Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІCТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ 5

1.1. Історичні аспекти розвитку вітчизняної системи спеціальної освіти 5

1.2. Розвиток системи корекційно-педагогічної освіти в Україні на сучасному етапі 10

1.3 Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами 16

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 23

2.1. Принципи відбору дітей до спеціальних корекційно-педагогічних закладів 23

2.2. Система закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами 25

2.3. Спеціальна школа як основний тип закладів для дітей особливими освітніми потребами 31

2.4. Місце навчально-реабілітаційних центрів в системі спеціальних закладів для дітей з ООП 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах системного реформування вітчизняної загальної середньої освіти, одним із найбільш важливих пріоритетів є подальший розвиток навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення їх успішної соціалізації, становлення як повноцінних суб’єктів суспільної практики.

В Законі «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-19 до засад державної політики у сфері освіти віднесено розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами (ст. 6). В Концепції Нової української школи наголошується на важливості удосконалення практики інклюзивної освіти, що передбачає створення умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами спільно з однолітками, запровадження індивідуальних програм розвитку, корекційно-реабілітаційних заходів і необхідних засобів навчання.

Організація спеціальної освіти, зорієнтованої на ті чи інші проблеми розвитку дитини, передбачає комплексну медичну, психолого-педагогічну, фізичну, трудову, соціальну реабілітацію дітей упродовж усього періоду їхнього навчання. Для її здійснення створено диференційовану мережу спеціальних закладів, у яких реалізуються різні можливості цих осіб в одержанні дошкільної, загальношкільної та професійної освіти шляхом переборення фізичних, фінансових та психологічних бар’єрів, які виключають або ускладнюють їхню повноцінну участь у житті суспільства.

Особливим завданням спеціальних освітніх закладів є корекція розвитку дітей. Його розв’язання є не менш важливим і для інших типів закладів, в яких можуть навчатися діти з певними порушеннями розвитку. Однак, незважаючи на значущість проблеми корекції та значну кількість присвячених їй досліджень, вона ще й досі залишається недостатньо розробленою в теоретичному і практичному плані.

Актуальним проблемам навчання і виховання дітей з особливими потребами присвячені наукові дослідження В. Бондаря, О. Гаврилова, В. Засенка, А. Колупаєвої, С. Миронової, В. Липи, Т. Сак, В. Синьова, Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.). У цих роботах увага акцентується на гальмівних факторах, що стримують ефективність процесу навчання і виховання означеної категорії осіб, пропонуються напрями його оптимізації.

Об’єкт дослідження – спеціальна освіта дітей з особливими освітніми потребами.

Предмет дослідження – характеристика сучасних корекційно-педагогічних систем та закладів в Україні.

Мета роботи – теоретично дослідити та здійснити характеристику сучасних корекційно-педагогічних систем і закладів України, які є необхідною умовою забезпечення права на якісну освіту для дітей з особливими освітніми потребами.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідити історичні аспекти розвитку та сучасний стан системи корекційно-педагогічної освіти в Україні;

- окреслити можливості інтегрованої та інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- розкрити принципи відбору дітей до спеціальних корекційно-педагогічних закладів;

- охарактеризувати систему закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема діяльність спеціальної школи та навчально-реабілітаційних центрів.

При написанні курсової роботи були використані наступні методи дослідження: збір, аналіз та систематизація науково-методичної та періодичної літератури з даної теми, методи спостереження та порівняння.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Характеристика сучасних корекційно-педагогічних систем і закладів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.