Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 51

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОРИТМІКИ У НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Становлення та розвиток логоритміки, як науки 5

1.2. Логоритміка як засіб подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку 9

1.3. Ігрова діяльність у системі логоритмічних занять. Основні види логоритмічних ігор та вправ 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ В ЛОГОРИТМІЧНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 22

2.1. Діагностика мовленнєвого розвитку дошкільників 22

2.2. Методика застосування логоритмічних ігор та вправ у роботі з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення 28

2.3. Аналіз результатів дослідження 39

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

ДОДАТКИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. У дослідженнях останніх років вченими і практиками відзначається тривожна тенденція зростання кількості дітей, що мають різні порушення мовлення, причиною яких можуть бути різноманітні екологічні, біологічні, соціально-психологічні та інші чинники, а також їх поєднання. Це означає, що проблема корекції мовлення в наш час стала досить гострою і пошук нових, ефективних методів корекційного впливу є актуальним завданням.

Чільне місце в роботі над мовленням дітей займають музичні ігри, спів і рухи під музику. Це пов’язано з тим, що музика впливає в першу чергу на емоційну сферу дитини.

Логоритмічні заняття побудовані на тісному зв’язку слова, руху й музики і включають пальчикові, мовленнєві, музично-рухові та комунікативні ігри, вправи для розвитку загальної та дрібної моторики, ритмічні ігри з музичними інструментами, вірші з рухами.

В основі логоритмічних занять, як і в іншій освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку, лежить принцип ігрового навчання, адже основною формою діяльності дошкільників є гра.

Запорукою ефективності логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку є використання різноманітних форм та методів роботи: рухових, мовленнєвих та дихальних вправ, пальчикових та рухливих ігор, вправ для розвитку уваги та пам’яті, простих танцювальних рухів у супроводі ритмічної декламації, артикуляційної гімнастики, віршованих текстів, що супроводжуються рухами та вправами для релаксації тощо.

Про значення логопедичної ритміки для корекції мовлення писали В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Ричкова, Д.С. Озерецковський, Ю.А. Флоренський. Вони підкреслювали загальнопедагогічний вплив ритму на різні хворобливі відхилення в психофізичній сфері людини, а також те, що логопедична ритміка впливає на фізичне, моральне, інтелектуальне й естетичне виховання людини.

Вивчаючи праці науковців, було з’ясовано, що дана проблема недостатньо досліджена, тому питання можливостей застосування гри в логоритмічній роботі з дітьми із порушенням мовлення є досить актуальним.

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – корекція мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями засобами логоритміки.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання ігрової діяльності на логоритмічних заняттях з корекції мовлення дітей із мовленнєвими порушеннями.

Завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічну та спеціальну методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості логоритміки, як засобу подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку;

- визначити місце ігрової діяльності у системі логоритмічних занять та окреслити основні види логоритмічних ігор та вправ;

- провести дослідно-експериментальне дослідження щодо визначення ефективності використання гри в логоритмічній роботі з дошкільниками, які мають мовленнєві порушення та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; емпіричні: вивчення науково-методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні завдання, методи математичної обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. 

Закрити

Використання гри в логоритмічній роботі з дітьми дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.