Зміст

1. Сліди звуку, як джерело криміналістичної інформації

2. Сліди пальців рук

Література

1. Сліди звуку, як джерело криміналістичної інформації

Будь-яка людська діяльність як взаємодія суб’єктів у матеріальному середовищі породжує звук. Людина живе у світі звуків, які несуть різну інформацію про навколишнє середовище. Звук був і залишається одним з найбільш поширених джерел інформації.

Звучать будь-які фізичні тіла, причому не тільки взаємодіючі, а й такі, що перебувають у спокої, «співають» піски, шумлять дерева, скриплять підлоги, шумить прибій. При вчиненні злочину його учасники при водять засоби вчинення злочину (знаряддя, предмети, машини, інструменти) у взаємодію з матеріальним середовищем і в такий спосіб створюють сукупність звуків, які утворюють звукове середовище злочину.

Сприймаючи звукове середовище органолептичне, людина аналізує і моделює обстановку місця події, думкою відтворює його «картину», тобто які об’єкти взаємодіяли в момент вчинення злочину, а отже, перебували на місці події. Життєвий досвід дозволяє легко розрізняти голоси людей, відрізняти їх від шумів, звуків верстатів, тварин, засобів учинення злочину, що звучать. За спектральними характеристиками звуку можна судити, яке емоційне навантаження несе мова людини — тривогу, лють, радість, захоплення тощо. Ми легко розрізняємо звучання металу, дерева, скла, кроків узутих чи босих ніг, іноді за шумом упізнаємо навіть ходу знайомої людини.

Звукове середовище на місці події досить точно відображає характер злочинної діяльності, вид засобів злочинної діяльності та її спосіб. Так, злочинна група в м. Д. займалася фальсифікацією вино-горілчаних виробів. Злочинці для цього організували «підпільний цех», де переклеювали етикетки від марочних коньяків і вин на звичайні або переливали дешеві вина в посуд від дорогих марочних вин. Уся процедура — звукове середовище переклеювання і переливання вин, їх закупорювання – була негласно записана. При прослуховуванні фонограми в суді була встановлена кількість учасників і впізнані їхні голоси. Суд і присутні чітко розрізняли звуки переливання рідин, відкупорювання пляшок, розпорядження (які етикетки знімати і на які пляшки переклеювати). Проведена судово-фоноскопічна експертиза ідентифікувала всіх учасників злочинної діяльності за їх розмовною мовою, зафіксованою на оперативній фонограмі, яку суд визнав джерелом доказів.

Зараз сліди звукової мови людини і сліди звучання фізичних тіл (твердих, рідких, газоподібних) е матеріалом не тільки для ідентифікаційних, а й для діагностичних досліджень. За звуковим середовищем, записаним на фонограмі, можна встановити, що звучить, тобто вид джерела, в якому стані воно перебуває (у русі чи в спокої), як розташоване щодо мікрофона тощо.

Таким чином, звук — це специфічний слід, який становить миттєву зміну в матеріальному середовищі і подібно до інших матеріальних слідів-змін реально існує і його можна зафіксувати технічними засобами. Тому такі сліди називають слідами звуку, або звуковими слідами, а фізичне тіло, яке генерує звук, — джерелом звуку.

Звукові сліди в криміналістиці — відносно новий вид матеріальних утворень. Звук виникає внаслідок коливань якого-небудь фізичного тіла, наприклад, струни, голосових зв’язок, вібрації працюючого мотора, верстата. Тіло, що коливається, створює пружні хвилі, які, поширюючись у газах, рідинах, твердих об’єктах, сприймаються органами слуху як певний звук. Звуковий слід з фізичного боку — це пружний коливальний рух якогось предмета, а з суб’єктивного – сприйняте відчуття звуку, що становить уявний образ, «слід пам’яті» про конкретний звук.

Звуковий слід як коливальний рух матеріального середовища треба відрізняти від його відображення, наприклад, на магнітній плівці. Магнітний слід — це всього лише перетворене, закріплене на матеріальному носії механічне коливання джерела звуку в конкретний момент. Слід можна бачити через магнітомікроскоп.

Практично вся діяльність людини відбувається у світі звуків. Звукове середовище — це сукупність звукових слідів, одночасно генерованих різними джерелами. Злочин відбувається в матеріальному середовищі, де кожен об’єкт є джерелом звукових слідів, якщо він потрапляє в сферу енергетичної взаємодії. Так, у квартирі в момент вбивства можна зафіксувати: звукову мову, лементи жертви про допомогу, стукіт переміщуваних предметів, скрип дверей, що відчиняються, звуки пострілу, кроків тощо.

