Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 6

1.1. Поняття заїкання, його види та особливості 6

1.2. Особливості корекції заїкання в умовах дошкільного навчального закладу 15

1.3. Профілактика виникнення заїкання у дітей дошкільного віку 20

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 27

2.1. Експериментальне вивчення особливостей розвитку мовлення у дітей дошкільного віку із заїкуватістю 27

2.2. Система профілактики виникнення заїкання у дітей дошкільного віку 34

2.3. Аналіз результатів дослідження 41

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

ДОДАТКИ 50

ВСТУП

Мовленнєва діяльність займає особливе місце в системі життєвих функцій, бо є фундаментом мислення, регулятором поведінки і виконує соціальну функцію. Мовлення забезпечує тонку адаптацію людини до навколишнього середовища, у зв´язку з чим його порушення може призвести до негативних наслідків для становлення особистості. Найбільш тяжким і поширеним розладом мовлення є заїкання, від якого в світі потерпає 1,5% дорослих і 2% дітей. Як правило, заїкання виникає в ранньому віці й за відсутності необхідної допомоги зберігається тривалий час, а іноді й усе життя. Ця вада мовлення заважає людині обрати улюблену професію, розкрити творчий потенціал, знайти щастя в особистому житті тощо. Заїкання часто формує негативні риси характеру: нерішучість, невпевненість у власних силах, залежність від оточення. Тому лікування заїкання треба починати якомога раніше, тобто відразу після його виникнення. Кваліфікована своєчасна та ефективна допомога дітям із заїканням має не тільки медико-педагогічне, а й соціальне значення [14].

На превеликий жаль, дуже часто заїкання не виліковується у дошкільному віці, під час навчання у школі посилюється, а в подальшому в більшості випадків розвивається страх мовлення – логофобія. Нині погіршення екологічної ситуації, зростання нервово-психічного напруження в суспільстві позначається на пренатальному (під час вагітності), інтранатальному (під час пологів) і постнатальному (протягом першого року життя) розвитку дитини, зростає кількість дітей із органічною церебральною недостатністю, на фоні якої розвивається заїкання.

Питаннями лікування заїкання люди почали займатися з давніх-давен, але однозначних ефективних засобів досі так і не знайдено. В усьому світі визнається, що заїкання є нагальною проблемою в логопедії як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Починаючи з 1994 року регулярно відбуваються міжнародні симпозіуми, присвячені проблемі заїканні, у яких беруть участь учені з різних країн. Успіхи, досягнуті у ряді галузей науки за останні роки XX століття, підготували новий етап у дослідженні центральних механізмів експресивного мовлення, що дає змогу з нових позицій підійти до вивчення заїкання. До них належать клінічні та теоретичні розробки про функціональні системи, фізіологію глибинних (лімбіко-ретикулярних) і базальних (стріопалідарних) структур мозку і розвиток клінічних уявлень про невротичні (функціональні) та неврозоподібні (органічно-функціональні) стани [10].

Проводячи диференціацію заїкання, слід враховувати дослідження групи вчених російського Інституту загальної і судової психіатрії ім. В. П.Сербського (Н.М. Асатіані, В.Г. Козаков, Ю.Л. Фрейдін), які стверджують, що незважаючи на принципову патогенетичну різницю невротичного та неврозоподібного заїкання, існують змішані форми. Так, вони виділяють проміжні форми: невротичне заїкання, яке виникає на патологічно зміненому ґрунті (резидуально-церебрально-органічна недостатність), й неврозоподібне заїкання, ускладнене невротичними реакціями [4].

З метою досконального вивчення заїкуватого і встановлення форми заїкання центром патології мовлення розроблена спеціальна картка обстежень.

Актуальність проблеми: в наш час все більше дітей які мають проблеми з мовою, дітей які заїкаються, і з цього приводу діти комплексують, тому потрібно знайти механізми які цей дефект виправили та попередили виникнення вторинно.

Об’єкт дослідження: діти які страждають дефектами мови, в даному випадку заїканням.

Предмет дослідження: профілактика виникнення заїкання за допомогою психологічних механізмів та логопедичних вправ.

Мета дослідження: дослідити як психологічні механізми впливають на профілактику заїкання у дитини.

Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження, ми визначили завдання:

1. Дослідити теоретичну базу з даної проблеми, визначити причини заїкання.

2. Провести дослідження рівня розвитку мовлення дітей із заїканням.

3. Розробити систему логопедичних занять для профілактики заїкання.

4. Підібрати методики логопедичних занять із заїкуватими.

5. Зробити оцінку мови дітей після проведеного курсу логопедичних занять.

Структура курсової роботи: дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Профілактика виникнення заїкання у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.