Можна по-іншому сформулювати завдання:

“Уявіть собі, що вам потрібно зіграти роль Мартина Борулі з однойменного твору І.Карпенка-Карого. Яким, на ваш погляд, постав би цей герой в останньому, п’ятому акті комедії? Схарактеризуйте його внутрішній і зовнішній стани. Який у нього вираз обличчя, очей? Який голос, хода? Що повинна викликати у глядача сцена прощання Борулі із збанкрутілими «бамагами» — сміх чи, може, злість?

Ви в ролі Феногена (драма «Хазяїн» І. Тобілевича). Герой твору, залишившись на самоті, міркує про смисл життя. Яка у вас поза, які жести, інтонація, коли ви розмірковуєте: «Розумні слова: або хазяйство, або смерть! Велика правда. Земля, скот, вівці, бариші — оце життя! А для чого ж тоді, справді, і жить на світі, коли нема цього нічого? Та краще хробаком нечуственним родиться, аніж такою людиною, що про хазяйство не дбає. Нехай Бог боронить — коли б у мене пропали ті гроші, що маю, зараз би повісився»?

Розкрийте психологію поведінки Мартина Борулі в першій сцені комедії, коли він слухає читання документа, що встановлює його шляхетське походження.

Варто пропонувати учням завдання усно описати певні мізансцени чи деко­рації до окремих дій п’єси, наприклад: “Які б підібрали ви декорації до першої дії п’єси І.Карпенка-Карого «Хазяїн»?” Ось окремі міркування дев’ятикласників. На мій погляд, перша дія п’єси І.Карпенка-Карого «Хазяїн» відбувається у розкішно­му кабінеті Терентія Гавриловича Пузиря. Посеред кімнати стоїть стіл. Вікна кімнати виходять у сад. В саду цвітуть яблуні. У кімнаті багато дверей. На стіні висить картина, на якій намальована річка з крутими берегами. Підлога заслана килимами; кімнатаприбрана, скрізь чисто, біля вікон стоять стільці. У вікна можна побачити подвір’я, по якому ходять кури. Видно, як скликають їх їсти. Кімната світла, простора.

Другий учень висловлює інше міркування:

В моєму уявленні кабінет постає таким: меблі, які тут були, не свідчили про те, що це дім багатія,тому що Пузир був дуже скупим. Посередині важкий, великий, збитий з грубо обтесаних дощок, потемнілий від часу стіл. Біля стіни ослін, кілька таких же старих і незграбних табуреток, що доживають свій вік. На столі лежить рахівниця. Книг немає, бо Терентій Гаврилович ставиться до мистецтва і науки, як до чогось зайвого. На стіні жодної картини. Хоч кабінет не по-панському обставлений, але у ньому чисто і просторо, тому що тут наводять щоденно порядок дружина Пузиря Марія Іванівна та його дочка Соня. У вікно видно дорогу і безмежний степ.

Як бачимо, перший учень недостатньо усвідомив ідею твору, життєву логіку характеру Пузиря. А тому й декорації до першої дії п’єси запропо­новані ним невдало. На основі таких робіт учитель-словесник може певного мірою коригувати читацькі образи учнів.

Аналізуючи драматичний твір, особливу увагу приділяємо мові дійових осіб як засобу їх індивідуалізації. У драматичному творі мова героя є дзер­калом його характеру, поглядів на життя, звичок і намірів. Учням корисно дати завдання проаналізувати з погдяду мови окремі яви, картини.

Вивчаючи драматичні твори, учні знайомляться з фрагментами театраль­них вистав, з окремими фільмами, які поставлені на основі спектаклів («На- талка-Полтавка» І.Котляревського, «Сто тисяч» І.Карпенка-Карого, «Укра­дене щастя» І.Франка та ін.) П’єса живе тільки на сцені. Саме завдяки спек­таклю образ набуває яскравого вираження.

Іноді перед тим, як учні читатимуть п’єсу, вчителі-словесники організо­вують перегляд спектаклю. Такий перегляд забезпечує емоційне сприймання п’єси, глибше її розуміння, але разом з тим негативно впливає на здатність учнів самостійно оцінювати твір, розв’язувати завдання, спрямовані на інтер­претацію його образів: зорові враження від спектаклю гальмуватимуть дум­ку учня, витіснятимуть ті читацькі образи, які могли скластися в результаті безпосереднього ознайомлення з твором. Після перегляду спектаклю учні читають твори більше з примусу, ніж за власного ініціативою, до того ж дуже неуважно.

Гра талановитого артиста завжди переконливо діє на глядача, нав’язує йому певне розуміння твору. Театр найвищою мірою наочний, образи- персонажі драматичного твору набувають тут конкретного виразу, отже, уже асоціюються в уяві учнів з певними особами.

П’єсу, поставлену на сцені, слід розглядати певного мірою як нову есте­тичну цінність, у якій зливається воєдино літературний твір з особливостями акторського виконання. Театр є колективним мистецтвом, що поєднує в собі творчу працю драматурга, актора, режисера, музикантів, костюмерів, деко­раторів тощо. А отже, ставити знак рівності між постановкою твору і першо­джерелом не можна. З цього погляду доцільніше знайомити учнів з спектаклем або з фрагментами театральних вистав після того, як у них уже склалися на літературній основі образи драматичного твору. Це стосується також худож­ніх ілюстрацій до п’єс і фотографій окремих сцен вистави чи артистів у ролях.

Слід відзначити також, що звичайне демонстрування ілюстрацій (як і перегляд фрагментів кінофільмів) без певних коментарів, роз’яснень з боку вчителя не може бути ефективним. Скажімо, під час вивчення п’єси І.Франка «Украдене щастя» вчитель показує фото А.Бучми в ролі Миколи Задорож­ного, але зовсім не звертає увагу на деталі сценічного образу.

Щоб яскравіше уявити манеру гри артиста, зрозуміти суть його творчої інтерпретації, варто знайомити учнів з літературою про роботу актора над створенням сценічного образу, про постановку п’єси на сцені. Це допоможе з’ясувати, яку мету ставив актор, створюючи образ, якими засобами нама­гався здійснити свій задум, як оцінили його гру глядачі.

Так, використовуючи як ілюстрацію фото Бучми в ролі Миколи Задорож­ного, учитель пояснить, що актор прагнув створити правдивий образ укра­їнського селянина-трудівника, в якому втілювалися б риси багатьох злидарів Гуцульщини.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Специфіка вивчення драматичних творів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.