Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Національно-громадянське виховання – джерело особистісного розвитку дитини  6

1.1. „Україна в кожного своя”. 6

1.2. „Психологічні закономірності усвідомлення моральних якостей особистості учнями молодшого шкільного віку”. 9

1.3. „Українська національна школа – родина – цілісний орієнтир суспільства”  18

Розділ 2. Єдність національного та інтернаціонального виховання в сучасній загальноосвітній школі 23

2.1. Поняття інтернаціонального виховання. 23

2.2. Шляхи виховання національного та інтернаціонального в учнів. 25

2.3. Педагогічні умови організації національного та інтернаціонального виховання  28

Висновки. 33

Література. 35

Додатки. 37

Вступ

Національне виховання постає як створена народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв, інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого покоління, у процесі якого воно засвоює духовну і матеріальну свідомість. Воно є моністичного і демократичного виховання, забезпечує етнізацію дітей як необхідної і невід’ємної складової їх соціалізації. Національне виховання духовно відтворює в дітях народне, увічнює те специфічне, самобутнє, що є в кожній нації, а також загальне людське, спільне для всіх націй.

Поняття „національне виховання” вбирає в себе всі названі особливості сучасного стану країни. По-перше, воно рівнозначне державному, хоча останнє є вужчим, одиничним стосовно національного як загального. Державне виховання є найвагомішою складовою національного виховання, воно здійснюється державними установами, інститутами, а загальнонаціональне діє і поза їх межами, має ширший діапазон впливу на процес соціалізації особистості.

По-друге, в кожній країні світу немає виховання „взагалі”. Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не може безнаціональною.

І, нарешті, національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України. Воно однаково стосується як українців, так і представників інших народів, що проживають в Україні. Саме принцип етнізації виховного процесу і передбачає надання широких можливостей представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування власної історико-культурної спадщини, допомагає пізнати глибинних взаємозв’язків кожного з них з українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська, незалежна, суверенна держава охороняє національні права всіх громадянин України.

Таким чином, національне виховання – це утворена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та цінність орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. Науково-обґрунтоване, правильно організоване національне виховання відображає історичну ходу народу, перспективи його розвитку.

Паралельно національному вихованню чільне місце посідає інтернаціональне виховання, тобто формування у дітей почуття волі, рівності, братства до всіх націй і народів нашої Батьківщини, культури міжнаціонального спілкування, нетерпимості до проявів національної обмеженості й чванства.

Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потребу у служінні їй. Відомо, що основні риси громадянина формуються у молодому віці, під впливом загальнонародних, національних цінностей у взаємодії особистості з суспільством, яке на кожному етапі представляють: сім’я, школа, різноманітні колективи.

В психолого-педагогічній науці є чимало досліджень, присвячених національно-громадянському вихованню у навчально-виховному процесі початкової школи (Боришевський М., Гнатюк В., Кіндрат В.К., Павленко М., Петренко В., Пономаренко Л., Стельмахович М., Усатенко Т., Фібула М.М.).

У пошуках нової системи виховання на перший план висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визначення кожного вихованця, як унікальної особистості, його прав ставлення до нього, як суб’єкта власного розвитку, опору на його вихованні та сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі.

Предмет дослідження – принципи, мета, зміст, засоби та організація виховання молодших школярів в дусі миру та дружби між народами.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність національно-громадянського виховання та визначити особливості та необхідність їх використання у навчально-виховному процесі початкової школи.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

-з’ясувати дидактичні особливості національно-громадянського виховання в навчальному процесі молодших школярів;

-дослідити виховні можливості інтернаціонального виховання у формуванні моральної поведінки учнів початкової школи;

-виявити успішні умови використання молодших школярів у практиці початкової школи.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використаємо такі методи наукового дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення, порівняння, конкретизація, систематизація, моделювання педагогічних ситуацій, бесіда, анкетування, спостереження.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрити

Виховання молодших школярів у дусі миру і дружби між народами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.