Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА ВИМОГИ ДО НЬОГО 5

1.1. Професія вчителя: його функції та суспільна значущість 5

1.2. Професійно зумовлені вимоги до вчителя 11

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗВНЗ 17

2.1. Зміст діяльності вчителя музики, його здібності та професійно-важливі якості 17

2.2. Комунікативна компетентність вчителя музики 27

2.3. Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики загальноосвітньої школи 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Вчитель музики – це педагог і музикант в одній особі. Тому його творчий потенціал поєднує в собі педагогічно-методичну й музичну творчість. Як будь-який інший за фахом учитель, він весь час знаходиться у нетипових педагогічних ситуаціях, які вимагають швидкого прийняття рішень, миттєвого узгодження різних протиріч, тобто які актуалізують здатність до педагогічної імпровізації.

Професія вчителя належить до складних видів діяльності в системі «людина – людина», тобто таких, де, крім суб’єктно-об’єктних, наявні суб’єктно-суб’єктні стосунки. Компонентами педагогічної діяльності, як і будь-якої праці, є об’єкт праці (учень), засоби праці (знання, слово, види навчальної діяльності), результат праці (людина з визначеним світоглядом, побудованим на наукових знаннях і нормах загальнолюдської моралі).У сучасній літературі існує декілька варіантів будови і змісту структурних компонентів ідеальної моделі вчителя. Але вони здебільшого охоплюють сукупність тих чи інших рис особистості або перелік знань, умінь та навичок, які мають загальне відношення до педагогічної діяльності. Що стосується якісної характеристики вчителя певної спеціальності, зокрема, вчителя музики, то офіційно запропонованих варіантів моделей зазначеного змісту нам знайти в літературі не вдалося. Ця проблема, як свідчить практика, вирішується кожним навчальним закладом самостійно. Подібні характеристики, як правило, складаються формально, без наукового обґрунтування їх структурної будови та змісту. Крім того, вони більшою чи меншою мірою носять узагальнений характер.

Сучасні дослідження стану професійної підготовки вчителя незаперечно доводять необхідність реформування української системи педагогічної освіти. Стало очевидним, що в сучасній соціально-педагогічній ситуації школі потрібні нові науково обґрунтовані концепції, парадигми та методики виховання, які зможуть забезпечити підготовку учнів до життя в суспільстві з новим політичним і соціально-економічним устроєм.

Об’єкт дослідження: професійні вимоги до вчителя музики у ЗНВЗ.

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителя музики.

Мета курсової роботи полягає у всебічному дослідженні професійної підготовки вчителя музики в умовах сьогодення, а також вимог, які до нього ставляться.

Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання дослідження:

проаналізувати педагогічну, психологічну та методичну літературу з теми дослідження;

розкрити значення професії вчителя, його функції;

охарактеризувати професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя;

проаналізувати професійні вимоги, які ставляться до вчителя музики в загальноосвітній школі.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, методи аналізу, синтезу, узагальнення теоретичних даних; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Професійні вимоги до вчителя музики середньої загальноосвітньої школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.