Специфіка вивчення драматичних творів

У програмі з української літератури для середньої школи, крім творів епічного та ліричного роду, представлені драматичні твори.

В епічних творах характери дійових осіб розкриваються через авторську розповідь і, на відміну від драматичних творів, авторським характеристикам належить особлива роль. Письменник характеризує вдачу героїв, допомагає читачам зрозуміти причини щастя чи горя персонажа. Пригадайте, як народ - автор змальовує трьох братів у казці «Названий батько» або як Іван Франко розповідає про вдачу і дивовижне везіння в житті Лиса Микити. Подібних авторських характеристик ви не знайдете у драматичних творах.

Авторські характеристики зводяться до скупих ремарок, тобто заува­жень, що стосуються поведінки акторів. Ці поради адресовані режисеру — художньому організатору, керівникові театральної постановки. На самому початку тексту п’єси автор також подає список дійових осіб, де може вказувати їхній вік, зовнішній вигляд тощо. Ознайомлення з цим списком дає можливість уявити, про кого йдеться у п’єсі.

Для п’єси характерна діалогічна мова викладу, зміст драматичного твору читач сприймає на основі діалогів, тобто розмов між двома, трьома або більше героями п’єси, а також із монологів-роздумів дієвої особи вголос, розмови з самим собою або з глядачами.

Психологічні дослідження підтверджують, що під час читання п’єси в учнів гірше працює відтворююча уява, ніж, скажімо, під час читання творів епічних. Це пояснюється відсутністю розгорнутої авторської мови. Специфіка драматичного твору вимагає від учителя застосовувати насамперед такі методичні прийоми, які сприяють розвитку дітей. У цьому полягає певна своєрідність роботи над вивченням драми в школі.

Крім тих спільних завдань, які розв’язуються у процесі знайомства учнів з художнім словом взагалі, вивчення драматичних творів включає і завдання, продиктовані особливостями жанру: школа повинна виховувати не тільки кваліфікованих читачів, що здатні самостійно осмислити той чи інший драма­тичний твір, а й кваліфікованих глядачів, що вміють оцінити спектакль, груакторів. Учні повинні засвоїти деякі теоретичні поняття, що стосуються драми як літературного роду в його історичному розвитку — драматичний твір як основа сценічного мистецтва, соціально-побутова драма, комедія, історична драма, драма-феєрія, оптимістична трагедія, монолог, діалог, акт, ява, картина, ремарка тощо, а також терміни, пов’язані з театральним мис­тецтвом (декорація, бутафорія, куліси, грим, режисер, ложа, партер, бель­етаж, антракт, програма й ін.).

Здебільшого у драматичних творах письменники змальовують людину в найгостріших життєвих ситуаціях. Конфлікт, що лежить в основі сюжету п’єси, має соціальний, психологічний чи побутовий характер. Ним зумовлю­ються розвиток сюжету, групування персонажів, вчинки героїв твору.

Розкриваючи конфлікти твору, учні усвідомлять характери дійових осіб, їх моральні якості та життєві позиції. Тому вчителі-словесники аналіз драматичного твору нерідко починають із з’ясування конфлікту. Розуміння конфлікту веде до усвідомлення ідеї твору.

У драматичному творі конфлікт далеко напруженіший, гостріший, ніж у творах епічного жанру: п’єса вимагає стислості у змалюванні явищ життя, динамічного розвитку дії. Безпосереднім виявом її конфлікту є наскрізна дія і лінія контрдії. Учні повинні з’ясувати, як у п’єсі розгортається основна дія, головні етапи її розвитку, заради чого ведеться-боротьба між окремими героями твору, як групуються дійові особи. Головною дією п’єси І.Кот­ляревського «Наталка Полтавка» є сватання возного Тетерваковського до Наталки.

Аналіз твору вимагає детального знання епізодів, що становлять основу сюжету твору. Але одного цього мало, щоб розкрити багатство тих ідей, які закладені в п’єсі. Учитель повинен допомогти учням усвідомити внутріш­ній зміст поведінки і вчинків персонажів.

У кожного героя п’єси є мета, заради якої він діє, якій підпорядковані його думки, бажання. Цю мету К.Станіславський назвав надзавданням ролі артиста. Вона продиктована внутрішньою суттю образу. Надзавданням ролі Анни за п’єсою І.Франка «Украдене щастя» є: «Хочу бути, які інші люди, щасливою».

Але хочу і безпосередньо дію — не одне і те ж. У зв’язку з цим К.Станіс­лавський вводить термін наскрізна дія персонажа. Вона визначає логіку пове­дінки героя, передбачає практичне здійснення його мети. Наскрізну дію обра­зу Анни можна визначити так: «Повернути собі хоч крихітку щастя, відстою­вати своє почуття... Хай хоч ненадовго, хоч якою ціною все це давалось би», і в той же час Анна розуміє, що зрада чоловікові ніколи її не зробить щасливою. Ця роздвоєність душі зумовлює характер її поведінки. Анна — то горда й сильна натура, то приголомшена горем і відчаєм. Вона у постійному конфлікті сама з собою.

Надзавданням ролі Мартина Борулі є: «Хочу бути дворянином». Нас­крізна дія образу, що визначає логіку поведінки героя, передбачає практичне здійснення його мети — домогтися втрачених дворянських прав, жити по- панськи. Звідси і накази довго спати, хоч і це самому йому противно, розвести собак, їздити на полювання тощо.

Таке розуміння наскрізної дії дає можливість не тільки зрозуміти трагіко­мічні потуги Мартина Борулі стати дворянином, але й розвінчувати філосо­фію привілейованості і винятковості людини.

В останні роки поширилися такі види роботи в школі, які спрямовують учнів на образне розв’язання поставленого завдання. Учителі-словесники пропонують так званий режисерський коментар до окремих яв твору. Поста­новка п’єси на сцені вимагає від режисера, щоб він збагнув думки і почуття героїв, їхню поведінку в динаміці, русі. І якщо ставити учнів у позицію режи­сера, це сприятиме розвитку відтворюючої уяви, виявленню читацьких образів, які склалися у них після ознайомлення з п’єсою. Корисно також ставити учнів у позицію актора. Назвемо кілька таких завдань:

“Якою, навашу думку, повинна бути остання сцена (ява XII) п’єси І.Карпенка-Карого «Хазяїн»? Ваша улюблена роль у п’єсі І.Котляревського «Наталка-Полтавка»? Яким ви уявляєте свого героя? Розкажіть його біографію. До чого прагне ваш герой і що хоче сказати цим образом автор? Які особливості його мови і як у ній відбито характер?”

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Специфіка вивчення драматичних творів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.