Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Екскурсія як організаційна форма навчання. 5

1.1 Сутність та види екскурсій. 5

1.2. Педагогічні можливості екскурсій. 8

1.3. Етапи проведення екскурсії 10

Розділ 2. Методика проведення екскурсій в шкільному курсі біології 16

2.1. Місце і значення екскурсії у шкільному курсі біології 16

2.2. План проведення екскурсії у природу. 21

2.3. Урок-екскурсія з біології 27

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32

Вступ

Природнича екскурсія — це одна з форм організації навчального процесу, яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний логічний зв'язок з попередніми та наступними уроками, але проводиться в іншій зовнішній та емоційній обстановці, ніж звичайний урок, а саме: серед природи.

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення відповідних екскурсій вивчення природни­чого матеріалу набуває схоластичного характеру. К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий ве­ликий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, про­ведених на навчальній лаві.

Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть сприймати природу безпосередньо різними орга­нами чуттів. Діти бачать об'єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв'язок рослин і ґрунту, тварин і рос­лин. Це дає можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв'язку, утворюючи природний ланцюг.

Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спо­стережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння — орієнтування в просторі, визначення швидкості і напрямку течії ріки, видів ґрунтів, рослин, комах, птахів, формують уявлення про їх. життя, харчування, значення та ін.

Отже, екскурсії є однією з форм поєднання навчання з життям, з практикою.

Основним методом пізнання на уроці-екскурсії є спостереження за об'єктами і явищами природи та очевидними взаємозв'язками і залежностями між ними.використан

Об’єкт дослідження - екскурсія як організаційна форма навчання.

Предмет дослідження – організація і методика проведення екскурсій в природу в курсі біології.

Мета курсової роботи – з’ясувати особливості використання та методику проведення екскурсій в шкільному курсі біології.

Для досягнення визначеної мети перед нами постає певне коло завдань, а саме:

- розглянути сутність та види екскурсій;

- визначити основні педагогічні цілі екскурсій;

- проаналізувати основні етапи проведення екскурсії;

- дослідити місце і значення екскурсій в шкільному курсі біології;

- розробити урок-екскурсію з біології.

В ході виконання курсової роботи нами були використані такі наукові методи: аналіз та синтез, порівняння, анкетування, аналіз літератури та передового досвіду вчителів.

Закрити

Організація і методика проведення екскурсій у природу (в курсі біології)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.