План

Вступ

1.Теоретичне питання

Види та порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

Види фінансових санкцій.

Порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

2. Ситуаційне завдання

ТОВ «Аскольд» подало скаргу в ДПА Київської обл. на дії працівників ДПІ м. В. В скарзі зазначалося, що податківцями незаконно та безпідставно була проведена позапланова документальна перевірка через два місяці після закінчення проведення планової перевірки. Працівники ДПІ мотивували свої дії тим, що їм стало достовірно відомо про реорганізацію ТОВ, яка проводиться цей час.

Яка відповідь ДПА на представлену скаргу?

Список використаної літератури

Вступ

Засобом реалізації фінансової відповідальності є фінансові санкції, їх не можна ототожнювати з фінансовою відповідальністю або підміняти ними останню.

Фінансові санкції – це стягнення, що застосовуються уповноваженим податковим органом до платників податків за вчинення податкового правопорушення в порядку, встановленому фінансово-правовими нормами, з метою забезпечення податкових надходжень до бюджету та цільових фондів.

Часто між фінансовими та адміністративними санкціями ставлять знак рівності. Однак, така позиція потребує детальної регламентації. Маючи власну точку зору, автор звертає увагу на той факт, що фінансові санкції відрізняються від адміністративних. По-перше, вони відрізняються за суб’єктами (при адміністративному правопорушенні – фізичні особи, при податковому – фізичні і юридичні особи). По-друге, адміністративні санкції реалізуються в грошовій формі, тоді як фінансові санкції значно ширші грошових.

В діючому законодавстві, як правило, під фінансовими санкціями розуміються грошові стягнення, що застосовуються до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у спрощеному, позасудовому порядку через реалізацію юрисдикційних повноважень органами виконавчої влади. Виходячи з того що, нормативні конструкції юридичної відповідальності в межах яких застосовуються вказані санкції, передбачено у великій кількості нормативно-правових актів і, при цьому, ці заходи відповідальності мають цілу низку суттєвих спільних рис, існує нагальна потреба в упорядкуванні вказаних норм. Але здійснювані спроби систематизації відповідного законодавства свідчать про відсутність у розробників кодифікованих актів єдиної позиції щодо регулювання деліктних відносин з використанням фінансових санкцій.


1. Види фінансових санкцій.

До платників податків і зборів (обов’язкових платежів), що порушують податкове законодавство, застосовують фінансові санкції як засіб покарання за допущене порушення.

До фінансових санкцій належать:

- стягнення до рахованих сум податків і зборів (обов’язкових платежів) – це отримання з платника сум, що були недораховані ним і виявлені в процесі податкової перевірки;

- штрафи – це плата в фіксованій сумі у формі відсотків від суми податкового зобов’язання (без врахування пені і штрафних санкцій), що утримується з порушника податкового законодавства, або у сумі кратних чисел неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи можуть накладатися на громадян, а також як на підприємства (організації, заклади), так і на їх керівників й інших посадових осіб (адміністративні штрафи);

- пеня – це плата у формі відсотків, що нараховані на суму податкової заборгованості (без врахування пені), що утримується з порушника податкового законодавства. Нараховується переважно пеня на суму податкової заборгованості (із врахуванням суми штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, що встановлена на день виникнення такої податкової заборгованості. Факти порушень податкового законодавства податківець оформляє актом документальної перевірки, де викладає зміст порушення із обґрунтуванням порушених норм законодавства актами та робить посилання на конкретні їх пункти і статті.

Керівники, відповідні посадові особи юридичних осіб та громадяни під час податкової перевірки зобов’язані давати письмові пояснення з усіх податкових питань, підписати акт документальної перевірки та виконувати вимоги органів державної податкової служби (ДПС) щодо усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші обов’язкові платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів.

Якщо керівник або головний бухгалтер підприємства (організації, закладу) чи громадянин – платник відмовляються від підписання акта документальної перевірки, податківець повинен скласти акт відмови від підписання довільної форми.

Акт документальної перевірки, акт відмови не пізніше, ніж протягом наступного дня після їх складання мають бути зареєстровані у спеціальній книзі та разом з поясненнями платника і матеріалами документальної перевірки подаються для розгляду керівнику податкового органу. Цей керівник може затвердити акт, вжити заходів щодо усунення недоліків в оформленні даного акта або призначити повторну перевірку.

Керівник органу або його заступник (керівник, який розглядав матеріали перевірки) приймає рішення про застосування і стягнення фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки.

Рішення про застосування і стягнення фінансових санкцій має бути прийняте не пізніше, ніж за 10 днів з дати складання акта документальної перевірки. Це рішення оформляється у двох примірниках. Перший його примірник:

- вручається під розписку керівнику або головному бухгалтеру перевіреної юридичної особи, громадянину – платнику податків;

- або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

- або передається іншим способом, який дозволяє зафіксувати дату його отримання;

другий його примірник:

- рішення передається начальнику управління (відділу) обліку та звітності для проведення відповідних записів у картках особових рахунків платників податків, інших платежів або внесків і здійснення контролю за надходженням сум до рахованих податків, інших платежів фінансових санкцій до бюджетів і державних цільових фондів.

Дораховані за результатами перевірок суми податків, інших платежів та фінансових санкцій за порушення податкового законодавства повинні бути добровільно перераховані платником до бюджетів та державних цільових фондів у десятиденний термін з дати прийняття органом ДПС відповідного рішення. Якщо суми до рахованих податків, інших платежів і фінансових санкцій не внесені у визначений термін, то органи ДПС стягують їх у беззаперечному порядку з юридичних осіб, а з громадян – за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

У випадку незгоди з рішенням податкового органу щодо беззаперечного стягнення податкової заборгованості і оскарження даного рішення таке стягнення може бути призупинено терміном на 30 днів вищим органом ДПС.

Якщо рішення про застосування фінансових санкцій скасовані, то стягнуті суми фінансових санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів і державних цільових фондів до яких вони надійшли, за умови, що не минув річний термін з дати їхнадходження.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Податкове право

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.