Теоретично-методичні основи вивчення основних величин у курсі математики в початкових класах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЕЛИЧИН НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5

1.1. Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів на уроках математики 5

1.2. Величини, що вивчаються в курсі математики початкової школи 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЕЛИЧИН НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 14

2.1. Методика вивчення довжини та одиниць її вимірювання. Дії над іменованими числами, вираженими мірами довжини 14

2.2. Методика вивчення маси та одиниць її вимірювання 19

2.3. Методика ознайомлення з місткістю, площею та одиницями їх вимірювання 21

2.4. Методика вивчення теми «Час та його вимірювання» 24

2.5. Творчі завдання на розвиток абстрактного мислення в процесі вивчення величин у початкових класах 27

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сьогодення педагогічної науки вимагає реалізації нових підходів до навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства і педагогічної думки підвищуються вимоги до рівня інтелектуального розвитку школярів.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільною ланкою освіти, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток. Умовою ефективності навчально-виховного процесу учіння молодших школярів є результативність пізнавальної діяльності, від якої залежить цілеспрямованість розумової активності, розвиток інтелектуальної рефлексії та творчих здібностей учнів.

У курсі математики початкової школи учні вивчають розділ «Величини», який тісно пов’язаний з практичною діяльністю людства. У зв’язку з вимірюванням величин розширюється і уточнюється поняття про число.

В основі методики вивчення величин лежить практична діяльність учнів, пов’язана з оволодінням навичками вимірювання таких величин, як довжина відрізка, площа фігури, температура, маса і об’єм тіла, час. Перераховані величини, передбачені програмою початкової школи, є основними. Крім них передбачені також і деякі похідні величини: швидкість руху тіла, вартість.

При вивченні величин в учнів виникають певні труднощі. Вони пов’язані з нерозумінням різниці між поняттям «число» і «величина» і тим зв’язком, який між ним існує. Учні часто плутають такі поняття як «відрізок» і «довжина відрізка», «прямокутник» і «площа прямокутника». Зустрічаються труднощі й іншого порядку: учні часто припускаються помилки при засвоєнні таблиці мір довжини.

Заслуговує на увагу і той факт, що в житті учні частіше зустрічаються з лінійними вимірюваннями предметів, а з вимірюванням площі значно рідше. Це говорить про те, що досвід, на основі якого формується у дітей уявлення про площу і квадратні міри, досить малий, або зовсім відсутній.

Питання вивчення величин в початкових класах є одним з актуальних на сьогоднішній день.

Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.

Об'єктом дослідження є процес засвоєння основних величин на уроках математики.

Предмет дослідження - вивчення основних величин в початкових класах.

Мета нашого дослідження – дослідити особливості вивчення основних величин та розробити методику їх засвоєння на уроках математики у початкових класах.

При роботі над темою були визначені завдання дослідження:

дослідити особливості вивчення величин у початкових класах;

розглянути величини, що вивчаються в курсі математики початкової школи;

розкрити методичні основи вивчення основних величин на уроках математики у початкових класах;

розробити творчі завдання на розвиток абстрактного мислення в процесі вивчення величин у початкових класах.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Закрити

Теоретично-методичні основи вивчення основних величин у курсі математики в початкових класах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.