Використання особистісно-зорієнтованого підходу до молодших школярів на уроках трудового навчання

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 5

1.1. Суть та зміст особистісно-орієнтованого навчання 5

1.2. Особистісно-зорієнтоване навчання в початковій школі 11

1.3. Методи творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання 15

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 22

2.1. Ефективні шляхи і методи розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання 22

2.2. Використання цікавого дидактичного матеріалу для розвитку творчої особистості молодшого школяра 26

2.3. Метод проектів на уроках трудового навчання 32

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ДОДАТКИ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перед сучасно початковою школою стоїть завдання сприяти становленню дитини як неповторної індивідуальності, розвивати її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Софія Русова говорила: «У вселюдському житті тільки той народ бере перемогу, який має найкращу школу». Актуальними є ці слова видатного педагога і в наш час. Необхідно будувати нову школу, школу діалогу, яку творять самі діти спільно з учителями. У цьому сенсі є актуальним особистісно-орієнтований підхід.

Уроки трудового навчання в початковій школі відіграють важливу роль у формуванні трудових практичних умінь і навичок та підготовці учнів до самостійної трудової діяльності. Усі основні навички, якими людина користується протягом життя, такі як робота з папером і картоном, нитками і тканиною, природними матеріалами діти опановують у початкових класах. На уроках трудового навчання учні одержують відомості про форму й будову різних предметів, інструментів для обробки матеріалів, виникнення й використання технік декоративно-прикладного мистецтва, технічних засобів, збагачують словник, вчаться висловлювати свої думки.

Виховання дитячої творчості в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.

Вчитель - центральна фігура навчально-виховного процесу. Від його творчої діяльності залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання переходили у гнучкі уміння, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.

Загальноосвітня школа накопичила значний досвід роботи з трудового навчання, вченими педагогами визначені основні поняття та ведучі напрямки виховання дитячої творчості в праці, проведені численні дослідження з методики виховання окремих елементів творчості молодших школярів.

На важливість використання особисто-зорієнтованого підходу до молодших школярів на уроках праці звертали увагу П.П. Блонський, А.В. Луначарський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, Т.С. Шацький. Шляхи вдосконалення трудового навчання досліджуються в роботах П.Р. Атутова, С.Я. Батишева, Ю.К. Васильєва, В.М. Мадзігона, Я.А. Рожнєва, Д.О. Тхоржевського, М.П. Тименка, І. П. Фрейтаг та ін.

Об'єкт дослідження – особистісно-зорієнтований підхід у навчанні.

Предмет дослідження - шляхи і засоби використання особистісно-зорієнтованого підходу на уроках трудового навчання в початковій школі.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати методику використання особистісно-зорієнтованого підходу до молодших школярів на уроках трудового навчання.

Завдання дослідження:

розкрити сутність, мету та особливості особистіно-зорієнтованого підходу у навчанні.

дослідити основні аспекти особистісно зорієнтованого навчання в початковій школі;

визначити методи творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання;

проаналізувати особливості реалізації особистісно зорієнтованого підходу до молодших школярів на уроках трудового навчання.

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: синтез, аналіз, узагальнення та класифікація наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Використання особистісно-зорієнтованого підходу до молодших школярів на уроках трудового навчання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.