Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ НА УРОЦІ МУЗИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 5

1.1. Призначення музичної грамоти в школі, основні принципи й методи її засвоєння  5

1.2. Процес пізнання та активізація мислення школярів  через навчання музичної грамоти. 7

1.3. Методи порівняння й варіювання в підвищенні музичної грамотності учнів  12

РОЗДІЛ 2. ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 17

2.1. Методика формування понять, пов'язаних зі звуковисотністю в музиці 17

2.2. Методика засвоєння метроритмічних особливостей музики. 20

2.3. Методичні рекомендації ознайомлення учнів початкових класів з формою музичного твору. 28

2.4. Вивчення понять, пов'язаних з ладовими музично-слуховими уявленнями та активізація музичного слуху учнів. 30

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музичне виховання розглядається в музичній педагогіці як невід'ємна частина морального виховання підростаючого покоління, підсумком якого є формування загальної культури особистості. У нашій країні музичне виховання розглядається не як сфера, доступна лише обраним особливо обдарованим дітям, але як складова частина загального розвитку усього підростаючого покоління.

Виховуючи з ранніх років здатність глибоко відчувати і розуміти мистецтво, любов до нього зберігається потім на все життя, впливає на формування естетичних почуттів і смаків людини. "Те, що упущено в дитинстві, дуже важко, майже неможливо надолужити в зрілі роки, - попереджав В. А.Сухомлинський. Якщо в ранньому дитинстві донести до серця красу музичного твору, якщо в звуках дитина відчує багатогранні відтінки людських почуттів, вона підніметься на таку сходинку культури, яка не може бути досягнута ніякими іншими засобами. Почуття краси музичної мелодії відкриває перед дитиною власну красу - маленька людина усвідомлює свою гідність".

Завдання музичної грамоти полягає у вивченні елементів музичної мови (ладу, інтерваліки, ритму, метру, темпу, різних нюансів) та їх виражальних можливостей, в аналізі структури музичних творів, у вивченні знаків нотного письма і навчанні співу з нот. Ту частину музичної грамоти, яка відноситься лише до знаків нотного письма і співу з нот, називають нотною грамотою.

Система вправ для розвитку слуху і почуття ритму, а також для навчання співу з нот складає предмет сольфеджіо. Сольфеджіо, таким чином, як і нотна грамота, входять цілком у більш широке поняття музичної грамоти.

Вивчення музичної грамоти має дуже велике значення. Воно створює можливість самостійного ознайомлення з музикою. Оволодіння музичною грамотою сприяє підвищенню свідомості сприйняття і відтворення музичних творів та виразності їх виконання. Навчання співу з нот відіграє велику роль у розвиткові музичних здібностей (музичного слуху, почуття ритму) і полегшує запам'ятовування творів.

Мета курсової роботи: дослідити теоретичні аспекти та дидактичну систему вивчення музичної грамоти на уроках музичного мистецтва в початкових класах.

Об’єктом дослідження виступає музична грамота на уроках музики.

Предметом дослідження є сутність та необхідність вивчення музичної грамоти на уроках музичного мистецтва у початкових класах.

Завдання, які ми поставили перед собою і вирішували в процесі виконання курсової роботи:

- ознайомитися з педагогічною, психологічною та методичною літературою по темі;

- дослідити призначення музичної грамоти в школі та основні принципи й методи її засвоєння;

- розглянути дидактичну систему вивчення музичної грамоти на уроках музики у початкових класах.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Вивчення музичної грамоти на уроках музичного мистецтва в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.