План

Вступ

1. Cуть нестандартних форм діяльності при викладанні математики

2. Класифікація нестандартних форм організації навчання

3. Педагогічні умови використання нестандартних форм навчання на уроках математики

4. Підвищення пізнавальної активності учнів з використанням нестандартних форм проведення уроків математики

Висновок

Список використаної літератури

Хто швидше затопить піч

Три доріжки ведуть до одного будинку, який намальований на дошці. На кожній доріжці написане завдання. Виконання завдання починається знизу. Завдання можуть виконувати по одному, два або більше членів команди. Команда, яка виграє, малює дим, який іде із труби.

Хто більше збере ягід?

Зміст гри. На картках із зображенням ягід на зворотній стороні написані завдання. Учні, обчислюючи їх записують відповіді на дошці, а картки складають на купку. Коли всі завдання виконані, перевіряється правильність їх обчислень і підводиться підсумок: у кого більше зібрано ягід, той і переможець.

Хто швидше засіє поле?

На дошці накреслені геометричні фігури, які неважко розділити на прямокутники, вказані розміри сторін. Учитель говорить: «Зараз весна. Важливо не прогаяти час посіву зернових культур. Хто швидше обчислить площу частин і фігури в цілому, той першим засіє своє поле. Він і може бути переможцем. І так, приготувались, починаємо сіяти!»

Поспішай, не помились

Зміст гри. Ведучий називає будь-яке число, а визваний учень повинен назвати число в 10 разів більше, наступний з ним в 100 разів більше, а слідуючий в 1000 разів більше.

Наприклад вчитель називає число 510, далі 5100, наступний 51000. закожну правильну відповідь учні отримують очко. Виграє та команда, яка набере найбільшу кількість очок.

Не помились

Зміст гри. На дошці записані такі числа: 6, 9, 8, 3, 7, 5, 2, 4.

Учні, які сидять один за одним, повинні швидко дати відповідь від множення кожного із цих чисел, наприклад на 8.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

1.Готовність учнів до участі в грі.

(Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дії, мати потрібний запас знань для участі у грі).

2.Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

3.Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.

4.Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5.Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6.Не можна допускати приниження гідності дитини (образливе порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості тощо.

Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча і виховна функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.


Висновок

Сучасний урок математики – це урок демократичний, глибоко продуманий, організований і керований, що проводиться не для учнів, а разом з ними, з урахуванням дитячих можливостей, потреб та інтересів. Дитину спочатку потрібно навчити хотіти й любити, а вже потім – знати і вміти.

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням, викликають у них творчий інтерес.

Таким чином, нестандартні форми, ігрові елементи – це необхідний напрям у вивченні такого складного і цікавого предмета, як «Математика». Адже нестандартні форми та методи діяльності дозволяють учителю ефективно використовувати активність учнів, спрямовуючи її у корисне русло. Вони формують в учнів навички взаємодії з іншими людьми, вміння чітко формулювати й обґрунтовувати свою точку зору, вести дискусію і знаходити компромісні варіанти рішень. А отже, на таких уроках діти готуються до самостійного життя.


Список використаної літератури

1.Карпінська І.Й. Нестандартні уроки з математики / І.Й. Карпінська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 48 с.

2.Клюєва Т.М. Творчий підхід учителя до створення сучасного уроку / Т.М. Клюєва // Таврійський вісник освіти. – 2015. - №2 (2) – С. 122 - 129.

3.Кобзєва Л.О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / Л.О. Кобзєва // Таврійський вісник освіти. – 2012. - 3 (39) – С.112 - 117.

4.Коваленко В.Г. Дидактичні ігри на уроках математики: Книга для вчителя / В.Г. Коваленко. – К.: Знання, 2010. – 224 с.

5.Козира В.М. Технологія уроку математики / В.М. Козира. – Тернопіль: Астон, 2012. – 52 с.

6.Кращі конспекти уроків з математики. 1-4 класи / Упоряд. Л. М. Сачко. – Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 144 с.

7.Сухарєва Л.С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки математики у 1 4 класах / Л. С. Сухарєва. – К.: Основа, 2015. – 192 с.

8.Сучасний урок математики в початковій школі в контексті компетентнісного підходу / за заг. ред. І. М. Раєвської. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 96 с.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Нестандартні уроки математики в 1-4 класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.