Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Значення краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі 5

1.2. Краєзнавство у сфері сучасної освіти. 7

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 12

2.1. Констатуючий експеримент. 12

2.2. Проведення уроків біології з використанням краєзнавчого матеріалу. 13

2.3. Аналіз результатів дослідження. 31

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ.. 37

ВСТУП

Проблеми біології та школи сьогодні невід’ємні від проблем життя та суспільства. Бо біологія сьогодні – це проблеми екологічної кризи, різкого зросту захворювань, росту генетичного вантажу мутацій, зникнення степів та лісів з їх мешканцями. Вирішити ці проблеми не можна без всебічної біологічної освіти. Ще у 1845 році А.І.Герцен зазначив, що «без природознавства нема порятунку сучасної людини – вона безпомічна». Але процес оволодіння знаннями – це двобічний процес праці вчителя та учня. Саме життя вимагає в наш час зміни стилю цієї праці. Перехід від екстенсивних засобів навчання до інтенсивних засобів навчання, тобто підвищення продуктивності праці в одиницю часу. Для цього вчителю необхідно свідомо і творчо вибрати найбільш раціональні форми та засоби навчання.

Значення краєзнавчої роботи в школі не тільки в тому, що вона сприяє всебічному вивченню природно-економічних і соціальних умов рідного краю і перспектив його розвитку, а й у тому, що дає вчителю можливість вивчити психологічні особливості учнів, виявити їхні інтереси. Участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту формує в школярів пізнавальний інтерес до краєзнавчих знань, а через них – і до біології. Психологи визначають біологічне краєзнавство як один з видів науково-освітньої діяльності, якому властиві свій зміст, техніка, функції, етапи і стадії.

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності емпіричного та теоретичного вивчення проблеми використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає дослідження методики викладання біології.

Предметом дослідження є можливості використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми використання краєзнавчої роботи при викладанні біології в середній школі.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

Дослідити значення краєзнавчої роботи в середній загальноосвітній школі;

визначити методичні основи краєзнавчої роботи при викладанні біології у середній школі;

дослідити практику використання краєзнавчого матеріалу у викладанні біології в середній школі.

У процесі дослідження використано наступні методи: робота з літературними джерелами; бесіда; спостереження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Система роботи вчителя біології щодо реалізації краєзнавчого принципу навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.