають встановленими (процесуальне доведени­ми) та такими, що мають кримінально-правове значення.

Формула кваліфікації - це вказівка на статті Особливої, а в пев­них випадках і Загальної частини КК, якими передбачене вчине­не діяння, шляхом використання скорочених, умовних позначень.

Формула кваліфікації- це сукупність цифрових та буквених позначень, які вказують на статті (а також їх частини та пунк­ти) Загальної та Особливої частин закону про кримінальну відпо­відальність, за якими кваліфікується діяння.

Значення формули кваліфікації полягає в тому, що з її допомо­гою можна здійснити стисле й точне посилання на закон про кри­мінальну відповідальність, скоротити обсяг процесуальних доку­ментів.

Загальні вимоги до формули кваліфікації такі:

1) В ній має бути названа стаття закону про кримінальну відповідальність (КК), за якою (ими) кваліфікується діяння;

2) якщо стаття поділена законодавцем на кілька частин або пунктів, слід вказати відповідну структурну частину цієї статті;

3) за необхідності потрібно зробити посилання на статті За­гальної частини КК:

Якщо має місце готування до злочину, то при кваліфікації по­трібно послатися на ч. 1 ст. 14 та на статтю Особливої частини КК, яка передбачає відповідний закінчений злочин (наприклад, ч. 1 ст. 14, ч. З ст. 185 КК України - готування до крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище);

Якщо має місце замах на злочин, то залежно від його виду (закінчений чи незакінчений) потрібно послатися на ч. 2 або ч. З ст. 15 КК України та на відповідну статтю Особливої частини КК (наприклад, ч. 2 ст. 15, ч. З ст. 185 КК України - замах на вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище);

Якщо злочин вчинений у співучасті (і це не «співучасть особли­вого роду», яка прямо передбачена статтею Особливої частини КК), то при кваліфікації слід вказати частину ст. 27 КК, яка передбачає діяльність співучасника того виду, діяння якого кваліфікуються (на­приклад, ч. 5 ст. 27, ч. З ст.185 КК України - пособництво у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або крадіжки, що завдала значної шкоди потерпілому);

4) у формулі кваліфікації належить правильно розставити розділові знаки, записати її так, щоб уникнути неясності чи дво­значності.

Формулювання звинувачення становить собою словесне поси­лання на ті кримінально-правові норми, які відображені у формулі кваліфікації; юридичні формулювання, що відображають норми закону, якими встановлена відповідальність за вчинене посягання. У цьому формулюванні словами відображається сутність звинува­чення, пред'явленого особі, тобто вказується, у вчиненні якого злочину (яких злочинів) обвинувачується особа.

Формулювання звинувачення дозволяє усунути певну неконкретність, яка може мати місце у формулі кваліфікації. Адже у формулюванні звинувачення формула кваліфікації не лише роз­шифровується (тобто в ній називаються норми, які формулою ква­ліфікації лише позначені), а й конкретизується, оскільки в ній вка­зуються лише ті ознаки діяння, які мають місце в даному випадку, а також вказуються кваліфікуючі ознаки, передбачені «попередні­ми» частинами цієї ж статті.

Формулювання звинувачення не замінює формулу кваліфікації, а використовується разом із нею в найбільш об'ємних і важливих процесуальних документах — постанові про пред'явлення обвину­вачення, обвинувальному висновку, постанові про віддання до суду, вироку.

Обґрунтуваннякваліфікації- це діяльність відповідних органів держави щодо підтвердження прийнятого рішення про кваліфікацію злочину за певною нормою (нормами) КК (воно полягає в наведенні доказової бази, формулюванні логічних і несуперечливих висновків тощо).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Кримінально-правова кваліфікація 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.