Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОЛЬОРОЧУТЛИВОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 6

1.1 Сутність та основні властивості кольору. 6

1.2. Значення сприйняття кольору в житті людини. 14

1.3. Психофізіологічні особливості сприйняття кольору дітьми дошкільного віку  17

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОЛЬОРОЧУТЛИВОСТІ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 23

2.1. Перший констатуючий експеримент, виявлення рівня уявлень про сенсорні еталони кольору у дітей в другій молодшій групі 23

2.2. Моделювання і проведення формуючого експерименту. 27

2.3 Другий констатуючий експеримент, оцінка ефективності апробованої системи дидактичних ігор. 32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність теми: Колір як об'єкт вивчення завжди привертав вчених, психологів, мистецтвознавців, дослідників природи. Він є одним із самих сильних засобів виразності художників-живописців. Добре розвинуте почуття кольору, допомагає повніше відчути красу навколишнього світу, гармонію фарб, відчути духовний комфорт.

Завдання вихователя дитячого садка полягає в тому, щоб у процесі навчання познайомити дошкільників з «сенсорними еталонами» в області кольору, навчити, ними користуватися як системами чуттєвих мірок чи еталонів для аналізу навколишнього.

З давніх-давен люди надавали кольорам особливе значення. Вважалося, що він має магічну силу, оскільки кожен колір викликає особливу реакцію. Колір може радувати і викликати роздратування, тривогу, відчуття туги чи смутку. Іншими словами, колір справляє на людей емоційний вплив. Одні кольори заспокоюють нервову систему, інші, навпаки, дратують. Заспокійливу дію надають зелений, блакитний, синій, а збудливу - пурпурний, червоний, помаранчевий, жовтий кольори.

Японські педагоги визначили, що колірне сприйняття дає можливість найбільш широко розвивати органи чуття дитини, її природний смак (мислення, творчі здібності), що в свою чергу впливає і на загальний розвиток людини.

У нашій країні проблемі сприйняття дітьми кольору велику увагу приділяли такі відомі педагоги і психологи, як Л.А. Венгер, І.Д. Веньов, Г.Г. Григор'єв, З.М. Істоміна, В.С. Мухіна, Е.Г. Пілюгіна, Н.П. Сакуліна, А.М. Фонарьов та інші. Вони прийшли до висновку, що використання на заняттях образотворчого мистецтва колірних і «сенсорних еталонів» має величезне значення не тільки для розвитку кольорочутливості, але і для формування абстрактно-образного мислення.

Про факт впливу кольору на емоційний стан свідчать реакції дитини дошкільного віку на об'єкти різних кольорів. Так наукові дані, отримані в дослідженнях останніх десятиліть (Л. А. Венгер, І. Д. Веньов, З. М. Істоміна, Е. Г. Пілюгіна, А. М. Фонарьов та ін) показали, що діти вже з перших тижнів і місяців життя здатні розрізняти предмети різного кольору. Вже в чотири роки діти сприймають колір в книжковій ілюстрації і в своєму малюнку як засіб прикраси.

Положення про використання кольору, як виразника емоційного ставлення дитини до зображуваного, висунуте ще Є.А. Флериною, підтверджується дослідженнями В.А. Езінеєвої, А.В. Компанцевої, В.С. Мухіної та ін. Дитина здатна свідомо використовувати колір для передачі свого ставлення до зображуваного образу: яскравими, чистими, красивими квітами вона зазвичай зображує улюблених героїв, приємні події, а темними («брудними») - нелюбимих, злих персонажів і сумні явища. У дослідженнях відомого педагога В.С. Мухіної зазначено, що при зображенні приємних подій діти віддають перевагу теплим тонам, а неприємних - холодним. У міру засвоєння дитиною образотворчого досвіду, пізнання нею навколишнього світу, колір в дитячому малюнку стає більш реалістичним (дослідження В. С. Мухіної, М. П. Сакуліної, Є. А. Флериної та ін.)

У практиці дитячого садка оволодіння дітьми кольором організується з метою вирішення двох взаємозалежних один від одного завдань. З одного боку, формування почуття кольору є невід'ємною частиною сенсорного виховання, спрямованого на розвиток у дітей вміння орієнтуватися в навколишньому світі. З іншого боку, опановуючи еталонною системою властивостей і ознак предметів (у тому числі і загальноприйнятими еталонами кольору) безпосередньо в образотворчій діяльності, діти навчаються відповідним чином відображати ці властивості і ознаки в малюнку.

З усього вищенаведеного, ми бачимо, що тема нашої курсової роботи є досить актуальною.

Об'єкт дослідження - колір як засіб естетичного виховання молодших дошкільників.

Предмет дослідження: ознайомлення з кольором молодших дошкільників.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити особливості методики формування сприйняття кольору в процесі дидактичних ігор.

Гіпотеза дослідження: розвиток кольорочутливості у дітей молодшого дошкільного віку буде успішною якщо:

- Буде підібраний комплекс дидактичних ігор;

- Створені умови для ефективного використання дидактичних ігор з формування уявлень про різні кольори.

Завдання дослідження:

Розкрити сутність та основні властивості кольору.

Розглянути психофізіологічні особливості сприйняття кольору дітьми дошкільного віку.

Обґрунтувати методичні прийоми розвитку кольорочутливості засобами дидактичних ігор у дітей молодшого дошкільного віку.

Зробити висновки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз, вивчення та аналіз педагогічного досвіду, педагогічний експеримент, спостереження.

Теоретична значущість полягає у виявленні сутності, завдань, змісту, шляхів здійснення сенсорного виховання.

Практична значущість полягає у впровадженні та апробуванні умов, що забезпечують ефективне використання дидактичних ігор для формування уявлень про сенсорні еталони кольору у дітей молодшого дошкільного віку.

Закрити

Розвиток кольорочутливості у дітей молодшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.