Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗНАЙОМСТВА З ФОЛЬКЛОРНИМИ ТВОРАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Фольклор як літературно-культурний феномен

1.2. Характеристика поетичних і прозових фольклорних жанрів, які входять у коло читання молодших школярів

1.3. Методичні шляхи опрацювання фольклорних творів в початковій школі

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РОБОТА, СПРЯМОВАНА НА ЗНАЙОМСТВО З ФОЛЬКЛОРНИМИ ТВОРАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1. Аналіз програм та чинних підручників щодо наявності фольклорних творів

2.2. Опитування школярів щодо знань про фольклор та фольклорні твори

2.3. Вправи та завдання, спрямовані на знайомство з фольклорними творами в початковій школі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вивчення фольклорних творів у початковій школі має важливе виховне значення. Вони містять великий запас моральних принципів, якими повинна користуватися людина у своєму житті; невичерпне джерело народних традицій, звичаїв, які наповнені естетичним принципом.

Твори народного фольклору розповідають про життя і побут нашого народу у різні історичні періоди. Саме це повинно формувати у дитини любов до Батьківщини, до рідної мови і виховувати бережливе ставлення до природи, до людей, сприяти розвитку розумових здібностей дітей, формуванню особистості школяра.

Фольклор – це усна народна творчість, колективна, літературна і музична творча діяльність народу. Це також художньо-словесна творчість народу в сукупності її видів і форм, де засобами мови збережено знання про життя і природу, давні вірування і культи, а також відбито світ думок, почуттів і переживань, уявлень народнопоетичної фантазії, все це має велике виховне значення для підростаючого покоління.

Серед наукових досліджень, присвячених фольклору, значна частина праць присвячена проблемі реалізації педагогічного й виховного потенціалу фольклору в практиці роботи шкіл, використання національних традицій як важливих засобів музично-художнього, морально-естетичного, творчого виховання учнів у процесі їх навчальної діяльності та дозвілля. Можна виокремити праці С.К. Росовецького «Український фольклор у теоретичному висвітленні» [20], С.К. Бисикало, Ф.М. Борщевського «Український фольклор» [1], О.І. Дей «Сторінки з історії української фольклористики» [8], у яких розглянуто різні аспекти вітчизняної усної народної творчості.

Серед педагогічних праць, присвячених вивченню фольклору в початковій школі, можна виділити роботи М.В. Кучинського [15], М.А. Білецької [2], М.С. Вашуленка [3], Л.О. Гребенькова [7], О.В. Джежелей [9], Г.В. Мільченко [18], Л. Осадченко [19], О.Я. Савченко [24], О.В. Скіпакевич [27].

Аналіз наукової, дидактичної, методичної літератури доводить, що фольклор є об’єктом пильної уваги науковців, педагогів та методистів, які зосереджуються на його виховному потенціалі. Однак і сьогодні залишається багато питань щодо розгляду фольклорних творів на уроках філологічного циклу в сучасних умовах.

Педагогічна значущість проблеми зумовила вибір теми курсової роботи «Знайомство з фольклорними творами на уроках філологічного циклу в початковій школі».

Мета дослідження – розробити методичні підходи до роботи з фольклорними творами на уроках філологічного циклу в сучасній початковій школі.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Висвітлити фольклор як літературно-культурний феномен;

3. Вивчити характеристику поетичних і прозових фольклорних жанрів, які входять у коло читання молодших школярів;

4. Схарактеризувати методичні шляхи опрацювання фольклорних творів в початковій школі;

5. Проаналізувати програми та чинні підручники щодо наявності фольклорних творів;

6. Провести опитування школярів щодо знань про фольклор та фольклорні твори;

7. Описати вправи та завдання, спрямовані на знайомство з фольклорними творами в початковій школі.

Об'єктом дослідження є фольклорні твори, які входять у коло читання молодших школярів.

Предметом дослідження – робота над фольклорними творами на уроках філологічного циклу в початковій школі.

Методи дослідження:: системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних, опитування учнів, учителів.

База дослідження: 2-4 класи ЗОШ № 2 м. Кремінне.

Закрити

Знайомство з фольклорними творами на уроках філологічного циклу в початковій школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.