Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ В УМОВАХ ДНЗ 5

1.1. Історичні витоки кольоротерапії 5

1.2. Вплив кольору на психологічний та емоційний стан людини 7

1.3. Сутність кольоротерапії та особливості її використання в роботі з дошкільниками 10

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ КОЛЬРОТЕРАПІЇ НА ДОШКІЛЬНИКІВ У ДНЗ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ 18

2.1. Організація, процедура та методи діагностичного дослідження 18

2.2. Аналіз результатів дослідження 22

2.3. Використання кольротерапії на заняттях у ДНЗ компенсуючого типу 26

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодні проблеми збереження здоров'я дітей набувають особливої актуальності, оскільки всепомітнішою стає тенденція до погіршення його стану.Обсяг пізнавальної інформації, яку одержують діти в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження, а це нерідко призводить до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров'я дітей.

Одне з головних завдань дошкільного закладу - така організація освітнього процесу, при якій не тільки зберігається високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюється їх здоров'я.

Практика показала ефективність оздоровчих технологій терапевтичного напряму, а саме: арт-терапії, пісочної терапії, ігрової та казкотерапії, сміхотерапії, музичної терапія, кольоротерапії і т.д. Терапія означає «лікування». Але в умовах дитячого садка впровадження таких технологій передбачає профілактику різних захворювань, поліпшення психоемоційного стану дошкільнят.

Кольоротерапія – лікування кольором, як метод терапевтичного впливу на психіку людини, активно використовувався ще в стародавні часи (Древній Єгипет, Персія, Китай, Індія та ін.). Було відмічено, що певні кольори і відтінки благотворним чином діють на душевний стан людини, в той час як інші, навпаки, можуть заподіювати йому шкоди.

Лікувальна дія кольору відбувається за рахунок впливу його електромагнітних хвиль на органи людини. Навіть простий вибір одягу або вживання в їжу овочів і фруктів відповідного кольору можуть викликати позитивний ефект в психологічному стані людини.

У повсякденному житті дітей дошкільного віку варто використовувати якнайбільше оздоровчих технологій, адже вони переважно прості у використанні, дають вихованцям велике задоволення, а головне – мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього здоров’я. Методи кольоротерапії можна використовувати в якості здоров’язбережувальної технології.

Застосування в психокорекційній роботі різних технік арт-терапії, зокрема кольоротерапії, розкривали Л.О. Бєлозорова, Т.Г. Казакова, Т.Є. Комарова, Г.В. Лабунська, В.В. Лебединський, О.В. Чех. Використання арт-терапевтичніх прийомів та технік у роботі з дітьми описували М.В. Кисельова, Л.Д. Короткова, Л.Д. Лебедєва, Т.П. Юрченко та інші.

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми нами була обрана тема курсової роботи «Кольоротерапія та особливості її використання на заняттях у ДНЗ компенсуючого типу».

Об’єктом дослідження є діти дошкільного віку, які перебувають у ДНЗ компенсуючого типу.

Предметом дослідження – процес використання технік та прийомів кольоротерапії на заняттях у ДНЗ компенсуючого типу.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати сутність кольоротерапії, особливості її використання у роботі з дошкільниками, а також надання практичних рекомендацій щодо використання технік та прийомів кольоротерапії на заняттях у ДНЗ компенсуючого типу.

Завдання дослідження:

- дослідити історичні витоки кольоротерапії та вплив кольору на психологічний та емоційний стан людини;

- розкрити сутність кольоротерапії та особливості її використання в роботі з дошкільниками;

- перевірити корекційний вплив кольротерапії на дошкільників у ДНЗ компенсуючого типу.

Методи дослідження. Методами, що використовувалися при написанні роботи були: теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення та систематизація теоретичних відомостей з проблеми дослідження; емпіричні - спостереження, бесіди, анкетування, тестування, психодіагностичні методики; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Кольоротерапія та особливості її використання на заняттях у ДНЗ компенсуючого типу

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.