Урок 1.

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

І. Запитання і завдання для усної перевірки знань.

1. В чому різниця між живими та неживими тілами?

2. Що таке розмноження, яка роль цього процесу у природі?

3. Чим процеси росту організмів відрізняються від процесів розвитку?

4. Як живляться рослини, тварини, гриби?

5. Як вирозумієте процес обміну речовин у рослин? З яких етапів складається даний процес?

6. Чому кристали, які ростуть не вважають живими?

ІІ. Біологічний диктант. Завдання: впишіть пропущені слова.

1.Біологія – це наука, яка вивчає ______________ у всіх його проявах.

2. Головною рисою,що відрізняє живі та неживі тіла є _________________________

3.Процес, що полягає у збільшенні маси та розмірів живого організму називається ____________

4.Поглинання та засвоєння поживних речовин з навколишнього середовища називають _______________________

5.Видалення шкідливих речовин з організму є процесом __________________________

6.Здатність живого організму утворювати нащадків називається процесом___________

7.Процес надходження, перетворення, видалення з організму шкідливих продуктів називається _______

8.Процес появи нових ознак, утворення нових органів називається _____________

9.Здатність живого організму реагувати на зміни навколишнього середовища – це________

10. Надходження кисню, виділення вуглекислого газу- це процес ____________________

ІІІ. Складіть пари, визначивши ознаки живого

1. Збільшення маси рослини 1. Подразливість

2. Збільшення кількості особин 2. Ріст

3. Надходження кисню 3. Дихання

4. Поява квітки. 4. Розмноження

5. Рух рослини до світла 5. Розвиток


Урок 2.

Різноманітність життя

( на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси.

І. Запитання і завдання для усної перевірки знань.

1. Чому всі живі організми поділили на кілька груп: віруси, гриби, дроб’янки, рослини, тварини?

2. Що вивчає наука систематика?

3. Назвіть основні таксономічні одиниці.

4. Який таксон є найнижчою одиницею класифікації?

5. Наведіть приклади відомих вам видів рослин.

6. Для чого потрібні латинські назви таксонів?

7. Назвіть царства живої природи.

8. Що таке віруси?

9. Носіями яких захворювань є віруси?

10. Хто першим описав і систематизував рослинний і тваринний світ, а також визначив місце людини в системі живої природи?

11. Чому з вірусами складно боротися?

ІІ. Дидактична гра. Учням пропонуються фотографії живих організмів, вони розподіляють їх до царств живої природи і вказують середовища їх життя (краб, туберкульозна паличка, зозулин льон, мукор, птах, хламідомонада, бактеріофаг)

ІІІ. Тести на відповідність

Царства Типи живлення Будова
1. Рослини А) Афто- і гетеротрофи А) Неклітинні
2. Тварини Б) Автотрофи Б) Прокаріоти
3. Гриби В) Фототрофи В) Еукаріоти
4. Дроб’янки Г) Гетеротрофи

ІV. Цікаво знати:

-Самою маленькою рослиною вважається плаваюча ряска, яка мешкає у водоймах Австралії – її довжина 0,6 мм, ширина 0,33мм, маса окремої рослини 0,00015 г.

- Найтовщий стовбур мав клен, який зростав на Сицілії . Його товщина на рівні грудей складала 57,9 м.

- Вік деяких лишайників, що зростають в Антарктиді складає не менше 10000 років.

- Найбільш високогірними рослинами є ерманіопсіс гімалайський та жовтець лопатевий, які були знайдені на висоті 6400 м.

- Самою довгою рослиною є ліана філодендрон повзучий, довжина якої досягає 339,5 м.


Урок 3.

Науки, що вивчають життя.

І. Запитання для усної перевірки знань.

1.Чому існує така велика кількість біологічних наук?

2. За якими принципами біологія поділяється на окремі науки?

3. Які науки вивчають будову живих організмів?

4. Які науки вивчають різноманітність живих організмів?

5. Які науки можна віднести до прикладних?

6. Що вивчає генетика, екологія?

ІІ. Термінологічний диктант. Вказати назву біологічної науки, або продовжити речення.

Система наук про життя (біологія)

Наука про рослини (ботаніка)

Наука про тварини (зоологія)

Бактерії вивчає (бактеріологія)

Гриби вивчає (мікологія)

Вивченням мікроорганізмів займається (мікробіологія)

Наука, яка вивчає клітину (цитологія)

Класифікацію живих організмів вивчає (систематика)

Зовнішню будову організмів вивчає (морфологія)

Внутрішню будову організмів вивчає (анатомія)

Життєві функції живих організмів досліджує (фізіологія)

Наука про спадковість і мінливість (генетика)

Наука, яка досліджує тканини (гістологія)

ІІІ. Встановити відповідність. Видатні вчені – біологи.

Вчені Досягнення
1. Аристотель А) Засновники клітинної теорії
2. Теофраст Б) Вперше відкрив бактерій
3. Антоні ван Левенгук В) Обгрунтував теорію еволюції
4. Карл Лінней Г) Ботанік, ввів подвійну номенклатуру.
5. Теодор Шванн, Маттіас Шлейден Д) Вперше описував і досліджував живі організми
6. Чарльз Дарвін Е)Відкрив подвійне запліднення
7. Грегор Мендель Є) Засновник мікробіології, вчення про імунітет.
8. І.І. Мечников Ж)Засновник генетики
9. С.Г. Навашин З) Засновник вчення про біосферу
10. В.І. Вернадський И) Засновник хірургії, вперше використав наркоз
11. М.І. Пирогов І) Батько ботаніки

Відповіді: 1-д; 2- І; 3- б; 4- г; 5- а; 6- в; 7- ж; 8- є; 9- е; 10- з; 11- и.


Урок 4.

Методи вивчення організмів.

І. Запитання і завдання для усної перевірки знань.

1. Як ви вважаєте, який з методів дослідження природи, що його використовує людство є найдавнішим?

2. Як ви вважаєте, за допомогою якого методу можна виявити загальні й відмінні риси в будові й й процесах життєдіяльності організмів?

3. Що таке наукове припущення?

4. В чому полягає суть експериментального методу?

5. Як ви вважаєте, чи достатньо одного організму для того, щоб зробити наукові висновки?

6. Що таке наукова гіпотеза?

7. Чим наукова теорія відрізняється від наукової гіпотези?

8. Виконання яких кроків потребує науковий метод?

9. Запропонуйте план дослідження впливу освітлення на життя рослин.

ІІ. Біологічний диктант. Дайте визначення поняттям:

1.Спостереження – це…

2.Експеримент – це…

3.Опис – це…

4.Порівняння – це…

5.Припущення – це…

6.Наукова гіпотеза – це…

7.Наукова теорія – це…

ІІІ. Встановіть відповідність:

1) Спостереження А) Схожість насіння кукурудзи відбувається на

Б) Експеримент сьомий день після посіву

В) Порівняльний метод Б) Пшениця озима відрізняється від пшениціярої строками сівби

В) Демонстрування випаровування води рослиною

Г) У лісі на 30% зменшилось число видів весняних рослин.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 116

Безкоштовна робота

Закрити

Дидактичні матеріали до уроків біології у 6 класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.