Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДОПОМОГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Формування взаємовідносин дошкільників у процесі ігрової діяльності 5

1.2. Види ігор та їх характеристика 12

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДОПОМОГИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 24

2.1. Методика діагностики рівнів взаємодопомоги у дітей молодшого дошкільного віку 24

2.2. Розвиток взаємодопомоги у процесі ігрової діяльності 28

2.3. Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час в нашому суспільстві панує байдужість і бездуховність, відсутність дбайливого і чуйного ставлення людей один до одного. У зв'язку з таким станом особливо актуальним є не тільки розвиток і виховання у дітей з раннього дитинства гуманного ставлення до "іншого". Отже, порушується питання діагностики рівня вихованості і взаємодопомоги дітей молодшого дошкільного віку.

Проблема діагностики заявлена досить давно і вирішується як у психологічних, так і педагогічних дослідженнях.

Однак аналіз літератури свідчить, що стосовно до дітей молодшого дошкільного віку педагогічна діагностика практично не розроблена.

У дослідженнях найповніше висвітлена психологічна діагностика дітей дошкільного віку: пізнавальні та емоційні процеси (Л. А. Венгер. Н. Є. Веракса, О. М. Дяченко, О. В. Запорожець, Т. Д. Марцинковская) [23][25]; спрямованість особистості (Н. І. Непомняща); взаємовідносини особистості в колективі (Я. Л. Коломінський) [17]. Чимало робіт виконано з проблеми морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку, де вивчаються: психологічні механізми становлення і розвитку моральних почуттів, уявлень і поведінки (Ж. Піаже, А. В. Запорожець, С. М. Карпова, А. Д. Кошелева. Я. З. Неверович, Т. А. Рєпіна, Е. В. Субботский) [5][14][25][31]; характерні особливості та закономірності морального розвитку дошкільника (Ж. Піаже, Е. В. Субботский, С. Г. Якобсон); педагогічні умови і засоби, що сприяють формування моральних норм у дітей (І. В. Княжева, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаєва, Л. П. Стрєлкова) [25]. При вивченні питань розвитку і виховання дошкільників проблема діагностики взаємодопомоги самостійно не виділяється, але елементи "простежуються" у використанні різноманітних методів і методик, спрямованих на виявлення моральних уявлень, почуттів і поведінки, а також у виділенні критерію моральної вихованості дошкільника (В. К. Котирло. С. Є. Петеріна) [18].

Практика показує, що педагоги відчувають труднощі при визначенні рівня взаємодопомоги дітей дошкільного віку з-за недостатньої розробки конкретних критеріїв і діагностичних методик, що сприяють виявленню рівня взаємодопомоги.

Таким чином, актуальна й важлива проблема недостатньо теоретично і методично розроблена.

Об'єктом нашого дослідження є взаємодопомога у дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження є розвиток взаємодопомоги у дітей молодшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності.

Мета дослідження полягає в розгляді та розкритті основних методів розвитку взаємодопомоги у дітей молодшого дошкільного віку, і застосування їх на практиці.

Завдання дослідження:

1) Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

2) Охарактеризувати процес формування взаємовідносин дошкільників у процесі ігрової діяльності.

3) Дати характеристику основним видам ігор

4) Експериментально дослідити рівень взаємодопомоги у дітей молодшого дошкільного віку

5) Розробити методику і визначити результати розвитку взаємодопомоги у молодших дошкільників в процесі ігрової діяльності.

У нашому дослідженні були використані наступні методи: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, експериментально-педагогічна робота, проведення кількісної та якісної обробки отриманих даних.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Розвиток взаємодопомоги у дітей молодшого дошкільного віку в ігровій діяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.