Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 3-5 РОКІВ ЖИТТЯ 5

1.1. Дослідження проблеми у психолого-педагогічній літературі 5

1.2. Закономірності розвитку мовлення дітей раннього віку 11

1.3. Розвиток мовлення дітей на етапах молодшого і середнього дошкільного віку 14

1.4. Місце українського фольклору в розвитку мовлення дошкільників 20

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 25

2.1. Методика використання фольклорних творів для розвитку мовлення дітей 3-5 років життя 25

2.2. Збагачення мовлення дошкільників засобами казок 31

2.3. Організація педагогічного експерименту та аналіз його результатів 36

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток мовлення – складний психічний процес, що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він обумовлений розвитком діяльності спілкування з дорослими та однолітками.

Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманітний мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкування, які потребують нових засобів реалізації цілей комунікації. Тому мовленнєвий розвиток дитини демонструє її компетентність у соціальній взаємодії.

Твори фольклору, починаючи з колискових пісеньок, потішок і закінчуючи казками, прислів'ями, дають дітям уроки на все життя: уроки фізичної і моральної порядності, дружби, теплоти у стосунках, взаємодопомоги. Душевною теплотою і любов'ю пронизані всі колискові пісеньки, пестушки, потішки. Фольклор формує у дитини почуття приналежності до свого народу, його культури, почуття рідної мови.

Український фольклор несе інформацію про закономірності співжиття у природі, сприяє розвитку емоційно-вольової сфери, активізує мовленнєво-комунікативну діяльність малюків. Це потужний чинник фізичного, емоційно-чуттєвого і розумового розвитку дітей, необхідний елемент збагачення життєвого простору дошкільника.

Народна система була об’єктом уваги багатьох мислителів, учених різних галузей: культурологів, філософів, етнографів, соціологів, психологів, педагогів. Серед них відомі педагоги, як Я. Коменський, К. Ушинський, О.Духневич, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, І. Суханова, М.Стельмахович, О. Воропай, Н. Злагада, О. Кравець, Г. Лозко, Ю. Руденко, Г. Волков, Г. Виноградов, В. Скуратівський, А. Гашимов, А. Ізмайлов та інші. Найважливішим засобом народного виховання, на думку К.Ушинського, є вся народна культура як єдине ціле.

Саме тому фольклор є могутнім засобом розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Об’єктом дослідження є розвиток мовлення дітей 3-5 років життя.

Предмет дослідження – використання фольклорних творів як засобу розвитку мовлення у дошкільників.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей розвитку мовлення у дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку засобами фольклору.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань, а саме:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- визначити закономірності становлення і розвитку мовлення у дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку;

- охарактеризувати фольклор як джерело створення розвивального мовленнєвого середовища;

- розкрити методику використання фольклорних творів для розвитку мовлення дошкільників;

- перевірити вплив фольклорних творів на активізацію мовлення дітей 3-5 років життя.

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, метод спостереження, бесіди, проведення педагогічного експерименту, аналіз та статистична обробка даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку засобами фольклорних творів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.