Якщо подія пригоди зафіксована на матеріальному носії, то його звукові сліди (мова злочинця, потерпілого) будуть накладені на фон звукового середовища, і, аналізуючи його, можна одержати додаткову інформацію, яка проливає світло на такі обставини, що не знаходять відображення в звичайних матеріальних слідах. У цьому зв’язку, перебуваючи на місці події, треба визначати і шукати джерела звукових слідів, які іноді залишаються на місці події, хоча безпосередньо звукових слідів на місці події немає.

Джерела звукових слідів. Джерелом звуку є фізичне тіло (тверде, рідке, газоподібне), яке під дією сили (прикладеної енергії) здійснює коливальний рух, що відображається в матеріальному середовищі, зокрема в повітрі, у вигляді пружних хвиль, що сприймаються людиною як звук. Тому важко перелічити джерела звуку, ними є всі матеріальні об’єкти органічної і неорганічної природи, що поділяються на чотири групи: 1) люди (звукова мова, немовні звуки); 2) живі організми (звуки тварин, птахів, комах тощо.); 3) неживі об’єкти та їх системи (звуки музичних інструментів, працюючих верстатів, агрегатів, транспорту, інструментів, знарядь злому, інфразвуках перешкод, пострілу тощо.); 4) явища природи (звук грому, шум водоспаду, обвалу, горіння, прибою та ін.).

Властивості звукових слідів. Особлива природа звукових слідів обумовлює їх специфічні криміналістичні властивості: динамічність, розсіюваність, подільність відображення.

Динамічність означає рухливість сліду. Оскільки звук — це хвиля, яка у повітрі рухається зі швидкістю 340 м/с, а у твердих тілах – до 6000 м/с, то звуковий слід у конкретній точні — це певний енергетичний стан, миттєва зміна. Після проходження звукової хвилі об’єкт перестає здійснювати коливальний рух, тобто приходить у первісний стан, і сліду як коливання немає. Об’єкт не звучить.

Звідси звуковий слід — явище рухливе і миттєве Слід постійно переміщується, віддаляючись від джерела. Звук дзвону особами, що перебувають на різних відстанях від нього, буде сприйнятий у різний час – спочатку почутий ближнім спостерігачем, а потім по черзі іншими. Коли ж звукова хвиля дійде до останнього, то перший не чутиме звуку, оскільки звукової хвилі вданій точці вже не буде.

Звуковий слід може бути і триваючим, тобто звукова хвиля одночасно перебуває в точці ближнього і далекого спостерігачів. У цьому разі джерело повинно постійно генерувати звук, тобто випромінювати звукову енергію. Наприклад, ми чуємо звук електричного дзвоника доти, доки натиснута кнопка; шум водоспаду, гудок сирени — все це джерела, які безупинно генерують звукові хвилі.

Розсіюваність. Звукова хвиля в однорідному середовищі поширюється з однаковою швидкістю вусі боки. Однак у міру віддалення від джерела енергія звукової хвилі зменшується, і на певній відстані хвиля загасає, тобто слід звуку практично розсіюється, зникає. Отже, при фіксації звукових слідів приймач необхідно розміщувати ближче до джерела. Штучні і деякі природні джерела створюють звукові хвилі спрямованої дії, вони мають велику інтенсивність і поширюються у певному напрямку. Тому для їх фіксації треба прогнозувати місцезнаходження джерела.

Подільність. Оскільки звуковим слідам притаманна розсіюваність, і вони суворо не фіксовані в конкретній точці, тобто рухливі, звуковий слід можна «розділити» на частини, що характеризуватимуть джерело як ціле. Наприклад, можна помістити на різних відстанях від джерела кілька приймачів, і в такий спосіб той самий слід звуку мови людини буде зафіксований кілька разів, тобто зі сліду будуть одержані одночасно кілька фонограмоскопій, які однаково відображають звуковий слід. Такі фонограми за своїм інформаційним значенням будуть однакові. Відмітні ознаки можуть виникнути внаслідок різної якості приймачів, відстані, зовнішніх перешкод у каналі передачі.

Нарешті, звукові сліди мають властивість відображення. Подібно світлу звукова хвиля може бути спрямована спеціальним відбивачем у необхідну точку, тобто звуковий слід можна передати з одного місця в інше, причому властивості сліду залишаться відносно незмінними.

Звуковий слід як фізичний рух характеризується ще низкою властивостей, а саме: довжиною хвилі, частотою коливань, амплітудою, періодом коливань. За довжиною хвилі звуки поділяють на короткохвильові – ультразвуки, і довгохвильові – інфразвуки. Як видно, властивості звукових слідів незвичайні і не можуть спостерігатися в звичайних трасологічних слідах.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Криміналістика 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.